KARIN ENSTRÖM – EN SANN GLOBALIST

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Karin Enström är moderat riksdagsledamot. Karin förespråkar globalism och Nato-medlemskap. Förutom det så var det Karin Enström och Carl Bildt som såg till att värdlandsavtalet med Nato undertecknades under tveksamma förhållanden. Är det Karin vi ska tacka om Nato börjar ta in kärnvapen i Sverige?

 5/3 – 2016
FULL METAL BITCH. Karin Enström är moderat och riksdagsledamot. Karin är f.d. yrkesofficer och var Sveriges försvarsminister 2012 – 2014. Hon har mångårig erfarenhet inom militära frågor på högsta ort. Som den stridsivrare hon är så har hon givetvis lovordat det svenska krigandet i Irak, Afghanistan och Libyen.

Eftersom Karin Enström har militär bakgrund och mångårig erfarenhet av militära frågor inom de högsta kretsarna så är Karin givetvis fullt medveten om besprutningen av chemtrails på oss svenskar. Kanske är det t.o.m. så att Karin Enström tycker att vi svenskar blir för lite besprutade med aerosoler eftersom det är ett faktum att Natoländerna eller de länder som är intimt förknippade med Nato är de länder som blir besprutade med chemtrails.

karin enström_värdlandsavtalet_nato_carl bildt_moderaterna_sweden_host nation support_fiffel_
Kommer Karin Enström att dra in Sverige i krig med hjälp av Nato och USA?

 

 

KARIN ENSTRÖM OCH CARL BILDT SMUSSLADE MED VÄRDLANDSAVTALET

Det var Karin Enström och stollen Carl Bildt som under tveksamma former såg till att värdlandsavtalet undertecknades år 2014. Undertecknandet av värdlandsavtalet gjordes i smyg och i all hast. Karin Enström och Carl Bildt informerade inte Utrikesnämnden om att avtalet skulle undertecknas, vilket hade varit rimligt. Undertecknandet av värdlandsavtalet gjordes precis vid tidpunkten för Sveriges riksdagsval. Vilket innebär att undertecknandet av avtalet hamnade i skymundan. Vi får givetvis anta att Karin Enströms och Carl Bildts syfte med att underteckna vid just den tidpunkten var just att det inte skulle uppmärksammas. Kanske det är Karin Enström som vi ska tacka om Nato börjar dra in kärnvapen på svensk mark.

Sommaren 2014 undertecknade även Alliansregeringen ett avtal med Nato gällande den rättsliga statusen för Natopersonal i Sverige ( i princip så blir Natopersonal befriade från allt).Även detta avtal informerade inte Alliansen om till Utrikesnämnden. Känner ni igen mönstret?  Att det skulle vara en offentlig debatt eller alternativt en folkomröstning om Sveriges undertecknande av värdlandsavtalet var det inte frågan om. Eftersom svenskarna generellt inte gillar Nato  och det finns motstånd så beslöt istället Karin Enström och Carl Bildt att underteckna värdlandsavtalet i smyg. Det förekom inte ens en debatt i riksdagen om värdlandsavtalet även fast värdlandsavtalet kan innebära så allvarliga saker såsom att Nato kan ta in kärnvapen på svensk mark eller att Nato kan anfalla Ryssland från svensk mark. Om Sverige inte har varit på Rysslands radar förut så kan jag garantera att vi kommer att bli det nu tack vare värdlandsavtalet.

Detta smusslande av Enström och Bildt gjorde att vänsterpartisten Stig Henriksson nyligen KU-anmälde dessa två gökar med motiveringen att allt som har med värdlandsavtalet borde ha gått via Utrikesnämnden.

CARL BILDT_värdlandsavtalet_host nation support_karin enström_Nato_USA_war_
Carl Bildt brukar springa USA:s ärenden. Kan det vara så att han och Karin Enström myglade när undertecknandet av värdlandsavtalet skedde?

 

KARIN ENSTRÖM I UTRIKESDEBATTEN

När Margot Wallström höll sin utrikesdeklaration i februari så var Karin Enström en av de riksdagsledamöter som var uppe i talarstolen och predikade. Jag själv har missat mycket av Karin Enström tidigare och hon var ett nytt ansikte för mig även fast hon har varit med länge i politiken. Men när jag hörde och läste hennes tal under debatten vid utrikesdeklarationen så förstår jag vilken kaliber Karin Enström var av.

