JAG AVSLUTADE EN SCIENTOLOGIKURS

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Såja, då har jag avslutat ännu en Scientologikurs. Kursen heter ”personliga värden & integritet” och handlar om saker såsom moral, etik, rättvisa och mekanismer bakom dessa fenomen.

Kursen är en så kallad ”pe-kurs” vilket står för ”personlig effektivitet” och vilket är en kortare kurs inom Scientologin. Det är en s.k. ”div 6-kurs”. ”Div 6” står för ”division 6” och det är den division i en Scientologikyrka som vänder sig till allmänheten, speciellt till nya människor i syfte att få dem intresserade av Scientologi.

Kursen var riktigt bra även fast jag har läst denna data förut. Men det spelar ingen roll att jag har läst det mesta av datan förut eftersom man hittar nya definitioner att lära sig. Det är också bra att repetera kunskap eftersom det då sätter sig bättre.

En sak som man gjorde i slutet av kursen var en typ av bikt. Man skrev ner sina overtar och undanhållanden.

En ”overt” är helt enkelt en skadlig handling som man har gjort. Det kan vara i princip vad som helst som är skadligt: man slog någon på truten, man stal etc, etc.

Ett ”undanhållande” är när man har gjort en overt och sedan hållit denna overt hemlig för andra. Exempel: du stal grannens bil och sedan håller du givetvis detta hemligt för grannen när han kommer och beklagar sig för dig att hans bil har blivit stulen = du har ett undanhållande gentemot grannen.

Teorin rent generellt ang. overtar och undanhållanden är att ju mer du har av dessa två desto sämre mår du som andlig varelse. Det fanns väldigt mycket kunskap inom Scientologin om detta ämne.

En annan sak som jag gjorde på kursen var en faktisk hantering. Jag hade en situation i mitt liv som inte var ok.

Detta var ett problem som jag haft under lång tid men som jag nu gjorde en hantering på och som i nuläget är under kontroll. Jag var tvungen att göra en förändring i mitt liv – och det är ju inte alltid lätt – men jag har gjort det och det känns bättre. Nu måste jag bara vänja mig vid den nya situationen. Att problemet ser ut att vara löst känns väldigt bra 🙂

Kommentera