Komma igång med Python programmering #1

17/ 8 2015.
Har du tänkt att lära dig programmera med Python? Jag själv är en glad amatör vad gäller Python och jag har skrivit några enkla övningar till mig själv som jag brukar öva på och jag tänkte att jag likaväl kan dela med mig av dessa.

För att komma igång med  att programmera i Python gör följande:

a) ladda ned Python version 3.4.3 här: Python download.  (Se till att du väljer rätt fil för ditt operativsystem. Det verkar som om sajten läser av ens operativsystem när man klickar på downloadknappen.  För Windows så är det ”.exe” som gäller som filändelse och för Linux Ubuntu är det ”tar.xz”. Det som du laddar ned kallas för Python biblioteket.

b) Extrahera filen när den är nedladdad. I Linux Ubuntu öppnade jag med arkivhanteraren och sedan  ”extrahera”.  För Linux Ubuntu så måste du även installera IDLE från programcentralen. I Windows-nedladdningen så ingår IDLE i Pythonbiblioteket.  I Windows klickar du på den ikon/länk som du troligen fått i startmenyn.  Det står  IDLE Python 3.4 GUI – 32 bit eller något liknande.

d) Om allt har gått finfint så klicka på Pythonikonen. Det du kommer att få upp kallas  Pythonshell.

I nästa bloggartikel så publicerar jag några enkla övningar i Python.

 

In english

Have you supposed to learn programming with Python? I myself am an amateur in terms of Python and I have written some exercises to myself that I practice and I figured I might as well share with you these. These exercises in Python are at the beginner level, because I myself am a beginner.

To get started with programming in Python do the following:

a) download the Python version 3.4.3 here: Python downloads.  (Make sure you select the appropriate file for your operating system. It seems that the site reads even the operating system when you click on the download button. For Windows, it is ”.exe” concerning the extension and Linux Ubuntu is the ”tar.xz.” There you are downloading is called Python library.

b) Extract the file when it is downloaded. In Linux, Ubuntu, I opened the file manager and then ” extract ”. Linux Ubuntu, you must also install IDLE  from the program center . In Windows download as part IDLE Python Library. In Windows, click on the icon / link that you probably got in the start menu. It is  IDLE Python GUI 3.4 – 32 bit or something like that.

d) If everything has gone just fine so click on the Python icon. There you will get up called  the Python Shell.

In the next blog article that I publish some simple exercises in Python.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.