HAARP, CHEMTRAILS OCH VÄDERMODIFIERING I SVERIGE

chemtrails_utsläpp flygplan_avgaser_moln_förorening_aerosoler_haarp_loiseiscat_lofar

16 total views, 1 views today

 Mars 2017

Den amerikanska militären har utvecklat ett vapen som kan kontrollera vädret. Teknologin kallas HAARP.  Sverige bistår USA i dess krigföring genom att ha upprättat HAARP-anläggningar i Sverige. I Sverige heter anläggningarna LOIS, LOFAR OCH EISCAT.

Den amerikanska militären har utvecklat en teknologi för att kunna använda och kontrollera vädret. Vapnet går under beteckningen HAARP. HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. Auroral = aurora = norrsken/sydsken. Med HAARP så arbetar man i jonosfären – den övre delen av atmosfären. Sverige hjälper gärna till så att galenpannorna i den amerikanska militären ska få förstöra vår planet. Sverige har egna anläggningar som ingår i HAARP-systemet.  Dessa anläggningar i Sverige heter LOIS, LOFAR OCH EISCAT. Dessa HAARP-anläggningar är även kopplade till det som kallas chemtrails/aerosoler. 

 

utsläpp_avgaser_haarp_chemtrails_aerosoler_vädermodifiering_sverige_USA_militär:_lois_eiscat_lofar_växjö_kondensation_flygplan_moln_avgaser_
En HAARP-anläggning med dess antenner.

 

CHEMTRAILS, AEROSOLER OCH KONDENSATIONSSTRIMMOR

 Chemtrails = chemical trails = kemikaliespår. Titta upp i skyn en molnfri dag och du kommer att se flygplan som lämnar långa streck av avgaser/moln efter sig. Det finns det som kallas kondensationsstrimmor. Kondensationsstrimmor är vattenånga som bildas när motorernas värme träffar atmosfären på hög höjd. Man kan se en vit strimma efter flygplanet och denna strimma försvinner relativt snabbt (några sekunder eller kanske efter en minut). Kondensationstrimmor är fullt naturligt. På engelska kallas det condensation trails eller contrails.

Sedan har vi det här som kallas chemtrails. Skillnaden mellan chemtrails och kondensationsstrimmor är att de moln/avgaser/strimmor/utsläpp som flygplanen lämnar efter sig syns som streck på himmelen, de stannar kvar, de breder ut sig och blir till slut ett vitt dis. Detta är enligt teorin chemtrails, detta är inte naturliga kondensationsstrimmor. Ett annat ord för chemtrails är aerosoler. En aerosol är små partiklar i gas. Ett moln t.ex. är en aerosol eftersom ett moln består av iskristaller (partiklar) i  luft (gas).

chemtrails_sverige_aerosoler_vädermodifiering_flygplan_sprutar_avgaser_USA_utsläpp
Utsläpp från flygplanen av chemtrails/aerosoler. Rökstrimmorna stannar kvar i skyn, breder ut sig och stannar kvar hela dagen.En teori är att chemtrails/aerosoler är kopplade till HAARP-programmet

 

LOFAR, LOIS OCH EISCAT

LOFAR står för Low Frequency Array och är ett system av teleskop  i Europa. Det är den europeiska HAARP-avdelningen.  LOFAR i Sverige är beläget i Onsala. LOFAR- anläggningen är kopplad till liknande anläggningar i Tyskland, Holland och England.

LOIS  står för LOFAR outrigger in Scandinavia. LOIS är ett radioteleskop beståendes av  10 000 antenner utspridda i södra Sverige.   Outrigger = utriggare är ett slags instrument eller redskap som har som syfte att hjälpa ett ett större instrument. LOIS ger data till LOFAR.

EISCAT står för European Incoherent Scatter Scientific Association och är en vetenskaplig organisation som bl.a. har en radaranläggning i Kiruna. Incoherent scatter = osammanhängade  spridning syftar på att man skickar ur radiovågor som man sedan undersöker hur de ändras när de kommer tillbaks.

 

lofar-onsala_ utsläpp_vädermodifiering_USA_ chemtrails_utsläpp_flygplan_
LOFAR-anläggningen i Onsala. Anläggningen ingår i ett europeiskt HAARP-system.

