HAARP – TEKNOLOGI FÖR VÄDERKRIGFÖRING

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

September 2017

USA har utvecklat teknologi som kan manipulera väderförhållanden och som kan användas som ett militärt vapen. Teknologin eller metoden kallas ofta för HAARP. Sverige har hemliga militära avtal med USA och vi ingår i ett europeiskt HAARP-system.

HAARP står för  High frequency Active Auroral Research Program. HAARP syftar på den anläggning som ligger i Gakona i Alaska men som numera är avaktiverad.  Haarp-anläggningen i Alaska  har ett stort område med ett stort antal antenner som skickade upp energi som träffade jonosfären – det lager som ligger mellan atmosfären och magnetfältet.

Officiellt sett så var syftet med Haarp-anläggningen att studera atmosfären och vädret på hög höjd. På Wikipedia så står det att syftet med Haarp-teknologin var att förbättra kommunikations- och navigeringssystem för både civila och militära syften. Man vill förbättra GPS-navigeringar och kunna undersöka underjordiskt material. Man vill kunna förbättra kommunikationen med ubåtar.. Haarp-anläggningen i Alaska var ett samarbete mellan University of Fairbanks Alaska, U.S. Air Force och Darpa (en amerikansk militär myndighet).

haarp_chemtrails_sverige_lois_lofar_eiscat_usa_nato_aerosoler_
Haarp Alaska. Numera officiellt avaktiverad. 

NICH BEGICH

Nick Begich är politiker i Alaska som har blivit lite av en auktoritet vad gäller  Haarp. Han har skrivit boken ‘Angels don’t play this haarp’ . I nedanstående video så förklarar Nick Begich om hur Haarp-teknologin fungerar.

ATT MANIPULERA MAGNETFÄLTET
”Det som Haarp gör är att skicka iväg energi i en slags korkskruvsrörelse. När energin träffar jonosfären så är strålen koncentrerad till en liten del. Själva iden med Haarp är att ”plugga in sig” i magnetfältet som går runt jorden så att man får tillgång till den enorma mängd naturliga energin som finns där. Kan man göra detta så kan man skapa diverse effekter genom att använda sig av just denna naturliga energi. Haarp har alltså att göra med att försöka använda sig av eller manipulera de energisystem som denna planet besitter. Föreställ dig jonosfären som en bubbla runt vår planet och att den är kraftigt laddad med en enorm mängd energi”.

HETTA UPP JONOSFÄREN
”En annan sak gällande Haarp är själva upphettningen av jonosfären. När jonosfären hettas upp så lyfter den uppåt och förflyttar sig flera hundra kilometer. Föreställ dig en satellit som driver omkring i rymden där det inte finns någon atmosfär. Helt plötsligt så krockar den satelliten med en atmosfär. Detta skapar friktion vilket innebär att satelliten brinner upp eller kraschar. Sedan slår du av Haarp-instrumenten som om ingenting hade hänt och ingen kan bevisa att det var du. När du flyttar atmosfären uppåt så påverkas de vädersystem som ligger under atmosfären – dvs. högtryck och lågtryck. Detta innebär att jetströmmen kan ändras och  kan leda till väderförhållanden som är svåra att förutse och som är oberäkneliga”.

ÄNDRA MAGNETFÄLTETS FLÖDE
”Magnetfälten kommer från sydpolen och går till nordpolen och täcker hela planeten. Dessa magnetfält påminner om den magnetism som du lärde dig i skolan. Jorden snurrar och skapar en dynamo och då skapas ett magnetfält runt jorden. Det primära syftet med Haarp är att påverka jonosfären och planetens magnetfält. För att påverka magnetfältet så är det idealt att arbeta vid planetens poler. Jonosfären är ett högladdat område som stoppar kosmisk strålning. Utan jonosfären så skulle vi inte överleva. Haarps antenner skickar upp energi som påverkar magnetfältet. Magnetfältet används av Haarp så att man vänder på flödet och att magnetfältet nu går från nord till syd. Om en interkontinental missil från Kina kommer mot USA och man ändrar riktning på magnetfältets flöde så kan man skapa en slags sköld runt planeten så att missilen förstörs”.

BESPRUTNING AV BARIUM I ATMOSFÄREN
”Man använder raketer som sprutar bariumpartiklar (chemtrails) i den övre atmosfären och lägre jonosfären. När man sedan skickar energi mot detta så får man en glödande himmel. Och faktum är att man kan se den här korsskruvsrörelsen runt de magnetiska fälten. Det finns många liknande anläggningar som den här i Alaska. Kanada har flera liknande anläggningar. Det finns en i Norge (EISCAT). Det finns sändare i Ryssland. Det finns anläggningar i Puerto Rico och givetvis flera i USA. Dessa anläggningar kan användas tillsammans”.

