idag blev det KMR-demonstration vid läkemedelsriksdagen

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

IDAG KMR-DEMONSTRATION MOT LÄKEMEDELSRIKSDAGEN VID NORRA LATIN
Ja idag blev det att kila iväg och vara med på en demonstration vid läkemedelsriksdagens årliga träff. Stämman var på City conference center (Norra Latin). Läkemedelsriksdagen är ett årligt evenemang och där träffas representanter för läkemedelsverket, socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och statens beredning för medicinsk utvärdering.  Jag lyckades t.o.m bevittna socialförsäkringsministern Ulf Kristensson Temat för i år var ”psykisk ohälsa”. Och som KMR:are/scientolog så vet jag ju vad det innebär. Det kommer resultera i att de kommer fram till att alla behöver mer psykofarmaka. Vi som demonstrerade var medlemmar i KMR – kommittén mänskliga rättigheter. KMR arbetar på att visa psykiatrin rätta ansikte – en institution som står för droger och tortyr.  Senast igår fick jag veta att det förekom ECT-experiment på barn i Göteborg på 60-talet. Ganska ruggigt.

 

kmr läkemedelsriksdagen
kmr läkemedelsriksdagen

 

demonstration läkemedelsriksdagen city conference center
demonstration läkemedelsriksdagen city conference center

 

 

kommittén mänskliga rättigheter demonstration  läkemedelsriksdagen
kommittén mänskliga rättigheter demonstration läkemedelsriksdagen

 

Barn, ADHD och amfetamin.

Mer info om läkemedelsriksdagen

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014januari/psykiskohalsaartematforlakemedelsriksdagen2014anmaldignu

http://www.lakemedelsakademin.se/templates/LMAEvents_subpage.aspx?id=3847

http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Valkommen-till-Lakemedelsriksdagen-2014/

Kommentera