 

Nedanstående text är tagen från nedanstående video av en person vid namn Johnny Svensson. Johnny Svensson redogör hans synpunkt på vad som sker i Sverige vad gäller HAARP, chemtrails och vädermodifiering. Titeln på videon är: Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP .

 

VARFÖR CHEMTRAILS ÖVER SVERIGE?

Efter terrorattacken på World Trade Center så sade George Bush den yngre:

– Varje nation i varje region har nu ett val som de måste göra: antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna.

Det har varit många möten mellan USA och Sverige. Varför så många täta kontakter mellan USA och Sverige? Vad är det för USA som är av vikt vad gäller Sverige? Svar: vår placering på världskartan och de viktiga luftströmmarna över Norden. Dessa luftströmmar är strategiskt viktiga för USA om man vill ha kontroll över vädret. Sverige, Norge och Finland är strategiskt viktiga platser och alla samarbetar idag med USA om att styra vädret. Sverige accepterar i tysthet rätt sida och de avtal det innebär.

2001, direkt efter attentatet i USA så gick Göran Persson och Socialdemokraterna Amerikas president George Bush till mötes i tysthet om ett samarbete mot terrorismen och att delta i HAARP-programmet. Sveriges placering på världskartan är strategiskt viktigt för USA. Då viktiga jetströmmar passerar bl.a. över Sverige. Och för en amerikansk global väderkontroll så är dessa strömmar  viktiga. Detta resulterade också att Sverige i tysthet accepterade det amerikanska lagförslaget H.R. 2977 som kallas Space Preservation Act. Detta dokument är daterat den 2:a oktober 2001. Alltså cirka tre veckor efter 9/11- attentatet. Detta dokument omfattar idag alla länder som samarbetar med USA.

LOIS – SVENSKA HAARP ETABLERAS

Lois är ett antennsystem med mer än 10 000 antenner över hela södra Sverige  och är en del i HAARP-programmet och till ytan den största i världen. I systemet ingår mobilmaster, terra, 3G,  tv-master, militära antenner, radaranläggningar m.m. I ett kraftfullt system uppbyggt av mikrovågsenergier. Hanteringen av flödet i systemet sköts  av tusentals mindre antenner strategiskt placerade i den gigantiska antennskogen  som är kopplade till en superdator från IBM  som är donerad av USA. Antennsystemet i södra Sverige bildar en gigantisk kupol av elektromagnetisk mikrovågsenergi där man har möjlighet att påverka viktig luftström som är av betydelse. Mitt i denna gigantiska antenn av kraftfull mikrovågsenergi lever hundratusentals människor sina dagliga liv ovetande om det som pågår och vad strålningen kan innebära i längden. 

 

PROJEKT LOIS

Redan 2001 påbörjades den svenska delen av HAARP. Till sveriges befolkning via styrd media  sades  det att ett radioteleskop skulle uppföras i södra Sverige för studier av rymden och solen.
Som ansiktet utåt för projeket tillsattes radionastronomen och kvantfysikprofessorn Bo Thide från Uppsala. Växjö Universitet skulle bli centrum för projektet. Och under åren 2002 till 2006 så byggdes Växjö Universitet snabbt ut. Projektet stötte snart på problem. Med tänkt utbyggnad av antennsystemet där även ett militärt system skulle ingå. Inga av teleoperatörerna var beredda på att bygga ut sina tidigare system. även hos mark-och skogsägare stötte man på problem då utbyggnaden av systemet krävde både avverkning och viss upplåtelse av mark.

hörby_lois_vädermodifiering_haarp_lofar_sverige_usa_utsläpp_flygplan_avgaser_moln_
Antennanläggning i Hörby som ingår i HAARP-systemet.

 

GUDRUN OCH PER

2005 så kom orkanen Gudrun nästan som på beställning och löste de problem man stött på och som satt käppar i hjulet på projektet.  2007 så kom stormen Per som också förbättrade förutsättningarna. Efter orkanen Gudrun 2005 påbörjades utbyggnaden av systemet. Nödvändigt fiber för höga hastigheter av datatrafik grävdes ner och allt fler telemaster byggdes upp. Även telestationer i systemet byggdes om och byggdes ut för att kunna hantera höga hastigheter av datatrafik. Snabbt fiber byggdes ut över hela landet för att snabbt kunna hantera information och kunna sända vidare. Framförallt till de universitet som var involverade i projektet. Samt att snabbare kunna överföra och ta emot information från de andra anläggningarna som ingår i HAARP-systemet. Bl.a. EISCAT i Kiruna och andra anläggningar i HAARP-systemet i både Norge och Finland. Som är en nödvändig del i HAARP för att kunna ta kontrollen över vädret. Och för att kunna bedriva avancerad spionage mot öst.