Låt oss ta en titt på en del av Karin Enströms repliker under debatten vid utrikesdeklarationen. 

Herr talman! Det var decennier sedan händelser i vår omvärld så konkret grep in i vår svenska vardag som de gör i dag.

(tja öppnar man  landets gränser på vid gavel så ska man inte förvänta sig annat än att man får skörda frukterna).

Vi är en del av en alltmer integrerad och globaliserad värld. Och på samma sätt som vi skördar frukterna av globaliseringen måste vi hantera dess utmaningar. Det gör vi bäst tillsammans med andra som delar vår värdegrund och som liksom vi tror att samarbete gör oss starkare.

(Här ser vi att Karin Enström propagerar för globalisering. Hur fungerar globalisering? Globaliseringens mål är en toppstyrd planet med lyckliga robotar. En värld där familjer såsom Rockefeller och Rothschilds sätter agendan.)

Mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, internationell rätt och en fungerande rättsstat är alla värderingar som vi fortfarande måste kämpa för. De är inte bara europeiska värderingar, utan de är universella.

Vi har kanske aldrig behövt EU så mycket som i dag. I tider när auktoritära vindar åter drar över vår kontinent behöver vi mer av våra gemensamma värderingar och friheter, inte mindre.

(Här förespråkar Karin Enström EU-medlemskap. Det som Karin Enström inte nämner är att de auktoritära vindar som hon pratar om är just de krafter som ligger bakom EU. Vi pratar om USA och dess militära globala korståg, vi pratar om Bilderbergarna, vi pratar om Rockefellers, George Soros, Rothschilds och liknande krafter som faktiskt var med och startade upp EU. Även kallad den nya världsordningen).

I tider av global finansiell och ekonomisk osäkerhet behöver vi mer av ekonomiskt samarbete och frihandel, inte mindre.

(Här passar Karin Enström på att ge reklam för TTIP och ett ”ekonomiskt samarbete”. TTIP är ett verktyg för amerikanska megaföretag att dominera och förstöra för Europa. Det är inget frihandelsavtal, det är USA:s försök att tränga sig in i Europa).

I tider när terrorismen sprider skräck i världen behöver vi mer av gränsöverskridande samarbete för att hålla vårt land, våra institutioner och våra medborgare säkra, inte mindre.

(Hon pratar givetvis om värdlandsavtalet och Nato. Karin Enström vill att  Sverige ska bistå krigsmakten USA i dess olagliga krigande världen över samt att hjälpa till att bedriva  hetsjakt mot Ryssland).

Samtidigt skakar det europeiska bygget, som under decennier har tjänat oss väl, i sina grundvalar. Eurokrisen har inte blåst över, bara överskuggats av migrationskrisen och hotet om ett brittiskt utträde ur unionen.

(Eurokrisen visar vilket misslyckande euron är. Ska verkligen vi svenska skattebetalare betala notan för andra EU-länders misslyckande. Om England lämnar EU så kommer England att få tillbaks sin självständighet och slipper lyda ett överstatligt EU. UK har mitt fulla stöd att lämna EU).

EU har misslyckats med att hitta gemensamma lösningar. Kostnaden för det är ökad EU-skepsis och extremistpartier på framväxt.

(ja alla gillar inte ett Europas Förenta Stater där vi alla blir ett bricka i finanselitens spel)

Det är uppenbart att vi behöver ett EU som är bättre rustat än det är i dag för att möta dagens många och svåra utmaningar. Det vi har uppnått så här långt kan vi inte ta för givet.

(Sverige behöver inte alls EU. Sverige borde folkomrösta om fortsatt medlemskap eller inte i EU).

Här tror vi moderater att Sverige har en större roll att spela. Genom en mer aktiv EU-politik, skicklig diplomati, goda personliga relationer och alliansbyggande kan vi göra skillnad i EU-samarbetet här och nu. Bara genom att försvara de värderingar och de principer som framgångsrikt har byggt Europa kan vi hindra att det undermineras.

