JSOC: PRESIDENT BARACK OBAMAS PERSONLIGA DÖDSPATRULL

40 total views, 1 views today

6/11 – 2015

DIRTY WARS AND THE JSOC

USA har en militär elit som kallas JSOC – Joint Special Operation Command – och som lyder direkt under Vita huset. Dokumentärfilmaren Jeremy Scahill har gjorde en film som visar hur JOSC opererar och  hur President Barack Obama beställer mord via JSOC.

Jeremy Scahill är en dokumentärfilmare och undersökande journalist som arbetar för tidningen The Nation. 2013 så släpptes dokumentärfilmen: Dirty Wars – the world is a battleground som handlar om USA:s hemliga militära förband JSOC (Joint special Operation Command) och om hur President Barack Obama beställer likvideringar av JSOC. Inga rättegångar, inget bevis, utan bara ett namn ytterligare på USA:s kill-list och sedan skickas drönarna eller JSOC iväg och verkställer orden. JSCO rapporterar direkt till Vita Huset.

 

JSOC OCH DÖDANDET AV OSKYLDIGA I GARDEZ, AFGHANISTAN

I staden Gardez i Paktia provinsen i Afghanistan så var det fest. Det var den 12 februari 2010. Byn var samlad och det sjöng och dansade. Mohammed Sabir var en av dem. Plötsligt hördes helikoptrar och festen avbröts. En av festdeltagarna – Mohammed Daoud – gick ut för att se vad som skedde och han blev ihjälskjuten på momangen. Innan blodbadet var över så hade två män och tre kvinnor blivit ihjälskjutna, två av kvinnorna var gravida. Efter blodbadet så karvade de amerikanska trupperna ut sina kulor från offren så att de inte skulle kunna bli spårade.

Det amerikanska militära förbandet JSOC hade kommit på besök.

När Mohammed Sabir senare släpptes så sade han att hans första tanke var att ta på sig en bombjacka och bedriva jihad mot USA. Han blev dock övertalad att inte göra det.  Det visade sig efteråt att dådet var rent mord eftersom det inte fanns några talibaner där. En av de dödade Mohammed Daoud – som var bror till Mohammed Sabir – var själv USA-tränad polisofficer som slogs mot talibanerna.

NATO SKYLLER IFRÅN SIG

När Nato sedan fick ta emot anklagelserna så påstod Nato  att det var deras egna som hade dödat Mohammed Daoud och kvinnorna. När den undersökande journalisten Jerome Starkey (Times of London) publicerade en artikel om incidenten i Gardez så blev han offentligt attackerad av Nato.

De amerikanska militära räderna i Afghanistan är/var omfattande. Det pratas om cirka 20 räder per natt. Kriget mot Afghanistan var i sig självt olagligt. President Bush sökte efter Usama Bin Laden och USA sa att de agerade i ”självförsvar” när de inledde krig mot talibanerna i Afghanistan. Det sägs att General Stanley A. McChrystal försökte att minska civila offer i Afghanistan genom nya regler (vilket snäll kille, hoppas att han lyckades). Kapten William Mcraven är chef för JSOC.

 

barack obama, jsoc, kill-list, yemen, afghanistan
President Barack Obama. A New Hope For Killing.

 

PRESIDENT BARACK OBAMA BEODRDAR LIKVIDERING MED SECRET PRESIDENTIAL ORDERS

I filmen Dirty Wars – the world is a battleground så berättar Jeremy Scahill vidare att det är President Barack Obama som ger ut hemliga direktiv s.k. secret presidental orders och det är dessa direktiv som ger JSOC legitimet att döda utan att stå till svars. Faktum är att det är President Barack Obama -tillsammans med rådgivare – som bestämmer vilka personer som ska likvideras. De skapar en s.k. Kill-list över fiender. Sedan ger Barack Obama klartecken till JSOC – eller till CIA:s drönare – att verkställa denna kill-list. Inga rättegångar, utan bara en missil som skickas iväg och som likviderar ”hotet”. Har Vita huset inte varit laglöst förut så är de det nu.

OBAMA OCH JSOC DÖDAR KVINNOR OCH BARN I Al MALAJAH, YEMEN

I staden Al Majalahi Yemen så small det plötsligt för några år sedan och 49 stycken människor dödades. Yemens regering sade först att det var de som utfört attacken och att attacken hade dödat Al-queda krigare. När Jeremy Scahill besöker Yemen så intervjuar han en stamledaren Sheik Saleh Bin Farred. Sheiken säger att attacken tog livet av 49 människor. Många var kvinnor och barn. Någon i Al Majalah hade filmat krigszonen efter attacken och visade upp döda barn. Bl.a ett dödat spädbarn (vilket jag tyckte var svårt att bevittna utan att bli påverkad).

