MARSCH MOT MONSANTO 20 MAJ 2017

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Preliminärt så blir det Marsch mot Monsanto den 20 maj 2017 i Sverige. Om du ogillar genmodifierad mat – som kan ge dig allra möjliga  slags sjukdomar – om du ogillar en kommande företagsdiktatur här i Sverige  (CETA), om du vill ha kvar konsumentskydd, om du vill äta säker mat, om du ogillar korruption, om du vill att svenska matföretag ska överleva, om du gillar iden med  att stödja arbetare i tredje världen och inte exploatera dem + mycket mer, så rekommenderar jag att du kommer på marschen mot Monsanto. Monsanto är nämligen ett företag som står för allt det ovanstående samt för mycket mycket till.

Kommentera