Vår vision för Europa består – ett enat, fritt Europa i fred. Men vägen dit behöver ständigt anpassas och justeras. När Europa står starkt står Sverige starkt. När Europa försvagas försvagas Sverige, och riskerna för Sverige ökar.

(Globalism)

Herr talman! Vi lever än en gång i en tid då militärt våld och hot om våld har blivit vardag i vårt närområde. Rysslands agerande är inte bara ett hot mot dess grannar utan mot den ordning och det internationella regelverk som har gällt sedan efterkrigstiden.

Detta får naturligtvis säkerhetspolitiska konsekvenser för världen, för Europa, för Östersjöområdet och för Sverige. Vår omvärld är i dag osäkrare och oroligare än på mycket länge.

Rysslands illegala annektering av Krim och krigföring i östra Ukraina kan aldrig accepteras, inte heller ockupationen av Georgien eller den destabiliseringspolitik och propagandakrigföring som har blivit Kremls kännetecken.

Det finns många i dag, också i Europa, som ropar efter en återgång till den gamla relationen till Ryssland. Det finns flera argument. De går ut på att vi behöver Ryssland för att skapa fred i Syrien, för dess gas eller av helt andra skäl.

Men den dag vi inte längre är beredda att stå upp för principen att ett stort land inte har större rättigheter än ett litet land och att varje land har rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val har vår egen första försvarslinje fallit.

Jag ser fram emot den dag då vi åter kan välkomna Ryssland in i värmen. Det är den dag då Ryssland med handling visar att man är beredd att respektera Parisstadgan, Minsköverenskommelsen och andra av Ryssland ingångna avtal och åtaganden.

(Varför nämner inte Karin Enström USA:s olagliga krigande världen över? Ryssland är en fis i rymden vad gäller krig om man jämför med krigsmaskinen USA. USA startade krig i Irak, Afghanistan och Libyen. Alla dessa krig var olagliga. Hur många människor har dött pga. USA:s krigande i världen? Vi har flyktingströmmar tack vare USA och dess militära dominans. Fredspristagaren Obama godkänner att drönare ska likvidera människor som anses vara ett hot mot USA, inga rättegångar förekommer. Det som Karin Enström glömmer att säga är att den största terrororganisationen på den här planeten är USA).

Herr talman! Att närmare 60 miljoner människor i världen i dag är på flykt från sina hem har många orsaker. Syrienkriget är en av många krigshärdar och ett exempel på de sönderfallande stater som människor flyr för sina liv ifrån.

Kriget i Syrien har genom åren ställt det internationella samfundet och FN inför svåra prov – prov som man inte har klarat. FN:s säkerhetsråd har inte tagit sitt ansvar för internationell fred och säkerhet.

De som har fått betala det högsta priset för detta är Syriens befolkning. Vi är nu vid en punkt där det är svårt att se hur ens ett samlat säkerhetsråd skulle kunna föra landet ut ur mörkret.

Vi stöttar den politiska processen och hoppas på en snar lösning. Men de hoppfulla scenarierna är en bristvara. Vi får hoppas att den vapenvila som Ryssland och USA förhandlat fram och som den syriska regimen sägs ha accepterat kommer på plats och får effekt. Men frågan om hur Isil ska bekämpas och besegras kvarstår.

(Kanske Karin Enström kunde ha nämna att USA ville att IS skulle störta Assad. Det var därför som USA inte utrotade IS på en gång utan det var Ryssland som fick rycka in och bomba skiten ur IS medans USA faktiskt understödde IS. Man kan bara fantisera om hur CIA tränade upp rebeller och skapade oro i Syrien).

Herr talman! Också utvecklingen i Afghanistan visar att vägen till lugn och stabilitet där alltjämt är lång. Alla goda ambitioner till trots finns det inga enkla och färdiga formler för hur man lyfter ett helt land ur fattigdom eller för hur man bryter en våldsspiral som pågått i decennier.

(Varför ska Sverige kriga i Afghanistan när vi inte behöver det?).