Slut intervju.

ATT SKAPA REGN OCH ÅSKA
I nedanstående intervju berättar professorn Michio Kaku att man kan skapa regn och åska genom att sända laserstrålar mot  molnen.  Kaku berättar även att CIA använde vädermanipulering i Vietnamkriget där de besprutade molnen och skapade monsunregn.

 

 CHEMTRAILS

Haarp är förknippat med chemtrails/aerosolbesprutnimng. I nedanstående intervju så intervjuas Elena Freeland om Haarp och chemtrails. Elena Freeland har skrivit boken ‘Haarp, chemtrails and full spectrum dominance of planet Earth’. Elena menar att syftet med besprutning av chemtrails eller aerolsoler är att hålla atmosfären joniserad.

Elena Freeland:

De fick Haarp att fungera och lyckades skicka iväg enorma mängder energi till jonosfären. Denna energi skilde elektronerna från atomerna och stimulerade jonerna som redan fanns där uppe.  Dessa joner började falla till den lägre atmosfären. De förstod att de måste snabba upp processen att få jonerna ner till atmosfären. De måste ha dessa joner i atmosfären och det är där som chemtrails kommer in i bilden. De beskjuter chemtrails med laser och mikrovågor i syfte att hålla joniseringsprocessen igång i atmosfären. De vill ha en joniserat atmosfär. Detta betyder att vår atmosfär nu fungerar som ett batteri eller en antenn”.

chemtrails_sverige_eiscat_haarp_LOIS_harveu_irma-orkaner_aerosoler_vädermodifiering_haarp
Bild ovan: besprutning av chemtrails/aerosoler. Enligt Elana Freeland så är syftet med chemtrails att hålla vår atmosfär joniserad. Med en joniserad atmosfär så kan den användas för vädermodifiering eller för militära ändamål.

HOLES IN HEAVEN

Dokumentären nedan heter ‘Holes in Heaven’ och  är en dokumentärfilm gjord av Pala Randol-Smith och Wendy Robbins. Skådespelaren Martin Sheen står för berättandet. Nedanstående text är utdrag ur den dokumentären.

Bernard Eastlund (patentsökare till Haarp-teknikerna)

”De metoder som fanns med i patenten handlade om att kunna förstöra missiler, kontroll av kommunikation samt att kunna störa kommunikation, att ändra på väderförhållanden och att lyfta upp en del av atmosfären upp i rymden för att kunna använda detta som skydd mot missiler”.

Dr. Brooks Agnew:

1983 så sysslade jag med tomografi och vi använda 30 watt för våra instrument. Haarp använder en miljard watt. Det vi gjorde var att vi sände radiovågor in i marken. Varje jordlager har sin egen frekvens. Vi fick tillbaks ett ljud och med detta ljud så kunde vi identifiera vilket material som fanns i jorden. Detta gjordes med 30 watt. Om du gör detta med en miljard watt så kan du få vibrationer i jorden som är så våldsamma att de kan skapa en jordbävning”

Jeane Manning författare:

”Dokument från Haarp säger att de vill lyfta upp en del av jonosfären och detta skapar ett hål i jonosfären. De säger att detta hål kommer att läkas. Men vad händer om du skapar tillräckligt många hål som inte kan läka sig själva?”

”Det finns en elektrisk ström som cirkulerar i jonosfären. Jag har nyligen läst att deras syfte är att sänka ned denna  elektriska ström så att den kommer närmare jorden. De vill  använda den som en generator för att kunna utnyttja dess kraft. Detta är vansinne eftersom de inte vet vad de sysslar med. De mixtrar med planetens elektriska system”.

Vi bombarderas dagligen med  miljoner Megawatts energi på grund av solvindar. Jorden är en magnet och vårt magnetfält skyddar oss från strålningen från solen. Haarps ursprungliga patent hade som syfte att förvränga eller ändra på magnetfältet.

Dr. Patrick Flanagan:

”Signaler som ligger på samma frekvens kan påverka vår sinnesstämning. Hjärnan opererar på låga frekvenser. Haarp kan generera samma frekvenser som hjärnans. Om du kontrollerar dessa frekvenser så kan du skapa alla möjliga slags emotioner. Du kan skapa lycka, sorg osv. Dessa frekvenser allas ELF = Extreme Low Frequency). Haarp skrämmer mig  eftersom jag vet vad det kan åstadkomma. Haarp kan kontrollera våra sinnen”.

