KAMPEN FÖR HYRESRÄTTEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

7/8-2016
Kommunala bostadsbolag säljer ut allmännyttan i rekordfart eftersom de måste gå med vinst. Privata hyresvärdar köper upp fastigheter, renoverar dem och chockhöjer hyran eller omvandlar lägenheterna till bostadsrätter. Pga. politiska beslut så håller hyresrätten på att nedmonteras.

Den svenska hyresrätten försvagas. De kommunalt ägda bostadsbolagen säljer ut allmännyttan eftersom de måste gå med vinst.  Enligt sajten Proletären så ska 14 000 hyreslägenheter i Sverige säljas under 2016.  Att allmännyttan ska gå med vinst klubbades igenom 2011 i riksdagen i den s.k. Odellagen (framhejjat av Allianspartierna, vem annars?).   Odellagen säger bla. ”Kommunala bostadsbolag skall bedriva verksamheten efter affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässig avkastningskrav”. Med andra ord: de kommunala bostadsbolagen måste gå med vinst. Odellagen var ett steg i riktning mot marknadshyror eftersom Odellagen bl.a. innebär att fastighetsägare får räkna in bostadens läge i hyressättningen.  Enligt en undersökning som Svt har gjort så vill majoriteten av de moderata kommunalpolitikerna införa marknadshyror.

Nedanstående video är om Ikano Bostads försök att chockhöja hyran i ett bostadsbestånd i Hagsätra.

STATENS NEDMONTERINGEN AV HYRESRÄTTEN

Det har skett diverse lagändringar på bostadsområdet i Sverige och alla partier – både röda och blåa – har varit med och nedmonterat hyresrätten. Mellan åren 1991 – 1997 så steg hyrorna med ca 50 % tack vare politiska beslut. Allianspartierna med Moderaterna i spetsen är en återkommande faktor när det gäller att underminera hyresrätten och att införa marknadshyror.  I Sverige så har bruksvärdessystemet varit prioritet. Bruksvärdessystemet innebär att hyran bestäms efter hur hög likvärdiga lägenheter på samma ort har samt av de förmåner som är knutna till lägenheten och lägenhetens egenskaper. Bruksvärdet är det värde som en lägenhet har för en hyresgäst. Förr i tiden så hade staten ett ansvar att få fram lägenheter till rimliga priser till medborgarna. Detta ansvar har mer eller mindre försvunnit och nu lämnas ”ansvaret” över till kapitalet och fastighetsägare.  Resultatet av marknadshyror är chockhöjningar av hyran. Marknadshyror existerar redan till viss del i Sverige – speciellt då på nyproducerade lägenheter.

Per-Anders Bergendahl är en jeppe som gjorde en utredning om bostadssituationen i Sverige för några år sedan. Hans förslag var att släppa hyressättningen fri och på så sätt skulle bostadsbolagen bli stimulerade att bygga mer.  Per-Anders Bergdahl tillhör den nyliberala skolan. Nyliberalism innebär privatisering och resulterar oftast i ett svindyrt samhälle. Hyror chockhöjs. Läs boken Chockdoktrinen av Naomi Klein där hon beskriver den katastrof som nyliberalism, privatisering eller fri marknad innebär.

Fastighetsägarna vill också kunna ta ut högre hyror om fastigheten är i ett attraktivt område – detta ingår i konceptet med marknadshyror. Fokuseringen på marknadshyror av våra politiker beror också på att storebror EU vill ha det så. EU förespråkar nyliberalism och en ”fri marknad”. Faktum är att EU mer eller mindre var designat för att skapa ”fria marknader”. EU är ett instrument som arbetar för storkapitalet. Storkapitalet vill komma in i Sverige och privatisera allt som går att privatisera. Resultatet innebär att det kommer att bli svindyrt att leva. (Glöm inte bort att rösta på EU). Även subversiva grupper som OECD och IMF påhejjar marknadshyror i Sverige och motarbetar hyresrätten.

CHOCKHÖJNING AV HYRAN

Den vanligaste metoden som privata hyresvärdar använder är att köpa upp ett bostadsområde, göra någon typ av renovering och sedan chockhöja hyran med ända upp till 60 % ibland.  Vanligt är också att underhållet missköts när bostäder ägs av privata fastighetsvärdar. I områden med attraktivt läge så vill de privata fastighetsägarna göra renoveringar för att sedan chockhöja hyran. Syftet är att få bort låginkomsttagare och attrahera köpstarka hyresgäster.

Exempel på chockhöjningar av hyran

* Företaget D. Carnegie – som förvaltas av Graflunds – köpte ett hyreshusbestånd i Husby i Stockholm, gjorde lite renoveringar och höjde hyran för en tvårummare från 4 500 kr till 6 500 kr. Renoveringarna sker vid in-och utflyttning till lägenheten.

