HUR MÅR DEN SVENSKA BONDEN?

Augusti 2017

Regeringen Löfven vill göra ändringar i Jordförvärvslagen samt Arrendelagen.

JORDFÖRVÄRVSLAGEN
Jordförvärvslagen infördes för att skapa en balans i markägandet mellan stora företag och små enskilda mark-och skogsägare så att inte stora företag dominerar ägandet. Jordförvärvslagen främjar också så att folk kan bo i glesbygden. De ändringar som Regeringen vill införa är att göra det lättare för storbolag att köpa mark. Detta kan innebära att den svenska bonden blir utkonkurrerad.

Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Land Lantbruk säger om Jordförvärvslagen:

”I grunden handlar frågan om demokrati. Vill vi att de som bor på landsbygden ska kunna leva och bo där eller vill vi att de ska tvingas flytta för att kunna försörja sig”.

ARRENDELAGEN
Regeringen vill även införa ändringar i Arrendelagen. Arrendelagen innebär att en markägare låter en person/organisation nyttja dennes mark i utbyte mot ersättning. Kritiker menar att de ändringar som regeringen vill införa kan innebära att den svenska bonden kommer att bli dräng åt storkapitalets bolag. Om frihandelsavtalet CETA går igenom i EU så kommer den svenska bondens inflytande att försämras ännu mer.

AVREGLERINGAR
1990 så gjordes en avreglering och marknadsanpassning av det svenska jordbruket. Resultatet av dessa reformer är att den svenska bonden är utdöende och Sveriges självförsörjningsgrad har aldrig varit så låg som nu. Visst är det tragikomiskt att så fort politiker börjar prata om marknadsanpassning, avreglering och strukturomvandling av en marknad så förstörs denna marknad.

Den svenska bonden håller på att dö ut. Arla ger ersättningar som ingen bonde kan leva på. Regeringen gör inte mycket för att förbättra situationen för svenska bönder. Sveriges medlemskap i EU har resulterat i prisdumpning på mjölkpriser på grund av konkurrens från europeiska bönder. Samtidigt försöker EU ta över kontrollen över svenska bönder med sina ekonomiska bidrag.

Utan den svenska bonden så mister Sverige sin förmåga till självförsörjning; utan den svenska bonden så kommer landsbygden att urbaniseras.

Referenser

http://www.land.se/asikt/sveriges-smabrukare-salj-inte-ut-var-svenska-akermark-bucht/

http://www.land.se/asikt/har-ar-lomska-planen-som-baddats-in-i-livsmedelsstrategin/

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.