MER BOSTADSRÄTTER OCH SMÅHUS TILL NYANLÄNDA


Juni 2017

Nu köps ännu mer bostadsrätter och småhus till de nyanlända. Detta för att lösa de nyanländas boendebehov.

Läs mer på

https://www.svd.se/allt-fler-kommuner-koper-bostadsratter-for-nyanlanda

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.