HAARP, CHEMTRAILS OCH VÄDERMODIFIERING I SVERIGE

chemtrails_utsläpp flygplan_avgaser_moln_förorening_aerosoler_haarp_loiseiscat_lofar
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 Mars 2017

Den amerikanska militären har utvecklat ett vapen med vilket de kan  manipulera  väderförhållanden. Teknologin kallas HAARP.  Det sägs att Sverige bistår USA  genom att ha upprättat anläggningar i Sverige som sägs ingå HAARP-programmet.  I Sverige heter anläggningarna LOIS, LOFAR OCH EISCAT.

Den amerikanska militären har utvecklat en teknologi för att kunna manipulera  väderförhållanden. Vapnet går under beteckningen HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Med HAARP så arbetar man i jonosfären – den övre delen av atmosfären. Sverige har egna anläggningar som sägs ingå i HAARP-systemet.  Dessa anläggningar i Sverige heter LOIS, LOFAR OCH EISCAT. Dessa HAARP-anläggningar sägs även vara kopplade till det som kallas chemtrails/aerosoler. 

utsläpp_avgaser_haarp_chemtrails_aerosoler_vädermodifiering_sverige_USA_militär:_lois_eiscat_lofar_växjö_kondensation_flygplan_moln_avgaser_
 HAARP-anläggning.

 CHEMTRAILS, AEROSOLER OCH KONDENSATIONSSTRIMMOR

Titta upp i skyn en molnfri dag och du kommer att se flygplan som lämnar  strimmor av avgaser/moln efter sig. Har du tur så är det kondensationsstrimmor som du bevittnar. När flygplanens varma avgaser träffar atmosfärens kyla så bildas vattenånga (kondensation). Dessa kondensationsstrimmor syns som vita streck på himmelen. Kondensationsstrimmor är kortvariga och försvinner relativt snabbt. På engelska kallas det condensation trails eller contrails.

Har du otur så är det strimmor av chemtrails som du bevittnar. Chemtrailsstrimmorna syns som streck över himlavalvet. De stannar oftast kvar  hela dagen, de breder ut sig och till slut kan ett vitt dis ha uppstått. Ofta händer det att chemtrailsstrimmorna korsar varandra.  Chemtrails = chemical trails = kemikaliespår. Ett annat ord för chemtrails är aerosoler. Aerosoler är fina partiklar i gas.

chemtrails_sverige_aerosoler_vädermodifiering_flygplan_sprutar_avgaser_USA_utsläpp
Utsläpp från flygplanen av chemtrails/aerosoler. Rökstrimmorna stannar kvar i skyn, breder ut sig och stannar kvar hela dagen. En teori är att chemtrails/aerosoler är kopplade till HAARP-programmet.

LOFAR, LOIS OCH EISCAT

LOFAR står för Low Frequency Array och är ett system av teleskop  i Europa.   LOFAR i Sverige är beläget i Onsala. LOFAR- anläggningen är kopplad till liknande anläggningar i Tyskland, Holland och England.

LOIS  står för LOFAR outrigger in Scandinavia. LOIS är ett radioteleskop beståendes av  10 000 antenner utspridda i södra Sverige.

EISCAT står för European Incoherent Scatter Scientific Association och är en vetenskaplig organisation som bl.a. har en radaranläggning i Kiruna.

lofar-onsala_ utsläpp_vädermodifiering_USA_ chemtrails_utsläpp_flygplan_
LOFAR-anläggningen i Onsala. Anläggningen sägs ingå i ett europeiskt HAARP-system.

Nedanstående text är tagen från nedanstående video av en person vid namn Johnny Svensson. Johnny Svensson redogör hans synpunkt på vad som sker i Sverige vad gäller HAARP, chemtrails och vädermodifiering. Titeln på videon är: Sveriges delaktighet i det amerikanska vädervapnet HAARP .

VARFÖR CHEMTRAILS ÖVER SVERIGE?

Efter terrorattacken på World Trade Center så sade George Bush den yngre:

– Varje nation i varje region har nu ett val som de måste göra: antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna.

