”INGET EKONOMISKT BISTÅND TILL ILLEGALA FLYKTINGAR”

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Mars 2018

Moderaterna Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer vill inte att asylsökande som har fått  avslag på sin ansökan ska kunnas få ekonomiskt bistånd (de rödgröna vill att illegala flyktingar får försörjningsstöd).

Läs mer:

https://www.dn.se/debatt/radikalt-fler-av-de-asylsokande-som-fatt-avslag-maste-atervanda/

Kommentera