Samtidigt, herr talman, har vi det senaste halvåret uppnått två historiska framgångar, som för inte så länge sedan verkade omöjliga: Vi har fått ett nytt ambitiöst klimatavtal och nya hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det här har kunnat bli verklighet efter många år av hårt arbete, där Sverige haft en ledande roll. Vi har fått stort genomslag för våra prioriteringar. Nu är löften givna, och nu börjar det verkligt svåra arbetet, nämligen att implementera detta i praktiken. Här har Sverige fortsatt en mycket viktig roll att spela genom att vara en respekterad aktör och genom den kunskap och teknik som finns i Sverige.

Herr talman! Vad står vi inför? Vi måste markant öka det humanitära stödet till människor som lider av världens katastrofer. Vi måste effektivisera hela kedjan i det stödet, så att varje krona når fram och gör skillnad för de mest utsatta människorna. Vi måste vara förberedda på att människor kommer att fortsätta fly dessa trasiga länder och att de kommer att fortsätta söka sig till Europa. Vi måste söka dialog med våra likasinnade och fråga oss hur vår roll i bemötandet av Isils hot kan se ut och hur vi kan svara upp till den FN-resolution som nu finns på plats – den säkerhetsrådsresolution som manar alla medlemsstater att göra allt som står i deras makt för att besegra Isil.

(Ops, nu blev det FN och Agenda 2030. Agenda 2030 är en socialistisk globaliseringskampanj som förespråkar öppna gränser, fri invandring, en världsregering, religion endast på FN:s villkor. Agenda 2030 är globalistens ultimata vapen).

Herr talman! Nato är en central organisation för Europas säkerhet. Vår säkerhetspolitik är i praktiken beroende av Nato när det handlar om att ge och ta emot hjälp i händelse av krig i vårt närområde. Vi måste fördjupa Sveriges samarbete med Nato och utveckla en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap. För oss är inte frågan om Sverige ska bli medlem utan hur.

Vi står inför enorma utmaningar och kommer att göra det framöver under en lång tid. Vi vill att regeringen ska fokusera mer på EU-samarbetet för att hitta gemensamma lösningar, att regeringen ska vara beredd att göra mer för att bekämpa terrorn och att regeringen ska öppna dörren för ett Natomedlemskap.

(Här kom då propagerandet för ett svenskt Natomedlemskap. Karin Enström är inte lite fräck. Först så myglar hon och Carl Bildt igenom att värdlandsavtalet undertecknas och sedan står hon i riksdagen som om ingenting har hänt och propagerar för Nato-medlemskap).

Sverige ska vara ett öppet och generöst land. Just nu står vi inför mycket stora utmaningar. Det är därför vi har föreslagit ett antal åtgärder som gör att vi kan få ett andrum, en paus i flyktingmottagningen, så att det blir ordning och reda och så att det blir tydligt att alla länder i EU måste ta sitt gemensamma ansvar.
Men vi har inte samma utgångspunkt som Sverigedemokraterna. Vi tror att samarbete är lösningen, inte isolation. Vi tror på att vi ska kunna hjälpa människor både på plats och här i Europa, även i vårt eget land. Vi ser inte det här som ett hot mot vår framtid. Vi ser det som utmaningar.

(”Sverige ska vara ett öppet och generöst land”. Fortsatt massinvandring och öppna gränser med andra ord. Karin är en sann globalist).

Herr talman! Jag hoppas att vi är överens om att en värld utan kärnvapen och utan ett behov av så stora militära styrkor, där vi i stället kan lösa konflikter genom dialog och samarbete och inte genom hot och upprustning, skulle vara en ideal värld.

Nu ser inte verkligheten ut så. Då är det bland annat Sveriges uppgift att driva på frågor om nedrustning. Det gäller särskilt kärnvapen: spridning av kärnvapen och både taktiska och strategiska kärnvapen. Här gäller det att vara kritisk mot alla som man ska vara kritisk mot. Det som har varit tydligast under de senaste åren är den uppskruvade kärnvapenretoriken från Rysslands sida. Vi ser också exempel på att man faktiskt övar det här, mer eller mindre dagligen, i övningar som kanske inte är så stora och också i strategiska övningar.

