GEORGIER UTNYTTJAR ASYLRÄTTEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

AUGUSTI 2017

jag läste en artikel på Katerina Janouch hemsida. Enligt gränspolisen ”Lars” så har nu Sverige öppnat gränserna ytterligare, denna gång för personer från Georgien. EU har varit snälla nog att ta bort visumkravet för Georgier och enligt Lars så kommer nu många kriminella Georgier till Sverige. Dessa Georgier utnyttjar det svenska asylsystemet. Under asylprocessen så är så får den asylsökande dagpenning av våra skattepengar. Sveriges asylrätt är ett skämt.

 Globalisternas plan på att krossa nationalstaternas gränser har onekligen lyckats och folkströmmar kan nu förflytta sig över gränserna utan problem inne i EU. I Sverige så ser Stefan Löfven till att våra gränser är vidöppna.

Det är knappat någon överdrift att säga att Sveriges flyktingpolitik har blivit ett laglöst område.

Läs mer på Katerina magasin

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/georgien/

Kommentera