HUR HÅLLBAR ÄR DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

0/1-2017

Det verkar svepa en våg av hållbarhet över Sverige. Företag, organisationer, myndigheter, miljögrupper osv pratar inte om annat. Det pratas om hållbar finans, hållbar motor, hållbar dittan och hållbar dattan. Här i Sverige ser vi tidningar och tv-program som pratar om hållbarhet. Vår regering säger att Sverige ska vara det första fossilfria landet i världen. Sverige var först i världen med att införa koldioxidskatt (varför är jag inte förvånad?).  Ytterst så är det FN (Förenta Nationerna) som pushar hållbarhetshysterin. Mer specifikt så är det FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som är källan.

 

HAR VI VATTENBRIST I SVERIGE ?

Ett av de företag som pushar hållbar utveckling är SPP. SPP är ett försäkringsbolag och de  annonserar ideligen på SvD om just den hållbara utvecklingen och om  vad  vi alla måste göra för att rädda planeten. I en artikel så pratar bolagets vd Staffan Hansén om vattenbristen i världen. Han säger:

” Under de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Vattenbrist medför stora risker. Vi har vattenfrågan på radarn i våra investeringar och tittar aktivt på hur bolagen arbetar för att minska sin förbrukning. Vi investerar gärna även mer i bolag som har hållbara lösningar på vattenutmaningen”.

Har vi vattenbrist i Sverige? Det har jag väldigt svårt att tro på.   Och om så inte är fallet varför pushas i så fall vattenbrist och liknande saker? Det beror på FN:s Agenda 2030.

 

AGENDA 2030 – EN HÅLLBAR UTVECKLING

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling  – är ett projekt av FN,  Förenta Nationerna.  Läser man på regeringens hemsida så står det följande om Agenda 2030:

”De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga”.

 FN:s  syfte är att ena mänskligheten till att sluta förbruka jordens resurser,  bekämpa fattigdom, rädda planeten innan det är försent osv.  Man vill ha en global rörelse för att rädda miljön.  Vi får lyssna på experter som varnar om jordens undergång om vi inte ser till att agera. Här i Sverige har vi även professor Johan Rockström som på bästa sändningstid på tv4-regimen står och skriker om hur allvarligt allting är och att vi inte har någon tid att förlora.  FN pushar ut sin agenda via  mainstream media. Vi kan läsa  om stigande havsnivåer, klimatförändringar, global uppvärmning,  jordens resurser räcker inte till osv.Förutom att sprida sitt budskap via media så ordnar FN konferenser där avtal och överenskommelser görs. Senast så hade vi Paris-avtalet. Under dessa konferenser så skriver FN:s medlemsländer under olika avtal relaterade till miljön och den hållbara utvecklingen.  Sverige är inget undantag.

Är FN:s hållbara utveckling legitim? Förbrukar vi jordens resurser så att de kommer att ta slut? Måste vi ta till extrema åtgärder för att rädda vår miljö ? Svaret är att  FN:s Agenda 2030 är ingenting annat än början på en ekologisk diktatur.

 

EN EKOLOGISK DIKTATUR

 FN använder klimatet och miljön som argument för att få sin vilja igenom. Att rädda miljön är bara ett svepskäl av FN, det egentliga syftet är kontroll.  FN är ute efter att kontrollera jordens alla resurser för sin egen personliga vinnings skull.  De vill kontrollera allt – vårt vatten, världshaven, våra skogar, hur vi åker, våra transporter, hur vi bor, vad vi äter etc. Föregångaren till Agenda 2030 är Agenda 21. För att Förenta Nationerna ska kunna kontrollera dess medlemsländer så behövs a) samstämmighet bland världens folk (”vi måste rädda planeten”)  b) överenskommelser och avtal  för miljön och den hållbara utvecklingen och c) att FN:s medlemsländer skänker bort sin makt till just FN. När FN har tillräckligt mycket makt och medlemsnationerna har skrivit på tillräckligt många avtal så kommer vi med stor sannolikhet få se extrema åtgärder från FN för att ”rädda” miljön och planeten.  Läser man på lite grann om FN så ser man att FN är globalisternas ultimata verktyg.

