Holländska psykiatriker vilseleder om ECT

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

   Holländska psykiatriker säger att ECT kan utplåna hemska minnen och att terapisamtal o dyl. inte kan göra det.  Dr Marijn Kroes, för Donders Institute for Brain, kognition och beteende vid Radboud University Nijmegen säger att ECT stör den naturliga processen att minnen lagras i hjärnan och att ECT kan radera dessa dåliga minnen.

ECT RADERAR DITT MINNE OCH DINA KOGNITIVA FÖRMÅGOR 

   Att ETC raderar minnet är onekligen sant men ECT raderar även dina kognitiva förmågor. ECT har alla likheter som finns med hjärntvätt: minnesförlust, kognitiva svårigheter etc. Vill du radera ditt minne, intellekt och ditt liv så ska du välja ECT.

Kommentera