NATO I LIBYEN-KRIGET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Maj 2017

Nato är på tapeten. Just nu så mobiliserar USA och Nato sina trupper längs Rysslands gränser pga ”hotet från eventuell rysk aggression”. Men hur aggressivt är det inte att placera militära styrkor längs en fiendes gränser?  Svenska politiker vill föra in Sverige i Nato. Peter Hultqvist skrev under värdlandsavtalet med Nato som innebär att amerikanarna nu har rätt att bedriva krig från svensk mark. Hultqvist anser nu att Östersjön har blivit tryggare.
Propagandan mot Ryssland fortsätter i fake news-media  medans det ignoreras att USA och Nato har miljontals liv på sina samveten och är orsaken till flyktingströmmarna i Europa med sina olagliga krig världen över. Nyligen var chefen för USA:s militära Europakommando på besök i Sverige och till hösten startar den internationella militärövningen Aurora 17 där bl.a. Nato är med.

 

NATO OCH KRIGET I LIBYEN

USA och Natos krig mot Libyen skedde 2011. Den Arabiska våren startade demonstrationer i Libyen och Gaddafi svarade med våld för att komma tillrätta med dessa våldsamma demonstrationer. USA skickade CIA till Libyen för att beväpna och träna upp rebeller.  FN  gav klartecken för Nato att gripa in och stoppa inbördeskriget. Även Sverige passade på att kriga i Libyen tillsammans med Nato. Natos bomber började falla. Till slut besegrades Gaddaffi och Hillary Clinton skrattade i tv-rutan.

Nedanstående meddelande kom från Nato under attacken mot Libyen. Talet riktades i första hand till Libyens militära styrkor.

 

”NATO DOESN’T WAN’T TO KILL YOU”

Meddelande till Khadaffi-regimens väpnade styrkor. Natos styrkor använder FN: s resolution för att skydda civilbefolkningen. Den som hotar civilbefolkningen eller leder andra att göra det kommer att hållas ansvarig.  Attackera  inte  NATO-fordon . Din användning av civila fordon för militära ändamål kommer att betraktas som ett hot och vi kommer att attackera dig. Håll dig hemma med din familj. NATO-krigsfartyg är här för att hjälpa och stödja FN: s resolution för att genomdriva ett embargo för att skydda libyska civila. Rikta inte  vapen mot NATO-fordon. Om du attackerar  NATO-fordon så  kommer du att bli attackerad . Officerare och soldater i Libyen-armén:  Gaddafi har förlorat rätten att ge dig order och har anklagats av Internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten i Libyen. Det här är en stor lättnad för er och det finns ingen juridisk och moralisk anledning att lyssna på hans order.

Alla styrkor som är involverade i åtgärder från  militära installationer kommer att betraktas som ett hot mot den civila befolkningen och kommer att attackeras av  NATO-styrkorna. NATO har tittat noga på er. Nato vet var ni är och kommer fortsätta att bevaka  er . NATO tolererar inte fientliga handlingar mot den civila befolkningen. Nato kommer att attackera in och utplåna  militär utrustning som hotar civila. Vi kan slå till när som helst om ni fortsätter att äventyra ert folk. Om du har militär utrustning, t,ex. tankar, pansarfordon, artilleri, raketgevär, fartyg och flygplan som hotar civila, kommer du att attackeras av  NATO. Flytta dig bort från all den militära utrustning  för att visa att du inte är ett hot  för ditt folk. Nato vill inte döda dig, men om du fortsätter att handskas i med militär material av någon sak , kommer Nato att attackera dig

 

ICC OCH FN
International Criminal Court och Förenta Nationerna har länge velat bli kvitt Gaddafi. FN och ICC styrs av privata banker och Gaddafi har varit en nagel i ögat. Libyen hade en centralbank som inte var styrd av Rothschild-imperiet.Gadddafi hade även planer på att utveckla en ny oljevaluta istället för den amerikanska dollarn. Valutan skulle heta gold-dinar och skulle användas som oljevaluta i Afrika och Mellanöstern. Något som Washington uppenbarligen inte tolererade. Nato sade efteråt att deras insats i Libyen var en av de mest framgångsrika operationer någonsin. Jag undrar om Libyens befolkning tycker likadant?  Libyen var nämligen det mest utvecklade landet i Afrika. Enligt rapporter så har Libyen blivit ett land i kaos efter Natos ”framgångsrika” operation. Tiotusentals människor dog av USA.s och Natos ”befrielse” av Libyen.

 

 

 

Kommentera