KRYSSNINGSFARTYG TILL DE ASYLSÖKANDE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Migrationsverket har köpt in ett kryssningsfartyg som ska tillfredsställa de asylsökandes väl och ve. Kostnad : 800 000 kr per dygn.

Kryssningsfartyget heter Ocean Gala och kan inhysa 1 700 lyckliga flyktingar.

Willis Åberg på Migrationsverket är överlycklig över inköpet.

– Jag är jättenöjd. Det här innebär att vi är förberedda så att vi inte hamnar i en situation där vi inte kan erbjuda tak över huvudet.

Priset  ligger på ca 800 000 kronor per dygt on fartyget är fullbelagt.
Willis Åberg är nöjd med kvalitet och servicen som kryssningsfartyget ska ge till de nyanlända.

– Det är ett helhetskoncept. Det ingår mat, reparationer på fartyget osv.

US Shipmanager – företaget bakom fartyget – har försökt få tillstånd att lägga till i Härnösand men kommunen kommer troligtvis att säga nej.

  
Referenser

Aftonbladet: kryssningsfartyg till asylsökande

Hur kunde Sverige bli hela världens socialkontor? Varför kom Banki Moon hit?

 

Kommentera