”Det finns många forskare som är oroade över Haarp och vad det kan åstadkomma. Inte bara vad gäller mind control utan saker såsom vädermodifiering och eventuellt kunna skapa jordbävningar”.

jordbävning_haarp_aerosoler_
Kan Haarp-teknologin skapa jordbävningar?

 

VÄDERMODIFIERING

Det finns en annan teori angående Haarp som går ut på att Haarp orsakar väderförändringar.

Nick Begich:

”Haarp används till vädermodifiering. Militärens egna dokument bekräftar det och de har även själva sagt det. Men officiellt så förnekar de att så är fallet”.

Dr. Brooks Agnew har studerat lågfrekventa radiovågor i 30 år. Han är övertygad att det som Haarp gör mot jonosfären påverkar vårt väder.

Dr. Brooks Agnew:

”Haarp kan påverka jetströmmen indirekt. Om du lyfter upp jonosfären som Haarp gör så måste stratosfären som ligger under jonosfären följa med uppåt. När detta sker så kan det hända att stratsofären drar med sig jetströmmen och således ändrar på det sätt vilket vatten färdas runt planeten”.

Haarp är en av många sändare som finns över hela planeten. Om dessa arbetar tillsammans så kan de teoretiskt förändra vädret varsomhelst på planeten och ändra på jetströmmens rutt.  Detta skulle kunna leda till massivt regnande, torka och det skulle även vara möjligt att kontrollera orkaner genom att hetta upp atmosfären och bygga upp högtrycksområden som kan ändra orkanens kurs.

Den amerikanska regeringen säger att syftet med Haarp är att utföra forskning i atmosfären. Men är det en tillfällighet att många experter har rapporterat att vädret har börjat bete sig mer och mer underligt sedan Haarp startade? Det finns inga bevis på att Haarp används som väderkrigföring men Haarp har förmågan att  manipulera jonosfären.

I december 2001 så gjorde några forskare på Nasa Research Center i Kalifornien  en upptäckt när de studerade jordbävningar över storleken 5.0. Varje gång en jordbävning  blev till så hade det uppkommit en elektrisk störning i jonosfären före jordbävningen.

orkaner_harvey_irma_chemtrails_haarp_väderkrigföring_nato_usa_
Teknologin för att styra och underblåsa orkaner existerar.

HAARP I SVERIGE

Det sägs även att Sverige ingår i ett europeiskt Haarp-liknande program. De anläggningar i Sverige som sägs vara involverad i Haarp är LOIS i Växjö, LOFAR i Onsala och de samarbetar med  EISCAT i norra Sverige. LOIS är ett radioteleskop där det ingår tusentals antenner spridda över södra Sverige. Och det är ju välkänt att Sverige har ingått hemliga militära avtal med USA. Dessa avtal är givetvis classified. (National security you know).

lofar-onsala_ utsläpp_vädermodifiering_USA_ chemtrails_
Det sägs att LOFAR i Onsala ingår i ett europeiskt Haarpsystem.

 

LOIS_LOFAR_haarp_chemtrails_aerosoler_
LOIS är ett radioteleskop beståendes av tusentals antenner i södra Sverige.

AURORAL = Aurora, även kallat polarsken eller norrsken/södersken är det vackra ljusfenomen som kan observeras runt planetens poler och som sker i magnetosfären (magnetfältet). Norrsken uppstår när laddade partiklar från rymden krockar med atomer och molekyler i jonosfären.

JONISERING = Jonisering innebär att en eller flera elektroner från atomen tas bort och att atomen då får en positiv laddning.

TOMOGRAFI = Tomografi är en metod att undersöka objekt genom att sända iväg en signal mot objektet och få tillbaks en avbild.

JETSTRÖMMEN = Jetströmmar är en luftströmmar som cirkulerar planeten. Jetströmmen kan ge energi åt oväder och kan förstärka skurar eller snöbyar.  Om jetströmmen flyttar på sig så ändras väderbilden för den regionen. Jetströmmen påverkar av det som sker i atmosfären. Jetströmmen bestämmer hur hög-och lågtryck förflyttas.

Referenser

http://haarp.net/

http://www.esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Vaerldens_mesta_hoegteknologiteleskop_i_Smaaland

Foto
By Michael Kleiman, US Air Force [Public domain], via Wikimedia Commons

By ErikvanWees (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

https://exoplanets.nasa.gov/news/217/earth-like-exoplanets-may-have-magnetic-fields-capable-of-protecting-life/

By NOAA / National Climatic Data Center [Public domain], via Wikimedia Commons

By Ramzy Muliawan (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

2 Comments

Kommentera