MARIA CROFT KRÄVER HÖGRE PENSION

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Maria Croft på Dagens Nyheter vill ha högre pension i Sverige.
Läs mer på DN

http://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-att-ha-arbetat-hela-livet-maste-lona-sig-battre/?forceScript=1&variantType=large

Kommentera