GRINDALL61 OCH AGENDA 21

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Videon nedan är gjord av en person som kallar sig grindall 61 på youtube. Hans verkliga namn är Gary Gileno och han är en ambitiös anti-Agenda 21 aktivist. Gary Gileno brukar närvara vid möten för politiker och annat folk i nyckelpositioner i Kalifornien USA. Där dokumenterar han med videokamera vad som sägs.I videon nedan så kan man se de dokumentationer som Gary Gileno har gjort där han filmat politiska möten eller möten med personer i nyckelbefattningar. När man lyssnar på politikernas tal så inser man hur djupt indoktrinerade personerna är i Agenda 21. Sverige står på tur.

VAD ÄR AGENDA 21?
Kortfattat så skulle man kunna säga att Agenda 21 är ett sätt att skapa ett kontrollerat samhälle. Man använder klimatet och miljön för att uppnå denna kontroll. Arkitekterna bakom denna agenda vill bokstavligen tränga ihop amerikanarna i Mega-cities i nya 11 Mega-regioner samtidigt som man gör ett vildland av USA. Låter det absurt? Välkommen till Agenda 21.

Nedanstående video är gjord av grindall61 eller Gary Gileno. Videon visar på hur amerikanska politiker och nyckelpersoner håller på att installera en grön agenda i USA. Vilket kommer att leda till ett totalitärt USA.

Nedanstående text är från ovanstående video.

Kaizer Rangwala:

”Den nya amerikanska drömmen. Ett fint hus i förorten? Varje person äger ett stycka land. Varför inte, trots allt så har vi mycket land här i USA. Men den modellen är förbi. Vi bygger inte längre hus i förorterna, vi bygger väldigt få sådana. Vad är då den nya modellen? Den nya modellen är inte livskvalite, där du har familjehem, där du har din TV och där du har dina två bilar i garaget. Utan istället handlar det om kvaliten på stället du bor på. Så vi ersätter livskvalite med kvaliten på vilket ställe man bor på”.

JANNES KOMMENTAR. De vill att amerikanarna ska ha så lite egendom som möjligt eftersom de anser att för mycket ägande inte är ”hållbart”. De är ute efter att eliminera den amerikanska medelklassen.

agenda 2030_sverige_regeringen löfven_förenta nationerna_megacities_naturreservat_biologisk mångfald_klimatmål
En av måltavlorna för Agenda 21 eller Agenda 2030 är medelklassen. Att bo i ett fint hus i förorten är inte ”hållbart”.

 

NRDC Western Director Joel Reynolds:

”Om du har kört längs väg 1-5 så har du antagligen sett Tejon Ranchen. Det är ett stort markområde som är lokaliserat i hjärtat av Kalifornien. I ungefär 150 så har detta landområde varit lite grann av ett mysterium och privatägt. Ingen har egentligen haft tillträde till området. Du kanske har sett de fantastiska vildblommorna som täcker längs väg 1-5. Detta landområde har alltid varit högsta prioritet för Kalifornien vad gäller att skapa ett naturreservat. Detta beror på att Tejon Ranch är den största markägaren i Kalifornien. 270 000 tunnland. Nio gånger så stort som San Fransisco.

”Tejon Ranchen innebär en stor möjlighet till att skapa naturreservat. Här har du t.ex. San Joaquin Valleys ekosystem, du har Södra Sierra Nevadas ekosystem, du har Mojave öknen och du har kusten. Alla dessa möts på Tejon ranchen. Detta betyder att både djur och växter interagerar. Samtidigt är det fantastiskt att en ägare kan ha så här mycket orörd mark och det är jättebra att man kan sitta och ha en pratstund med denne person. Vi har gjort stora ansträngningar genom åren att försöka få Tejon Ranchen att göra det till ett naturreservat. De har alltid sagt nej. Vi kallar just detta områden för Kaliforniens heliga graal”.

JANNES KOMMENTAR. Ett av syftena med Agenda 21 är att göra stora delar av USA till ett vildland och där amerikanarna jagas bort från landsbygden och kläms ihop i Mega-cities. Agendan har en socialistisk underton i och med att man vill stjäla egendomen av amerikanarna så att den ägs av staten eller privata naturfonder. Är det så att Joel Reynolds älskar vildblommor eller utövar han helt enkelt den gröna agendan?

Warren Whitlock Federal Highway Administration:

”Jag heter Warren Whitlock och jag är associate administrator for civil rights för Federal Highway Administration. Jag och Secratary Office håller på att sätta samman en Mega-resa som går igenom USA:s elva regioner. Secretary Fox har skrivit ett utkast som heter Beyond Traffic. Denna plan sträcker sig cirka 30 år framåt i tiden och handlar om att framtida transportering kommer att bli annorlunda från idag”.

