KÄLLBY CAMPING BLIR HEM FÖR EU-MIGRANTER

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

27/10 – 2015
Lunds socialnämnd har beslutat att Källby camping ska reserveras och bli boendeplats för romerna. EU-migranterna belönas med gratis  boende eftersom de har ockuperat en parkeringsplats

HAVERI. Källby camping kommer att bli boplats åt romer f.o.m. i:a oktober beslutade Socialnämnden i Lund för inte så länge sedan. Anledningen till att socialnämnden i Lund belönar EU-migranterna beror på att romerna har ockuperat en parkeringsplats hos ett företag i Lund och som har inneburit stora problem för dem.

EU-MIGRANTERS HUSVAGNAR OCH BOENDE

Lunds kommun ger organisationen Crossroads 75 000 kronor så att de kan köpa husvagnar till romerna. Självklart belönas även EU-migranterna med mobila toaletter samt sophämtning. På Källby camping har EU-migranterna tillgång till faciliteter såsom tvätt, dusch o dyl.

ATT BELÖNA OLAGLIGA OCKUPATIONER

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit drivande i denna fråga.


 

Folkpartist säger nej till EU-migranter på Källby camping

Sydsvenskan: Alliansen reserverade sig mot romers betalda boende på Källby camping

Hemsidan om Källby camping

 

 

 KÄLLBY CAMPING WILL BE HOME FOR EU MIGRANTS (ROMA)

Sweden  Social Welfare in Lund has decided to Källby campsite will be reserved and become a living place for the Roma. The reason that the social welfare committee in Lund rewards EU migrants is because the Roma have occupied a parking lot of a business in Lund and has brought great difficulties for the company. Lund Municipality on the issue of EU migrants occupation was to reward them with a private campground where they can stay in caravans. Taxpayers pay the caravans to EU migrants.

TAX MONEY TO EU MIGRANTS ACCOMMODATION

Lund municipality gives the organization Crossroads SEK 75 000 so that they can buy caravans for the Roma.Also the  EU migrants will get mobile toilets and garbage collection. Unlike the Swedes, who had to pay to stay at Källby camping  the Roma does not pay a penny, but it is the taxpayers that does that.
The Green Party and the Left Party has been proactive on this issue.

Do you also think that illegal occupations should be rewarded with free accommodation in a nice area? Vote on the Green Party and the Left Party.

Kommentera