INFORMATIONSMÖTE OM MODULHUS I SPÅNGA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Den rödgröna hopen försöker i sedvanlig ordning köra över ortsbefolkningen och bygga upp asylboenden oavsett vad lokalborna säger. Denna video är från ett ”infomöte” i Spånga ang. ett planerat flyktingboende.

Kommentera