Det har varit många möten mellan USA och Sverige. Varför så många täta kontakter mellan USA och Sverige? Vad är det för USA som är av vikt vad gäller Sverige? Svar: vår placering på världskartan och de viktiga luftströmmarna över Norden. Dessa luftströmmar är strategiskt viktiga för USA om man vill ha kontroll över vädret. Sverige, Norge och Finland är strategiskt viktiga platser och alla samarbetar idag med USA om att styra vädret. Sverige accepterar i tysthet rätt sida och de avtal det innebär.

2001, direkt efter attentatet i USA så gick Göran Persson och Socialdemokraterna Amerikas president George Bush till mötes i tysthet om ett samarbete mot terrorismen och att delta i HAARP-programmet. Sveriges placering på världskartan är strategiskt viktigt för USA. Då viktiga jetströmmar passerar bl.a. över Sverige. Och för en amerikansk global väderkontroll så är dessa strömmar  viktiga. Detta resulterade också att Sverige i tysthet accepterade det amerikanska lagförslaget H.R. 2977 som kallas Space Preservation Act. Detta dokument är daterat den 2:a oktober 2001. Alltså cirka tre veckor efter 9/11- attentatet. Detta dokument omfattar idag alla länder som samarbetar med USA.

LOIS – SVENSKA HAARP ETABLERAS

Lois är ett antennsystem med mer än 10 000 antenner över hela södra Sverige  och är en del i HAARP-programmet och till ytan den största i världen. I systemet ingår mobilmaster, terra, 3G,  tv-master, militära antenner, radaranläggningar m.m. I ett kraftfullt system uppbyggt av mikrovågsenergier. Hanteringen av flödet i systemet sköts  av tusentals mindre antenner strategiskt placerade i den gigantiska antennskogen  som är kopplade till en superdator från IBM  som är donerad av USA. Antennsystemet i södra Sverige bildar en gigantisk kupol av elektromagnetisk mikrovågsenergi där man har möjlighet att påverka viktig luftström som är av betydelse. Mitt i denna gigantiska antenn av kraftfull mikrovågsenergi lever hundratusentals människor sina dagliga liv ovetande om det som pågår och vad strålningen kan innebära i längden.

PROJEKT LOIS

Redan 2001 påbörjades den svenska delen av HAARP. Till Sveriges befolkning via styrd media  sades  det att ett radioteleskop skulle uppföras i södra Sverige för studier av rymden och solen. Som ansikte utåt för projektet tillsattes radioastronomen och kvantfysikprofessorn Bo Thide från Uppsala. Växjö Universitet skulle bli centrum för projektet. Och under åren 2002 till 2006 så byggdes Växjö Universitet snabbt ut. Projektet stötte snart på problem. Med tänkt utbyggnad av antennsystemet där även ett militärt system skulle ingå. Inga av teleoperatörerna var beredda på att bygga ut sina tidigare system. även hos mark-och skogsägare stötte man på problem då utbyggnaden av systemet krävde både avverkning och viss upplåtelse av mark.

hörby_lois_vädermodifiering_haarp_lofar_sverige_usa_utsläpp_flygplan_avgaser_moln_
Antennanläggning i Hörby som sägs ingå i HAARP-systemet.

 

GUDRUN OCH PER

2005 så kom orkanen Gudrun nästan som på beställning och löste de problem man stött på och som satt käppar i hjulet på projektet.  2007 så kom stormen Per som också förbättrade förutsättningarna. Efter orkanen Gudrun 2005 påbörjades utbyggnaden av systemet. Nödvändigt fiber för höga hastigheter av datatrafik grävdes ner och allt fler telemaster byggdes upp. Även telestationer i systemet byggdes om och byggdes ut för att kunna hantera höga hastigheter av datatrafik. Snabbt fiber byggdes ut över hela landet för att snabbt kunna hantera information och kunna sända vidare. Framförallt till de universitet som var involverade i projektet. Samt att snabbare kunna överföra och ta emot information från de andra anläggningarna som ingår i HAARP-systemet. Bl.a. EISCAT i Kiruna och andra anläggningar i HAARP-systemet i både Norge och Finland. Som är en nödvändig del i HAARP för att kunna ta kontrollen över vädret. Och för att kunna bedriva avancerad spionage mot öst.

Nedan: protester chemtrails/aerosoler.

