KOMMERSKOLLEGIUM OCH RISKERNA MED CETA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Till och med Kommerskollegium medger nu att det finns risker med frihandelsavtalet CETA.

Rapport från Kommerskollegium bekräftar risker med CETA

Kommentera