LIVSMEDELSVERKET OCH CODEX ALIMENTARIUS

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

April 2017

Vad händer i EU och Sverige om Codex Alimentarius tillämpas fullt ut? I korthet kan man säga att allt blir bakvänt. Vitaminer och mineraler kommer att kriminaliseras, GMO-mat kommer att bli påtvingande, skadliga kemikalier i vår mat kommer att bli lagstadgade, alternativmedicinen kommer att dö ut. Codex Alimentarius är till för megaföretagen, inte för den enskilde individen.

GLOBALISM. Codex Alimentarius är latin och betyder regler för mat. Codex Alimentarius är ett regelverk för att ta fram internationella regler eller standarder för livsmedel. Slutmålet för Codex Alimentarius är en global harmonisering gällande livsmedel. Codex Alimentarius var skapad på 1960-talet av Förenta Nationernas organ FAO (Food and Agricultural Organisation = Livsmedels och Jordbruks Organisationen) och WHO (WHO = World Health Organisation = Världshälsoorganisationen). Organisationen som tog fram regelverket döptes till Codex Alimentarius Kommissionen (CAC).  Det är ett slags samarbete mellan cirka 180 stater gällande regler för mat och hälsa. Varje land som är med i Codex har en Codex Contact Point i sitt land. Dvs. en myndighet som är Codex representant i det landet. I Sverige så är det Livsmedelsverket som är Codex Contact Point.

Video nedan: Lyssna gärna på Ian Crane när han pratar om Codex Alimentarius

SVERIGE MEDLEM I VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN

Reglerna i Codex Alimentarius är inte obligatoriska än så länge men används som riktmärke vid handelstvister  vid Världshandelsorganisationens privata domstolar. EU brukar använda Codex Alimentarius som referens när de lagstiftar om mat och hälsa. EU och Sverige är med i Världshandelsorganisationen och har via deras avtal förbundit sig till vissa regler om handel.  Tack vare Sveriges medlemskap i EU och Världshandelsorganisationen så kräver Världshälsoorganisationen att vi Sverige och EU grundar våra regler vad gäller livsmedel på de internationella standarderna från Codex Alimentarius.  

codex alimentarius, ian crane, världshälsoorganisationen, världshandelsorganisationen, förenta nationerna, livsmedels och jordbruks organisationen, vitaminer och mineraler, förbud, regler, EU, medlemskap, WTO, WHO, FN,
Tack vare Sveriges medlemskap i Världshandelsorganisationen så är Alternativ-terapin samt vår rätt att äta kosttillskott i fara.

ATTACKEN MOT ALTERNATIVMEDICIN

Det vi har bevittnat i Sverige är en attack mot alternativmedicin samt vitaminer och mineraler. Livsmedelsverket är oftast inblandat i dessa attacker.  I början på 2000-talet så kom EU med det s.k. örtdirektivet.  Örtdirektivet innebar bl.a. att vissa örter förbjuds att säljas i EU-länder (inkl Sverige). Försäljare och distributörer var tvungna att lägga ned försäljningen av dessa örter. Och kom ihåg att dessa örter har en dokumenterad positiv effekt på människor. Något som Big Pharma inte gillar och självklart har Big Pharma haft stort inflytande i processen att förbjuda örter.

GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN FRÅN EFSA

Runt 2007 kom nästa attack mot alternativmedicinen. Nu krävde EU att de hälsopåståenden som görs ska vara godkända av EFSA (European Food and Safety Authoty – EU:s livsmedelsverk). Dvs. som hälsokostförsäljare får du t.ex. inte längre säga att C-vitamin är bra mot förkylningar såtillvida att du inte hade ett godkännande från EFSA att göra dessa hälsopåståenden. Detta godkännande kunde kosta stora summor per produkt och ett positivt resultat var inte garanterat.

SVT-regimen gjorde ett tv-program för inte så länge sedan där de lyckades få en hälsokostförsäljare att säga hälsopåståenden om en hälsoprodukt som han inte hade fått godkänt av EU att säga så. Senare i tv-programmet var försäljaren tvungen att ”erkänna” att han hade gjort fel när han hade gjort reklam för sin produkt när Svt- hade påpekat för honom att han inte fick säga så.  Om du går till en hälsokostbutik idag och de säger att den och den produkten är bra mot det och det och de inte har godkännande för detta så gör de något olagligt. Munkavle med andra ord. EU såg också till att förbjuda kolloidalt silver som hälsoprodukt och kolloidalt silver får nu endast säljas som vattenreningsprodukt.

 

GLOBALISTERNAS  PRIVATA ORGANISATIONER

 Organisationer såsom Världshandelsorganisationen, Världshälsoorganisationen, livsmedel-och jordbruksorganisationen etc styrs av Förenta Nationerna. Dessa organisationer agerar  som om de vore världens samvete men är i själva  privata organisationer med en egen agenda. De har ingen statlig insyn. De är skapade av globalister. Deras mål är att att deras regler ska gälla över nationalstaternas regler. Förenta Nationerna vill ha harmoniserade regler vad gäller mat och hälsokost. Men slutmålet för denna harmonisering gynnar endast big pharma och big food samtidigt som kosttillskott/hälsokost  och alternativterapi kommer att förbjudas eller urvattnas.

Referenser

Natural Health Federation Sverige

Livsmedelsverket och Codex Alimentarius

 

 

Kommentera