KRÄV FOLKOMRÖSTNING OM TTIP I SVERIGE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

4/6 2016

 Nu försöker mörka krafter snabba på att få igenom ttip i EU. TTIP är ett handelsavtal vars egentliga syfte är att ge amerikanska storföretag rätten att plundra europeiska länder. En folkomröstning om TTIP i Sverige vore på sin plats.

Nu stressas det på att TTIP ska implementeras i EU-länderna. Utåt sett så är TTIP ett frihandelsavtal mellan USA och EU men läser man på lite grann om tidigare liknande frihandelsavtal (free trade agreement) som USA har installerat överallt i världen så ser man att det verkliga syftet med dessa avtal är att få potentialen att plundra en nation. Samt även att radikalt försämra allt som har med miljö och säkerhetsförerskrifter att göra.

 Två bra böcker att läsa som avslöjar dessa ”frihandelsavtal” är Confessions of an economic hitman  samt boken chockdoktrinen. Dessa böcker avslöjar det mesta om USA:s agenda och det är ingen vacker läsning. Jag ska snart läsa en bok som heter the Racket (bedrägeriet) som handlar just om USA och dessa falska avtal

USA har gjort liknande frihandelsavtal världen över och USA är så pass fräcka att de sedan använder dessa avtal för att stämma nationen i fråga på mångmiljardbelopp. Se filmen ”frihetes pris” (eng: TTIP: might is right) och avgör själv. Man kan knappt tro att det är sant.   TTIP kan bli en riktigt dyr affär och kan urholka demokratin ordentligt i Sverige. Glöm heller inte GMO-mat (genetically modifeid organims). Blir TTIP verklighet i Sverige så kommer Monsanto att pumpa oss fulla med GM-mat och då är det bara en tidsfråga innan sjukdomarna börjar komma. GM-mat kan ge cancer, sterilitet, försämrat immunförsvar etc.

FOLKOMRÖSTNING OM TTIP I SVERIGE
Det enda vettiga vore om vi fick en folkomröstning om TTIP i Sverige. Jag läste på lite grann om folkomröstningar och det var en smula dyster läsning. Detta stod t.ex på regeringens hemsida:

” Det är riskdagen som beslutar om det ska hållas en folkomröstning i hela landet. I en beslutande folkomröstning blir resultatet bindande om inget annat sagts så blir resultatet rådgivande. Om folkomröstningens resultat är rådgivande så kan riksdagen rösta emot det förslaget.”

De två senaste folkomröstningarna som gjordes i Sverige var rådgivande men alla partier hade ställt upp på att resultatet skulle respekteras. Detta innebär alltså att resultaten blev bindande (EU-medlemskap på 1990-talet och införandet av euron några år senare).

FOLKOMRÖSTNING I GRUNDLAGSFRÅGOR
Man kan ha folkomröstning  i grundlagsfrågor. Det kan handla om vilande grundlagsändringar och om att godkänna internationella överenskommelser som berör grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter.

Med andra ord: om riksdagen vill ha en folkomröstning om TTIP så skulle det kunna genomföras.

DIREKTDEMOKRATI
Direkdemokrati är en form av folkomröstning som ofta görs i mindre frågor, t.ex. i föreningar och dylikt. Direktdemokrati existerar på olika ställen där större, nationella frågor tas upp. Schweiz är ett land som använder direktdemokrati och som har varit välgöranade för det landet.
Vad händer om vi inte folkomröstar om TTIP? I så fall kommer vår verklighetsfrämmande riksdag att klubba igenom beslutet och ge TTIP klartecken.

Jag vill ha en folkomröstning om TTIP

Kommentera