Senare kom det fram att de som hade fått sätta livet till var helt oskyldiga. Det var personer från en fattig stam. Det fanns inget Al-Queda träningsläger, det fanns inga vapendepåer.  Man hittade också rester av bomberna som visade sig vara amerikanska. Missilerna var Tomahawk Cruise missiler som sköts iväg från ett amerikanskt krigsskepp utanför Yemens kust. Barack Obama beordrade attacken.

 

JOURNALIST I FÄNGELSE NÄR HAN AVSLÖJADE OBAMA

En journalist som heter Abdulelah Haider Shaye var på plats i Al Majalah och skrev en artikel om attacken. Abdulelah Haider Shaye utsattes sedan av en räd av USA-tränade yemenska specialtrupper och blev satt i fängelse. Jeremy Schill träffade Abdulah Man Barman som var advokat åt journalisten Abdulelah Haider Shaye. Jeremy Schill kunde inte träffa advokaten Abdulah Man Barman på dennes kontor eftersom kontoret ofta blev beskjutet av Yemens republican Guard. Abdulah Man Barman berättade att när han besökt Abdulelah Haider Shaye i fängelset så hade Abdulelah Haider Shaye tecken på att ha blivit utsatt för misshandel/tortyr. Han hade en tand utdragen, en tand trasig och sår på bröstet.

Och hur overkligt det än må låta så blev Abdulelah Haider Shaye anklagad för terrorism och fick sju års fängelse. Pga. enorma protester i Yemen så ändrade sig Yemes  dåvarande president Ali Abdullah Saleh ang. straffet och var på väg att släppa Abdulelah Haider Shaye ur fängelset. Då fick presidenten Ali Abdullah Saleh ett personligt telefonsamtal från President Barack Obama. Barack Obama  var ”concerned” över frisläppandet av Abdulelah Haider Shaye. Detta ledde till att Abdulelah Haider Shaye fick stanna kvar i fängelset i två år sammanlagt innan han blev fri.

 

JSOC STYRS FRÅN VITA HUSET

Jeremy Scahill säger att det förekom Air strikes och  targeted killings i Yemen.  JSOC har egna förhörsmetoder som går utöver de konventionella. JSOC har även full support från White house och att JSOC har expanderat avsevärt under President Barack Obamas styre.

När  dokumentärfilmen Dirty Wars – the world is a battleground var på väg att släppas så fick Jeremy Scahill ett telefonsamtal från en James Kirby som sade att Jeremy var på ”thin ice” om han släppte filmen. Jeremy Schill påstår också att hans dator blivit hackad och att delar av hans hårddisk blivit kopierad. I USA pågår det tydligen ett krig mot undersökande journalister. Straffsatser mot whistleblowers skärps, metadata om journalister undersöks av NSA.

 

ANWAR AL-AWLAKI. USA DÖDAR  AMERIKANER

Anwar Al-Awlaki var en amerikan med Yemenskt ursprung. Anwar var först en vanlig arab i USA men som senare började predika jihad mot USA. Detta borde han inte ha gjort. Det första som hände var att Anwar Al-Awlaki hamnade i finkan i Yemen i isoleringscell. Där fick han sitta i 17 månader utan rättegång. Anwar Al-Awlaki hamnade sedan på Barack Obamas kill-list och blev således ett target för JSOC och CIA.

 Plötsligt så blev Anwar Al-Awlaki enemy  number one of the Unites States och pk-media prånglade ut vilken farlig människa som Anwar Al-Awlaki var. Erik Holden som då var U.S Attorney General sade i tv att USA ville neutralisera Anwar Al-Awlaki. Han sade vidare att USA gjorde sitt bästa för att uppnå det målet. Inga rättegångar, utan bara ett ytterligare namn på Obamas Kill-list. När personer i Anwar Al-Awlaki närhet uppmärksammade den amerikanska kongressen ang. dödshotet mot Anwar Al-Awlaki och att han faktiskt inte gjort något som var olagligt så var inte kongressen intresserad att lyssna på detta.

Plötsligt började USA:s drönare att pendla över Yemen. En dag hittade de Anwar Al-Awlaki och lät en missil göra jobbet. Anwar Al-Awlaki hade en son på 16 år som hette Abdulrahman Al-Awlaki. Två veckor efter Obamas likvidering av Anwar Al-Awlaki så sprängdes även Abdulrahman Al-Awlaki i tusen bitar av en missil från en drönare. USA sade att  Abdulrahman Al-Awlaki var collateral damage , ingen ursäkt kom från USA. Jag undrar om Barack Obama kände sig nöjd?