* Ikano Bostad ville höja hyrorna för boende i Hagsätra, Stockholm med över 60 % efter renoveringar. Se videon ovan.

* Stiftelsen Militärhemmet renoverade hela lägenheten av 92-årga Britt-Maries lägenhet utan hennes tillstånd och trots att det egentliga problemet var parketten utanför badrummet. Sedan ville de höja hyran med  2 400 kr i ett höj.

Välkommen till den fria marknadens era.

 

PARTIERNAS ÅSIKT OM HYRESRÄTTEN OCH MARKNADSHYROR

Moderaterna går i bräschen för marknadshyror och för att nedmontera hyresrätten

Stefan Löfven sade:
– När vi har brist och en fri hyressättning, då åker hyrorna uppåt, och de åker kraftigt uppåt. I en sådan situation är jag inte beredd att sätta mig.

Centerpartiet och Liberalerna vill införa marknadshyror.

Annie Lööf säger bl.a.

– Mer marknadsanpassade hyror och skydd mot plötsliga hyreshöjningar skulle öka utbudet av hyresrätter och underlätta för människor att hitta en första bostad och att förändra sin boendesituation. (vad menar hon?)

 Vänsterpartiet vill inte ha marknadshyror.

KD gillar marknadshyror

SD är inte speciellt intresserade av marknadshyror.

 

PENNYGÅNGEN – EN FRAMGÅNGSSAGA FÖR HYRESRÄTTEN

Mitt i nyliberalismen och marknadsanpassningens tider så finns det goda nyheter. Ett exempel på seger för hyresrätten är slaget om Pennygången i Göteborg. Pär Johansson är partisekreterare för Kommunistiska partiet i Göteborg och bor själv på Pennygången. Han och hyresgästerna slog tillbaks mot Stena Fastigheters planer på chockhöjning av hyran.

Pennygången är ett bostadsbestånd i Göteborg som såldes ut av det kommunala bostadsbolaget på 1990-talet.  Uppköparen var Stena Fastigheter. Underhållet på Pennygången hade halkat efter i och med att beståndet blev utsålt och till slut så lovade Stena Fastigheter att en renovering skulle ske. Några veckor efter att Stena fastigheter meddelat om den kommande renoveringen så dök det ner ett till kuvert från Stena i brevlådan hos hyresgästerna i Pennygången. I det brevet meddelade Stena Fastigheter att hyran skulle höjas med 60 % efter renoveringen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Pär och  Hyresgästerna organiserade sig för att motsätta sig den kraftiga hyreshöjningen.  Man började med demonstrationer, man gjorde protester vid Stenas informationskontor och Stenas möten. Hyresgästerna fortsatte ihärdigt sina protester och till slut blev det reportage från Svt om Pennygången där dåvarande bostadsministern Stefan Attefall medhöll att en höjning av hyran på 60 % inte verkade rimligt.

En faktor av framgången på Pennygången var att hyresgästerna inte gav sitt medgivande till Stena Fastigheter att utföra sin renovering. Till slut så vände sig Stena Fastigheter till Hyresnämnden i syfte att kunna vinna över hyresgästerna. Hyresnämnden dömde till Stenas fördel och hyresgästerna svarade med att överklaga till hovrätten vilket innebar att processen för renoveringen stannade av igen. Tiden gick och hyresgästerna fortsatte att protestera bl.a genom att ha en protestfestival på gården på Pennygången. Stena Fastigheter svarade med att hyresgästerna inte fick använde fastighetens el så hyresgästerna skaffade fram ett aggregat. Sedan blev det några mindre möten mellan hyresgästerna och Stena Fastigheter. Till slut så meddelade Stena att de skulle göra en ”minirenovering” som innebar stambyte och renovering av badrum. Hyreshöjningen skulle bli 14 %. Pär säger att denna höjning accepterades och att även fast 14% höjning av hyran är mycket så är det betydligt bättre än utgångsbudet.

Video om Pennygången.

LÖSNINGEN
Hyresrätten är under nedmontering. Staten vill inte längre ta sitt ansvar för att se till att det finns hyresrätter och har lämnat marknaden öppen för fastighetsägare att göra som de vill. I fallet med Pennygången så ser vi vad som kommer att behöva göras  om hyresgästerna vill  ha kvar rimliga hyror. Hyresgästerna kommer att bli tvungna att organisera sig och fightas mot fastighetsägarnas ockerförslag.

Referenser

Proletären: D. Carnegie jagar i förorterna

Svt: Familjebostäders hyreschock efter renovering

Nej till hyreschock när Järva ska ”lyftas”

 

 

Kommentera