LOFAR I ONSALA

Den 26:e september 2011 invigde Jan Björklund LOFAR i Onsala. LOFAR i Onsala är ett viktigt komplement till LOIS då LOFAR avläser viktiga atmosfäriska förhållanden och luftströmmar. Denna anläggning har även möjlighet till korrigering av luftströmmar och att påverka atmosfären med riktad mikrovågsenergi i den artificiella jonosfär som har bildats av kemikalier och metaller (chemtrails/aerosoler). Samt att överföra insamlad data till superdatorer i LOIS-systemet. För att bilda ett komplett väderstyrningssystems i södra Sverige som en del i HAARP För en amerikansk global väderkontroll. LOFAR finns även i Nederländerna där den hanterar delar av den europeiska luftströmmen. LOFAR-anläggningar finns även i England, Frankrike och Tyskland. Alla är sammankopplade internt och via EISCAT för att bilda en komplett HAARP-enhet i Europa. I detta HAARP-system med ett militärt 4G för snabb dataöverföringar kan nu telebolagen som grädde på moset även erbjuda privatpersoner en allt snabbare uppkoppling. Ju fler som använder det trådlösa systemet inom 4G med mobiltelefoni och trådlöst bredband bidrar till att alstra extra tillskott av nödvändig mikrovågsenergi för systemet och dess funktioner. Ökningen av strålning vi nu utsätts för i trådlösa mobila system har mångfaldigats de sista tio åren.

nato_chemtrails_aerosoler_flygplan_sverige_utsläpp_avgaser_krig
Det sägs att besprutningen i Nato-länder är mer intensiv än i icke-Natoländer.

VÄDERMODIFIERING

Agenda 21 och modifieringen av jordens atmosfär kan vi nu ses användas som ett stöd för den besprutning som sker med kemikalier och metaller över NATO-länder. Trots att Sverige inte är medlem i NATO så besprutas vårt land ofta och intensivt. Framförallt över de delar där antennanläggningar finns. Man vill dölja det som nu pågår bakom något som man kallar geoengineering.

Det finns krafter inom militären, regeringen, näringslivet och media som sakta vill smyga in Sverige i ett NATO-medlemskap. Trots att det bara finns stöd hos en av fem svenskar för ett medlemskap. Krafter inom regering och militär bjuder ut Sverige som militärt övningsområde som en affärsidé. Bl.a. Göteborgs skärgård. Man vill också öva flygbombning över Vättern – med alla risker för utsläpp i de dricksvatten som tas ur sjön. Sverige har slutit och godkänt flera avtal med USA, vilka flera har skett i hemlighet. Ett kritiserat avtal är från december 2011 där Sverige skrev på ett avtal med USA som nästan direkt lämnar ut svenska folket i händerna på USA. Det innebär att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information såsom fysiologiska egenskaper eller beteende-egenskaper, fingeravtryck, DNA m.m. till USA.

Maj-Britt Theorin – en f.d. riksdagsledamot – sa klart och tydligt under föreläsningen ”Kvinnor mot NATO” att:

– Det är nu dags för svenskarna att säga ifrån. Det är nu dags för de snälla att bli riktigt förbannade.

 Referens

De vita linjerna i skyn

Chemtrails Sverige

Bokus chemtrails/aerosoler

 

Foton
By Michael Kleiman, US Air Force [Public domain], via Wikimedia Commons

By Onsala rymdobservatorium/Leif Helldner (Onsala rymdobservatorium) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jwh (Own work) [CC BY-SA 3.0 lu], via Wikimedia Commons
Arpingstone [Public domain], via Wikimedia Commons

10 Comments

 1. Hur mår vi själva – när ser vi effelten konkret – då för sent!
  Insekter, bi humlor dör..
  Blommorna dör.
  Fåglarna dör.
  Vem vill andas in myggspray med arsenik al, barium m.m.
  Hur kan vi fixa så politkerna får i sig höga doser?
  Pelle

 2. Hej och tack för en seriös och väl uppbyggd sida. Jag använder mig av SMHI:s väderradar för att se om det regnar eller åskar:

  http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/blixtar

  Förra sommaren, 2016, kunde jag och min flickvän konstatera att radarbilden hade 3 ringar av regn som man kunde se på radarbilden speciellt under sena kvällar och nätter.

  Media rapporterade ju om vattenbristen på Gotland under hela sommaren och den ena av de 3 ringarna låg just runt Gotland. Dessa 3 ringar bildade en triangel där de andra två ringarna var belägna i Stockholmstrakten respektive i närheten av Jönköping.

