JA TILL TIGGERIFÖRBUD I VELLINGE KOMMUN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

September 2017

Nu har Vellinge kommunfullmäktige  klubbat igenom att man vill ha tiggeriförbud.  Civil Right Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter har gemensamt överklagat förbudet till Förvaltningsrätten.

– Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Sammanfattningsvis menar Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter att tiggeriförbudet i Vellinge kommun bör upphävas eftersom det:

-Kränker yttrandefriheten och den personliga friheten
-Inte är nödvändigt eftersom tiggeri inte är ordningsstörande
-Inte står i proportion till de inskränkningar av mänskliga rättigheter det innebär
-Innebär ett gränsdragningsproblem gällande vem som omfattas av förbudet vilket kan leda till godtyckliga bedömningar
-Är diskriminerande.

”Kränker yttrandefriheten och den personliga friheten”.

Tiggeri handlar inte omk yttrandefrihet, det handlar om tiggeri. Personlig frihet innebär inte att man får göra vad man än behagar (något som EU-migranterna tydligen  har missat).

”Inte är nödvändigt eftersom tiggeri inte är ordningsstörande”.

Jo, tiggeri är ordningsstörande. Det finns ingen anledning till att vi ska ha människor sittandes vart än de behagar och som är framfusiga och tigger pengar och varor av en.

”Inte står i proportion till de inskränkningar av mänskliga rättigheter det innebär”.

När blev det en mänsklig rättighet att tigga? Den dagen, den sorgen.

”Innebär ett gränsdragningsproblem gällande vem som omfattas av förbudet vilket kan leda till godtyckliga bedömningar”.

Förbjud tiggeri, enklare kan det inte bli: ingen får tigga.

”Är diskriminerande”.

Nej, det är inte diskriminerande att förbjuda tiggeri, det är sunt förnuft. Det finns ingen anledning till att vi ska ha en massa folk sittandes överallt där de egentligen inte ska sitta.

Just nu saknar det ordning och reda och det är precis det som ett tiggeriförbud kan förbättra. Tiggeri är ordningsstörande; det är inte meningen att folk ska sitta i entréer till livsmedelsbutiker, att folk ska gå och fråga efter pengar i tunnelbanan, att folk ska lägga ut fejkade lappar på pendeltågen etc.  Fast jag är inte förvånad att tiggeri fortfarande  är tillåtet i Sverige, Sverige är en humanitär stormakt och det sätter sina spår.

FÖRBJUD TIGGERIET I VELLINGE OCH LÅT RESTEN AV SVERIGE FÖLJA EFTER!

 

Kommentera