KLIMATBLUFFEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 

 

13/11-1016.
Som bekant så råder det ett intensivt arbete gällande planetens klimat. Konsensus är att koldioxid och andra västhusgaser är de gaser som bidrar till global uppvärming eller klimatändringar. Miljöextremisten Isabella Lövin hotar till höger och vänster om miljöskatter. Hon vill beskatta flyget, hon vill införa kilometerskatt – som kommer att ruinera åkerierna. Ja hon skriker i högan sky om att allt är tillåtet – om det görs för miljöns skull.

När jag läser på alternativ media så målas en helt annan bild upp. Där håller de förvisso med om att det sker klimatförändringar men att koldioxid och andra växthusgaser inte är den stora skurken. Klimatförändrinngar o dyl sker pga. solens påverkan + lite andra faktorer. Alternativ media såsom David Icke och Infowars menar att den agenda om klimatet på denna planet är återigen en globalistisk plan att skapa en världsregering.  De menar att koldioxid inte har något med saken att göra.

Och när jag tittar närmare på vilka aktörer som pushar för denna klimatagenda så drar jag öronen åt mig. Här har vi globalistiska grupper såsom FN, EU, Rockefeller, Soros, WWF och liknande organisationer. Och när detta klientel är i farten så är det bäst att lägga benen på ryggen.
Den dolda agendan bakom klimatdebatten verkar vara att skapa centralisering eller en världsregering. Denna världsregering – kanske FN – ska bestämma vad som får ske och vad som inte får ske i FN:s medlemsländer vad gäller miljö och resurser. Extrema åtgärder är att vänta där vår frihet krymps ytterligare.

Isabella Lövin donerade 250 miljoner kronor extra av våra skattepengar till FN:s klimatpanel i en slags motreaktion mot att Trump vann USA-valet. Biståndet går till fattiga länder.

 

I nedanstående video så ger David Icke sin version om klimatbluffen.

Kollar man på Agenda 2030 så ser man att ett syfte med denna agenda verkar vara att ta västvärldens pengar och överföra den till tredje världen. En god tanke i sig – så länge den är frivillig. Men frivillig kommer den givetvis inte att vara så länge till.

Klimatavtalet i Paris verkar gå ut på att 55 länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen med två grader celsius. Medlemsländerna ska bidra med 100 miljarder årligen i klimatbestånd till utvecklingsländer från år 2020.

Det enda vettiga vore om Sverige lämnade FN och arbetade för klimatet självständigt. Samtidigt måste vi kasta ut alla miljöextremister såsom Isabella Lövin ur riksdagen. Annars kommer vi alla att bli beskattade till döds. 

 

Referenser

Anthropocone: Klimatavtalet i Paris

 

Kommentera