  Under hösten fick de 3 ringarna i söder sällskap av två andra längre norrut samt en tredje som började bildas nära Luleå. Det var i Oktober jag tog en print screen på denna väderradar och bilden kan du se här:

  http://i.imgur.com/2aC90EO.png

  Som du kan se på bilden så är ringen av regn nu över Gotlands fastland men under sommaren låg ringen runt Gotland där det alltså regnade en hel del över vattnet runt ön men inte på fastlandet.

  För egen del är jag säker på att man använder detta redskap som HAARP är för att testa vad man kan styra och åstadkomma. Då är självklart lokala vattenbrister och ren torka ett intressant redskap att använda. Man kan ju tänka sig att vatten plötsligt ses som hårdvaluta och något man kan öka priset på och göra folk i olika länder beroende av vilket minskar deras förmåga att säga nej till olika politiska beslut.

  Afrika har ju som vi vet alltid haft den bristen trots att resurser funnits att dra gigantiska ledningar och utnyttja deras väder för att odla mat i olika former.

  Gällande vattenbristen på sommaren har media rapporterat om det sedan 90-talet. Min Morfar var irriterad på nyheten om detta varje sommar då så klart en viss torka som vi inte ser under övriga året råder och sedan återställs nivåerna av regnen under hösten.

  I år var media snabba med att rapportera om att alla minsann ska betala för vattnet och även då de som idag bor i hyreslägenheter och som ju kan slösa med vattnet som de vill jämfört med folk som äger sina bostäder.

  Jag tror för egen del att vattenbristen handlar om att de som säljer vatten vill driva upp priset på vatten samt att alla människor, oavsett hur vi bor, ska betala extra för vatten även om vi på många sätt redan gör det genom skatt och annat.

  Det är som alla vet så att vatten är liv och inget vatten är död och därför är det inte konstigt att torka och vattenbrist nu är på allas läppar denna sommar. Självklart vet de som ligger bakom HAARP om vattnets värde och kanske är det först nu de kan styra vädret så pass exakt att deras plan går att fullborda.

  Jag och min flickvän som är nattugglor och förtidspensionärer hör det berömda ”hum” från HAARP varje natt då det körs och efter en lugn sommar där vi inte hört något eller min bokhyllas ena fönster inte vibrerat var det så dags inatt igen då jag somnade med det välkända ljudet i mitt huvud som dock kändes lite mer avlägset men som klara vågor som rullade in mot väggen intill sängen.

  Nattetid används detta i Sverige då de flesta sover och inget märker eller bryr sig och kanske tror de är trötta och skyller ljudet på det.

  Det blev ett långt meddelande till dig och vill du svara och ge din syn på mina erfarenheter är du självklart välkommen att göra det.

  Tack än en gång!

  1. Det är nog dags för oss vanliga människor att kräva sanning! Om vi bara vågade enas och börja säga ifrån på skarpen! eller skall vi låta stormaffian förstöra allt vi har och lever för ?? Börjar faktiskt se resultatet av giftspridningen nu ! träden börjar dö här och var ! Bin & Humlor och övriga insekter var mycket färre i år ! väldigt skrämmande tycker jag! ska vi betala en massa miljöskatt och följa alla miljö påbud och lagar så tycker jag att politikerna och myndigheter definitivt inte i samma stund ska medvetet förstöra miljön för oss ! utan natur och utan djur så dör vi också ut!! hur dumma är dom egentligen ? rent galet idiotiska faktiskt! ställ dom mot väggen! låt dom stå till svars för vad dom gjort !! och hugg ner antenn skogarna nu!

   1. ja det är makabert att vi blir besprutade. jag ser ofta dessa rökstrimmor och det är lika deprimerande varje gång jag ser dem.

 3. Det kul hopkommet. Det roligaste är dock kommentarerna! Vilket mörker! Såvida inte även ”anomym” fått för sig att skoja.

 4. Ja, att förneka och förlöjliga och ropa ‘foliehatt’ är bästa sättet att skjuta någonting ifrån sig som man egentligen vet är sant. Punkterna är så många och täta att man inte ens behöver förbinda dem i turordning för att se vad bilden föreställer. De som inte ser väljer att inte se, precis som i Kejsarens nya kläder.

Kommentera