MILJÖPARTIET I BRÄSCHEN

Här i Sverige har vi t.ex. Miljöpartiet som redan pushar denna agenda. De bestraffar bilister som kör med fossila bränslen genom att beskatta dem. De vill beskatta flygresor eftersom flygplan släpper ut växthusgaser. MP kommer att sabotera åkerinäringen eftersom de vill att transporter ska göras med tåg istället för lastbil (och således skapa arbetslöshet i hela distributionskedjan).   Tillsammans med Socialdemokraterna försöker de införa en kilometer skatt eftersom ”det är bra för klimatet och mlljön”.  Miljöpartiets politik är ett första exempel på vad som kommer att ske i Sverige om Agenda 2030 tillämpas fullt ut. Men detta är bara  början. Vi kommer att få ransonerat vatten, vi kommer att bli överbeskattade, vi kommer inte att få tillgång till naturområden eftersom ”dessa måste skyddas” (det sker redan i USA). Sjöar och hav kommer att bli förbjudet område och kommer att bli fridlysta.  Alla som använder fossila bränslen kommer givetvis att bli bestraffade i överkant.  FN kommer att bestämma över Sveriges miljöpolitik och vi kommer inte att ha någonting att säga till om. Troligtvis så kommer stora områden i Sverige att börja urbaniseras. Skogsområden kommer att privatiseras för utomstående investerare. Och om någon protesterar så använder man frihandelsavtalet CETA och stämmer svenska staten i privata domstolar där storföretagen så gott som alltid vinner. Välkommen till globalismen. 

 

ATT KONTROLLERA JORDENS RESURSER

 Nedanstående video är gjord av en person på Youtube som kallar sig Spiro.  Spiro sammanfattar det hela ganska bra. Globalisterna i FN vill skaffa sig kontroll över jordens alla resurser för sina egna själviska syften. Det sätt som de kommer uppnå detta på är att använda argumenten om att rädda miljön, skona naturen, rädda planeten osv. De använder fridlysning av stora naturområden i USA (något som globalisten Obama var duktig på att beordra). De säger att de vill skydda mångfalden i dessa områden och därför blir de fridlysta.  Obama har även skrivit en exekutiv order som ”skyddar” en stor del av världshaven. De använder argument såsom ”för allas bästa” . De vill ”bevara mångfalden i haven” och därför förbjuds fiske på olika ställen. Man kommer att införa internationella skatter för att minska koldioxidutsläppen. FN:s globala avtal kommer att stå över svenska lagar.  De kommer att göra stora delar av världshaven fridlysta där ingen får vistas .    George Soros och hans Open Society Institue har som vanligt ett finger med i spelet. Som vanligt så backas denna agenda upp av privata organisationer, designade NGO’s, lobbygrupper med dolda agendor etc.

 

 

LÖFVENS EXTREMA METODER

 Som bekant så har Stefan Löfven inga problem att ta till extrema åtgärder för att få sin vilja igenom oavsett om det gäller massinvandring, höjda skatter osv. Samma sak gäller Agenda 2030. Löfven är en stark supporter av Agenda 2030. Får Löfven fortsatt förtroende efter 2018 så är det good night för Sverige – Agenda 2030 kommer att tillämpas i dess mest extrema form; vi kommer att bli beskattade till döds. Och allt kommer att göras för miljöns skull och för den hållbara utvecklingen.  Jag har dock svårt att tro att Löfven kommer att få fortsatt förtroende efter 2018.

Om SPP får sin vilja igenom så kommer vi med stor sannolikhet att få ransonerat vatten i Sverige.  Och vi kommer också att få betala för vårat vatten.  Den som förbrukar för mycket vatten kommer att få böter.  Vi kommer att få mätare installerade i våra hem som mäter våran vattenförbrukning.  Kontrollen över våra aktiviteter kommer att bli markant.

Det finns även väldigt många forskare som säger att koldioxid inte alls är orsaken till klimatförändringarna utan att dessa förändringar är normala i jordens historia och är även relaterat till solens aktiviteter.

Det är inget fel i att rädda en planet och att värna om miljön. Men när vi ser dessa tvångsmetoder och dessa påtvingande lagar så inser man att något är väldigt fel. Det är bättre om Sverige lämnar Förenta Nationerna och jobbar på miljön lokalt, med sans och vett.

 

3 Comments

  1. ”Det är inget fel i att rädda en planet och att värna om miljön. Men när vi ser dessa tvångsmetoder och dessa påtvingande lagar så inser man att något är väldigt fel.”

    – Eller väldigt allvarligt?

Kommentera