Jeremy Scahill träffar en källa som berättar att amerikanska kongressen inte vill veta detaljerna i JSOC:s operationer utan de bara öser miljarders av dollars in i JSOC-programmet. Enligt Jeremy Scahill så opererar JSOC i uppåt 75 olika länder där de utför sina räder. Länder såsom Somalia, Mali, Algeriet och Panama nämns som exempel.

 

USA STÖDJER KRIGSHERRER I SOMALIEN

 Somalien är ett land i ruiner efter åratal av inbördes konflikter. Där pågår bl.a. ett krig mellan warlords och Islamistiska krigsgrupper.  USA stödjer lokala krigsherrar. USA ger dessa grupper en kill-list över ”Islamska terrorister” samt understödjer klanerna ekonomiskt. General Indah Adde är en warlord som utför jobb åt USA mot betalning. Mohammed Qanyare är en annan warlord som är med på amerikas paylist.

Barack Obama förtjänade verkligen Nobels fredspris.

 

BRA LÄNKAR

Abdulelah Haider Shaye – fängslad journalist
Dirty wars hemsida
Al-Majalah attacken

Jeremy Scahill: The Nation

 

In english
DIRTY WARS AND THE JSOC

The US has a military elite called JSOC – Joint Special Operations Command – it is directly under the White House. Documentary filmmaker Jeremy Scahill has made ​​a film showing how JOSC operates and how President Barack Obama ordering murder via JSOC.

Jeremy Scahill is a documentary filmmaker and investigative journalist working for the newspaper The Nation. 2013, he released the documentary: Dirty Wars – The World is a battleground that is about secret US military units JSOC (Joint Special Operations Command) and about how President Barack Obama orders liquidations with JSOC. No trials, no proof, but simply a name further on America’s kill list and then drones or JSOC . JSCO reports directly to the White House.

JSOC and the killing of innocents in Gardez, Afghanistan

In the city of Gardez in Paktia province in Afghanistan there was a party. It was February 12, 2010. The village was gathered and sang and danced. Mohammed Sabir was one of them. Suddenly there were helicoptersund and the party was canceled because it wanted to see what happened. One of the partygoers – Mohammed Daoud – went out to see what was happening and he was shot dead in an instant. Before the carnage was over so had two men and three women have been shot to death, two of the women were pregnant. US troops carved out their bullets of the victims so that they could not be traced.

The US military joint JSOC had come for a visit.

When Mohammed Sabir later released, he said that his first thought was to take on a bomber jacket and engage in jihad against the United States. However, he was persuaded not to do it. One of those killed, Mohammed Daoud – who was the brother of Mohammed Sabir – was himself US-trained police officer who fought against the Taliban.

NATO DENIES

When NATO received allegations then NATO claimed that it was their own who had killed Mohammed Daoud and women. When investigative journalist Jerome Starkey (Times of London) published an article about the incident in Gardez he was publicly attacked by NATO.

The US military raids in Afghanistan is / was extensive. There is talk of around 20 raids per night. The war against Afghanistan was itself illegal. President Bush was looking for Osama bin Laden and the US said they were acting in ”self-defense” when they began a war against the Taliban in Afghanistan. It is said that General Stanley A. McChrystal tried to reduce civilian casualties in Afghanistan through new rules (which is nice guy, hope he succeeded). Captain William Mcraven manage JSOC.

PRESIDENT BARACK OBAMA ORDERS LIQUIDATION WITH SECRET PRESIDENTIAL ORDERS

In the movie Dirty Wars – The World is a battleground Jeremy Scahill SAY further that it is President Barack Obama giving out secret directives so-called secret presidental orders and these are the one giving JSOC legitimet to kill without being held accountable. In fact, it is President Barack Obama -together with counselors – who decides which people should be liquidated. They create a so-called Kill-list of enemies. Then give Barack Obama ok JSOC – or CIA drones – to execute the kill list. No lawsuits, but simply a missile sent off and kills the ”threat”. The White House is simply lawless.

Obama and JSOC killing women and children in Al MALAJAH, YEMEN

In the town of Al Majalahi Yemen there was an attack a few years ago and 49 people were killed. Yemeni government first said that it was they who carried out the attack and that the attack had killed Al-Qaeda fighters. When Jeremy Schill visit Yemen so he interviews a tribal leader, Sheik Saleh Bin Farred. The sheikh said that the attack took the lives of 49 people. Many were women and children. Someone in Al Majalah had filmed the war zone after the attack and showed up dead child. Ie a killing babies (which I thought was hard to witness without being affected)Later it emerged that those who had been killed were innocent. There were people from a poor tribe. There was no Al Qaeda training camp, there were no weapons depots. It also found the remnants of the bombs turned out to be American. The missiles were Tomahawk cruise missiles that were shot off from a US warship off Yemen’s coast. Barack Obama ordered the attack.

