KD SÄGER NEJ TILL DECEMBER-ÖVERENSKOMMELSEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

9/10 – 2015
Fredag en den 9/10 så hade Kristdemokraterna riksting och de röstade om KD skulle vara kvar i December-överenskommelsen eller inte. Resultatet blev 151- 103 och nej-sidan vann och därmed så säger Kristdemokraterna nej till  December-överenskommelsen. KD lämnar DÖ. Ebba Bosch Thor  säger:

– DÖ har fallit.

Även Anna Kinberg- Batra medger att December-överenskommelsen har fallit.

– Jag konstaterar att DÖ har upphävts, säger hon i en intervju.

SKA MODERATERNA FÄLLA DE RÖDGRÖNA?

Moderaten Finn Bengtsson är en DÖ-motståndare. Han säger i SvD:

Det känns otroligt skönt att man resonerar som KD gör och det ger ju oss råg i ryggen till nästa fredag.

Finn Bengtsson pratar om den partistämma som Moderaterna ska ha kommande fredag. Nu kan man ställa sig frågan om Moderaterna  kommer att rösta för sin egen politik eller om de ska fortsätta att vara slätstrukna gentemot de rödgröna.

VAD HÄNDER NU?

 DÖ har upphört att existera som den utformades så  det ser ut att bli en tumultartad höst för svensk politik. Lägg sedan till den vansinniga asylpolitiken som Stefan Löfven kör med.

Sverigedemokraterna har lämnat in en missförtroendeförklaring mot Finansminister Magdalena Andersson. SD vill också ha nyval.

Ett riksting är det högsta beslutande organet inom ett parti. Man träffas och bestämmer riktlinjerna för partiets politik.

 

MIN EGEN LILLA KOMMENTAR

Det här är ju fantastiskt 🙂 Det finns hopp om svensk politik trots allt.

LÄNGE LEVE KRISTDEMOKRATERNA!

Referenser

Kristdemokraternas hemsida. ”Vi lämnar December-överenskommelsen”

Vlt: Kristdemokraterna säger nej till DÖ

 

 

In english

Today Friday so had Christian Democrats riksting and they voted on the KD would be left in December to the agreement or not. The result was 151- 103 and no side won. KD leaves die. Ebba Bosch Thor announced that the Christian Democrats leave the December agreement and says:

– Do have fallen.

Even Anna Kinberg- Batra admits that the December agreement have fallen.

– I note that the DÖ has been canceled, she said in an interview.

WILL MODERATERNA GO THEIR OWN WAY NOW?

Even the Conservatives are a grievance against the die. Moderates Finn Bengtsson is a do-opponents. He says in the Svenska Dagbladet:

It is immensely satisfying to you argue that KD does and it gives the us the guts to next Friday.

Finn Bengtsson talking about the party meeting that the Conservatives should have next Friday.

WHAT HAPPENS NOW?

 DIE has ceased to exist as it was designed so it promises to be a tumultuous autumn of Swedish politics. Then add the insane asylum policy Stefan Löfven run with.

The Sweden Democrats have submitted a failed vote of confidence against Finance Minister Magdalena Andersson. SD also want new elections.

A riksting is the highest governing body of a party. We meet and determine the guidelines for the policy of the party.

 

MY OWN LITTLE COMMENT

This is fantastic :)there is hope of Swedish politics after all.

LONG LIVE THE CHRISTIAN DEMOCRATS!

 

Kommentera