Sverige ska naturligtvis försöka vinna vänner och allierade i den här kampen inom EU och FN för att fortsätta med det viktiga nedrustningsarbetet som ju, med tanke på att vi har en mycket oroligare värld, har kommit i skymundan. Sverige har dessutom unika kompetenser på det här området, inte minst när det gäller den övervakningsregim som finns för att upptäcka till exempel prov av kärnvapen. Det ska vi självklart fortsatt stödja, men det är ingenting som vi kan göra ensamma. På den punkten är vi nog överens.

Däremot ser vi inte det här som ett hinder för att samarbeta med länder som USA, eftersom USA är en central del av Europas säkerhet i och med den transatlantiska länken. Det är också därför som vi tycker att det är viktigt att värdlandsavtalet med Nato nu kan komma på plats. Jag skulle vilja föra in det i debatten också.

(kanske Karin Enström borde ha nämna att USA är det land som har gjort mest kärnvapenprov av alla).

Herr talman! På sex minuter hinner man inte med att tala om hela världen, men Valter Mutt befann sig långt ute i stora världen. Men han duckade för de frågor som vi närmast står inför. Jag tänker då på det värdlandsavtal med Nato som just nu inte bara diskuteras utan förbereds för att vi ska kunna fatta beslut här i riksdagen.

För oss moderater är värdlandsavtalet centralt för att Sverige solidariskt ska kunna ge och ta emot militärt stöd till och från våra grannländer. Syftet med avtalet är ju att säkerställa att Sverige ska kunna lämna effektivt stöd i samband med till exempel gemensamma övningar och krishanteringsinsatser. Det kommer att öka vår förmåga att både ge och ta emot militärt stöd, helt i linje med den solidariska säkerhetspolitik som vi har kommit överens om. Avtalet bygger på frivillighet, och all verksamhet som sker på vårt territorium ska vara godkänd av Sverige.

Men det är väl ingen hemlighet att det finns olika uppfattningar om avtalet, särskilt inom Miljöpartiet. Här sprids det myter om allt hemskt som skulle kunna inträffa om avtalet blir verklighet. Det har man full rätt att göra. I ett fritt land kan man uttrycka sig fritt.

Problemet är om man är en del av en regering, vars politik man ska representera. Valter Mutt sa att han helt och hållet instämmer i utrikesministerns anförande, men frågan är hur Valter Mutt ser på värdlandsstödsavtalet. Valter Mutt har spridit en hel del uppgifter om hur dåligt det skulle bli och vilket litet inflytande Sverige skulle få.

Hur hänger det ihop? Man måste välja sida ibland. Antingen är man med i regeringen eller också får man helt enkelt avgå. Hur ser Valter Mutt på detta?

(Här öser Karin Enström på ordentligt och anklagar Walter Mutt. Walter Mutt är en ambitiös motståndare till värdlandsavtalet. Karin anser att Walter Mutt ska avgå om han inte håller med regeringen. Var får människan sina argument ifrån? Det sprids inga myter om värdlandsavtalet. USA och Nato kommer givetvis att dominera svenska politiker).

Karin Enström sa mer än så här i den utrikespolitiska debatten men hennes kommentarer visar vilken sida hon står på. Hon arbetar INTE för Sverige bästa.

 

NATOS OLAGLIGA KRIG I LIBYEN

USA har krigat bl.a. mot Irak, Afghanistan och Libyen. Alla tre krigen var olagliga och handlade mer om att USA ville fälla regimer som inte gjorde som USA ville. Nato har varit inblandade i alla dessa tre krig; gud vet hur många som har dött av Natos bomber. Nedanstående video visar USA:s olagliga krig mot Libyen där Nato så gärna hjälpte till att bomba landet sönder och samman.

 

Referenser

Stig Henrikssons KU-anmälan gällande Karin Enström och Carl Bildt och värdlandsavtalet

Syre: Alliansregeringen KU-anmäls Fakta om KU-anmälan.

Riksdagens utrikesdebatt 2016

Kultursören: om värdlandsavtalet fakta Blogg om Nato och värdlandsavtalet

Bokus: betänkande av Nato-utredningen

Adlibris: medlemskap i Nato?

 

Foto
By Florian Prischl (Swedish FlagUploaded by Smooth_O) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Johannes Jansson/norden.org [CC BY 2.5 dk], via Wikimedia Commons+

nwo 3.0 license

 

 

Kommentera