JANNES KOMMENTAR: Vi kommer att få se en extrem fokus på att åka kollektivt eller cykla eftersom ”bilar är skadliga för miljön”. Bilismen kommer att bestraffas.

Long Beach Vice Mayor Suja Lowentahl:

”Kollektivtrafik är framtiden. Long Beach är en del av en större Mega-region dit den yngre generationen söker sig. Dessa tillsammans med migranterna kan använda våra spårvagnar och våran utökande infrastruktur för cyklande”.

JANNES KOMMENTAR: Här försöker Suja Lowenthal implementera en livsstil för de som är födda runt sekelskiftet. Även fokus på immigranter och infrastruktur för cyklar och spårvagnar.

Kaizer Rangwala:

”Det föds mindre och mindre barn”.

JANNES KOMMENTAR. Kaizer pushar för att folk ska ha mindre barn. Enligt arkitekterna bakom Agenda 21 så är planeten överbefolkad. Om Agenda 21 tillämpas fullt ut så kanske vi får se extrema åtgärder för att minska befolkningsmängden. Vilket givetvis kommer att göras för ”miljöns skull”. När man väl fått in amerikanarna i dessa Mega-cities så ska de klämmas in i små ”smarta” lägenheter som ska vara resurssnåla. Det byggs mycket små lägenheter i flera städer i Kalifornien.

SCAG

”Det är inte många som känner vill SCAG. SCAG står för Southern California Association of Governments och ansvarar för 19 miljoner människor i Södra Kalifornien. SCAG är en icke-vald skuggregering med en stor budget. Deras uppdrag är att minska bilismen.På deras webbsida kan man läsa att de har en budget på 540 miljarder dollar. Deras plan sträcker sig fram till år 2040 och går ut på att helt och hållet göra om Södra Kalifornien. Vad ska de göra med så mycket pengar? Allt deras arbete baseras på det som kallas ”hållbar utveckling” vilket är en slags extrem form av miljöarbete. De tror på saker såsom global uppvärmning, de tror att det är bilarna som orsakar denna globala uppvärmning. Deras jobb är att få folk att sluta använda bilar och istället åka kollektivt eller att promenera”.

JANNES KOMMENTAR. Tänk på att många städer i USA har väldigt dålig ekonomi. Men att spendera fantastiska 500 miljarder dollar på miljömål går tydligen bra.

Ontario City council Alan Wapner:

”Planen kallas The Regional Transportation Plan. Det är en federal plan som går ut på att alla miljömässiga mål i Södra Kalifornien ska uppnås. Vår budget är cirka 500 miljarder dollar”.

Huasha Liu SCAG staff:

”Vi sätter samman denna långsiktiga plan för kollektivtrafik och hållbara städer. Planen sträcker sig 25 år framåt i tiden till 2040 och vi har ungefär 500 miljarder dollar att spendera på infrastrukturen för kollektivtrafik och transportering. Vi kallar det miljömässig rättvisa. Vi ser till att hushåll med låg inkomst och minoriteter skyddas. Detta är väldigt viktigt eftersom det är därför som vi är här”.

JANNES KOMMENTAR. Återigen så ser vi att minoriteter, flyktingar och dylikt har högsta prioritet. Extrem fokus på kollektivtrafik, gående och cyklande.

NASA Joshua Fisher:

”Hur mycket värme tas upp? Den extra energi som tas upp genom mänskligt skapade växthusgaser är ungefär samma som 400 000 Hiroshima atombomber som exploderar varje dag, 365 dagar om året”.

JANNES KOMMENTAR. 400 000 Hiroshima bomber, det var den festligaste kommentar jag hört på länge. NASA är uppenbarligen med i komplotten.

Joe Cesta

”Den yngre generationen söker efter en livsstil som går ut på att arbete och boende är nära varandra. Därför vill de flytta tillbaks till citykärnorna. De söker efter ställen där de inte behöver ta bilen och åka 20-30 minuter för att komma någonvart”.

JANNES KOMMENTAR. De vill ha bort folk från landsbygden, de vill att de ska köra så lite bil som möjligt och de vill att så många som möjligt bor i dessa små smarta lägenheter i stadskärnorna. Detta anser vara en ”hålllbar utveckling”.

Kaizer Rangwala:

”Den yngre generationen struntar i ett hus i förorten och föredrar ett liv i city”.

SCAG Executive Director Hasan Ikhrata:

”Många av oss kommer att köra bil i framtiden men det kommer att ske på ett annat sätt. Det kommer inte att ske med en bil utan man kommer att dela bilar med andra. Den yngre generationen är villiga att dela en bil, villiga att dela en cykel. Detta kommer att innebära att resande och landägande kan utvecklas”.

JANNES KOMMENTAR. Här i Sverige ser vi bilpooler växa fram, vi ser parkeringsgarage för cyklar etc. I Sverige så kallas planen Agenda 2030 – en plan som Regeringen Löfven älskar.

 

Kommentera