Lenovo installerade adware Superfish på sina datorer

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

22/8 2015
Enligt Tommy K Johansson (TKJ) så har datortillverkaren Lenovo  installerat adware
på sina datorer. Spionvaran skickar information om användaren till Lenovo om hur du använder din pc. Spionprogrammet är inlagt i BIOS vilket gör det svårare att avinstallera.

Till och med om du installerar ett nytt Windows så ska spionprogrammet finnas kvar i datorn. Spionprogrammet heter Superfish  Efter påtryckningar har nu Lenovo varit tvungna att släppa en fix så att användarna kan ta bort Superfish.

Nedan en rapport om Lenovos Superfish.

ADWARE SUPERFISH

Det ska ha varit hundratusentals datorer som var infekterade med Superfish. Ett av syftena med Superfish var att visa ”passande annonser” till användaren – förutom att det även samlade in data om hur användaren använde sin Lenovo-dator. Superfish innehöll även en allvarlig säkerhetslucka. Har du Superfish på din dator så ta bort det eftersom hackare kan använda denna lucka.

Superfish ska även ha installerat ett https-certifikat Det innebär att om du går in på en https-sida så används Superfish-certifikatet istället för det som är standard. Därmed kan Superfish visa upp annonser även på https-sajter.

De Lenovo-datorer som ska vara drabbade är:

 • Flex 2 Pro-15/Edge 15

 • Flex 2 Pro-15/Edge 15

 • Flex 3-1470/1570

 • Flex 3-1120

 • G40-80/G50-80/G50-80 Touch/V3000

 • S21e

 • S41-70/U41-70

 • S435/M40-35

 • Yoga3 14

 • Z70-80 / G70-80

 • Yoga 3 11

 • Y40-80

 • Z41-70/Z51-70

 

ATT TA BORT SUPERFISH

Om du har Windows så prova med att trycka på Windowstangenten + R. Skriv sedan certmgr.msc   (certifikatmanager).
Sedan kommer det upp ett fönster och där klickar du på betrodda certifikatutfärdare och sedan certifikat. Där letar du efter Superfish eller VisualDiscovery eller Similarproducts och raderar dessa.

Antispionprogarm som kan rensa bort Superfish är Malwarebytes och Adwcleaner (gratis).

Låt oss hoppas att Lenovo slutar med Superfish, adware, spyware  och liknande saker. Annars får man helt enkelt välja en annan datortillverkare – om man nu inte gillar att bli övervakad.

KÄLLOR

Tommy K Johansson TKJ om Lenovo och Superfish   Teknikblogg Tommy K Johansson.

 

 

According to Tommy K Johansson (TKJ) to have computer manufacturer Lenovo installed adware on their computers. Spy item sends information about the user to Lenovo on how you use your PC. The spyware is interspersed in the BIOS which makes it more difficult to uninstall.

Even if you install a new Windows then the spyware is in your computer. The spyware units Lenovo Service Engine. Under pressure has now Lenovo has been forced to release a fix so users can remove the Lenovo Service Engine.

Below a report on the Lenovo Superfish.

ADWARE SUPER FISH

Lenovo has also previously installed the debris to be at their computers. An adware was ”Superfish”. Lenovo had to release a fix so that users could remove the Superfish. There must have been hundreds of thousands of computers were infected by Superfish. One of the purposes of Superfish was to show ”proper Ads” to the user – except that it also collected data on how the user used their Lenovo computer. Superfish also contained a serious security hole. Have you Superfish on your computer, remove it because hackers can use this gap.

Superfish should also have installed an HTTPS certificate This means that if you enter an HTTPS site as used Superfish certificate instead of the default. This allows Superfish show ads even on https sites.

The Lenovo computers that will be affected are:

 • Flex 2 Pro-15 / Edge 15

 • Flex 2 Pro-15 / Edge 15

 • Flex 3-1470 / 1570

 • Flex 3-1120

 • G40-80 / G50-80 / G50-80 Touch / V3000

 • S21e

 • S41-70 / U41-70

 • S435 / M40-35

 • Yoga3 14

 • Z70-80 / G70-80

 • Yoga 3 11

 • Y40-80

 • Z41-70 / Z51-70

 

TO REMOVE THE SUPER FISH

If you use Windows, try to press the Windows key + R. Then certmgr.msc    (license manager).
Then it will pop up a window where click the trusted certificate, then certificates. Where are you looking for Super Fish or Visual Discovery or Similarproducts and deletes them.

Antispionprogarm that can clear away Superfish is Malwarebytes and Adwcleaner (free).

Let’s hope Lenovo ends with Superfish, adware, såyware and similar things. Otherwise, simply choose a different computer manufacturers – if one does not like to be supervised.

Kommentera