Nedan:protester i Italien mot besprutningen av chemtrails/aerosoler.

LOFAR I ONSALA

Den 26:e september 2011 invigde Jan Björklund LOFAR i Onsala. LOFAR i Onsala är ett viktigt komplement till LOIS då LOFAR avläser viktiga atmosfäriska förhållanden och luftströmmar. Denna anläggning har även möjlighet till korrigering av luftströmmar och att påverka atmosfären med riktad mikrovågsenergi i den artificiella jonosfär som har bildats av kemikalier och metaller (chemtrails/aerosoler). Samt att överföra insamlad data till superdatorer i LOIS-systemet. För att bilda ett komplett väderstyrningssystems i södra Sverige som en del i HAARP För en amerikansk global väderkontroll. LOFAR finns även i Nederländerna där den hanterar delar av den europeiska luftströmmen. LOFAR-anläggningar finns även i England, Frankrike och Tyskland. Alla är sammankopplade internt och via EISCAT för att bilda en komplett HAARP-enhet i Europa. I detta HAARP-system med ett militärt 4G för snabb dataöverföringar kan nu telebolagen som grädde på moset även erbjuda privatpersoner en allt snabbare uppkoppling. Ju fler som använder det trådlösa systemet inom 4G med mobiltelefoni och trådlöst bredband bidrar till att alstra extra tillskott av nödvändig mikrovågsenergi för systemet och dess funktioner. Ökningen av strålning vi nu utsätts för i trådlösa mobila system har mångfaldigats de sista tio åren.

nato_chemtrails_aerosoler_flygplan_sverige_utsläpp_avgaser_krig
Det sägs att det är NATO-länder som besprutas med chemtrails/aerosoler. Och eftersom svenska politiker mer eller mindre har fört in Sverige i NATO så blir även vi besprutade.

 

NATO OCH VÄDERMODIFIERING

Agenda 21 och modifieringen av jordens atmosfär kan vi nu ses användas som ett stöd för den besprutning som sker med kemikalier och metaller över NATO-länder. Trots att Sverige inte är medlem i NATO så besprutas vårt land ofta och intensivt. Framförallt över de delar där antennanläggningar finns. Man vill dölja det som nu pågår bakom något som man kallar geoengineering. Amerikanerna säger i ett dokument från april 2008:

– Det kan vara djävulskt svårt att få samarbete med de länder som värderar miljötrender. Och det kan leda till problem för alla inblandade länder.

Det finns krafter inom militären, regeringen, näringslivet och media som sakta vill smyga in Sverige i ett NATO-medlemskap. Trots att det bara finns stöd hos en av fem svenskar för ett medlemskap. Krafter inom regering och militär bjuder ut Sverige som militärt övningsområde som en affärside. Bl.a. Göteborgs skärgård. Man vill också öva flygbombning över Vättern – med alla risker för utsläpp i de dricksvatten som tas ur sjön. Sverige har slutit och godkänt flera avtal med USA, vilka flera har skett i hemlighet. Ett kritiserat avtal är från december 2011 där Sverige skrev på ett avtal med USA som nästan direkt lämnar ut svenska folket i händerna på USA. Det innebär att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information såsom fysiologiska egenskaper eller beteende-egenskaper, fingeravtryck, DNA m.m. till USA.

Maj-Britt Theorin – en f.d. riksdagsledamot – sa klart och tydligt under föreläsningen ”Kvinnor mot NATO” att:

– Det är nu dags för svenskarna att säga ifrån. Det är nu dags för de snälla att bli riktigt förbannade.

 

 Referens

De vita linjerna i skyn

Chemtrails Sverige

Bokus chemtrails/aerosoler

 

Foton
By Michael Kleiman, US Air Force [Public domain], via Wikimedia Commons

By Onsala rymdobservatorium/Leif Helldner (Onsala rymdobservatorium) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jwh (Own work) [CC BY-SA 3.0 lu], via Wikimedia Commons
Arpingstone [Public domain], via Wikimedia Commons

Share

Kommentera