Google och NSA övervakar oss

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Jag såg programmet United states of secrets i Dokument utifrån som handlade om NSA:s övervakning.  NSA kör på i samma gamla hjulspår och samlar in data om oss. Detta gäller även Google. Använder du G-mail så går Google igenom din e-post så att de kan förse dig med passande annonser. Allt som du söker på Google samlas i en databas om just dig. Av den anledningen så använder jag Google mer sällan nuförtiden och använder Startpage så mycket som möjligt.

Kommentera