JOURNALISTS IN PRISON WHEN HE REVEALED OBAMA

A journalist named Abdulelah Haider Shaye was in place in Al Majalah and wrote an article about the attack. Abdulelah Haider Shaye was then subjected to a raid by US-trained yemenska special forces and was put in prison. Jeremy Schilling met with Abdulah One barman who was a lawyer for the journalist Abdulelah Haider Shaye. Jeremy Schill could not meet with the lawyer Abdulah One barman in his office because the office was often shot at by Yemen’s Republican Guard. Abdulah The barman told me that when he visited Abdulelah Haider Shaye in jail, had Abdulelah Haider Shaye signs of having been subjected to ill-treatment / torture. He had a tooth pulled out, a broken tooth, and wounds on the chest.

And how unreal it may sound Abdulelah Haider Shaye became charged on terrorism and sentenced seven years in prison. Becaus of huge protests in Yemen the President Ali Abdullah Saleh changed the penalty and was about to release Abdulelah Haider Shaye from prison. then President Ali Abdullah Salehgot a personal phone call from President Barack Obama. Barack Obama was ”Concerned” over the release of Abdulelah Haider Shaye. This led to Abdulelah Haider Shaye had to remain in prison for two years in total before he was set free.

JSOC GOVERNED BY THE WHITE HOUSE

Jeremy Scahill says that there were air strikes and targeted killings in Yemen. JSOC has its own interrogation techniques which go beyond the conventional. JSOC also has full support from the White House and that the JSOC has expanded significantly during President Barack Obama’s rule.

Before the release of the documentary film Dirty Wars – The World is a battleground was about to be released so did Jeremy Scahill a phone call from James Kirby said that Jeremy was on ”thin ice” if he released the film. Jeremy Schill also states that his computer has been hacked and that parts of his hard drive was copied. In the US, there is obviously a war against investigative journalists. Level of penalties against whistleblowers tightened, metadata about journalists being investigated by the NSA.

Anwar al-Awlaki. THE KILLING OF AMERICANS

Anwar Al-Awlaki was an American with Yemenskt origin. Anwar was only an ordinary Arabs in the United States but later began to preach jihad against the United States. He should not have done that. The first thing that happened was that Anwar Al-Awlaki ended up in jail in Yemen in isolation. There he was sitting for 17 months without trial. Anwar Al-Awlaki then ended up on Barack Obama’s kill list, and thus became a target of JSOC and the CIA.

The crimes that Anwar Al-Awlaki had done was then preaching jihad against the United States. became Anwar Al-Awlaki became enemy number one of the Unites States and media alleys laid out what a dangerous man that Anwar Al-Awlaki was. Erik Holden who was then US Attorney General said on television that the United States wanted to neutralize Anwar Al-Awlaki. He further said that the United States did its best to achieve that goal. No trials, just one more name on Obama’s Kill List. When people in Anwar Al-Awlaki close attention the US Congress ang. death threat against Anwar al-Awlaki and that he had not actually done anything illegal Congress didn’t want to listen.

Suddenly, the US drones was across Yemen. One day they found Anwar Al-Awlaki and let a missile do the job. Anwar Al-Awlaki had a son of 16 years named Abdulrahman Al-Awlaki. Two weeks after Obama’s liquidation of Anwar Al-Awlaki Abdulrahman Al-Awlaki was blown up in a thousand pieces by a missile from a drone. The US said Abdulrahman Al-Awlaki was collateral damage, no apology came from the United States. I wonder if Barack Obama felt happy?

Jeremy Scahill meet a source who says that the US Congress did not want to know the details of JSOC’s operations, but they just pouring billions of dollars into the JSOC program. According to Jeremy Schill as operating JSOC in up 75 different countries where they carry out their raids. Countries such as Somalia, Mali, Algeria and Panama are mentioned as examples.

US supports warlords in Somalia

Somalia is a country in ruins after years of civil conflict. There is ongoing including war between the warlords and Islamic war groups. US supports local warlords. US gives these groups a kill-list of ”Islamic terrorists” and supports clans economically. General Indah Adde is a warlord who perform jobs for the United States against payment. Mohammed Qanyare is another warlord who is on America’s paylist.
 
Share

Kommentera