GEMENSAMT ASYLSYSTEM INOM EU – NEJ TACK

135 total views, 6 views today

Mars 2017

Storebror EU pushar för att EU:s medlemsländer ska ha en gemensam asylpolitik. Men vissa länder stretar emot såsom t.ex. Polen, Slovakien och Ungern. Nu vill EU-kommissionen köra över de motsträviga länderna och implementera ett gemensamt asylsystem hur som helst.

STOREBROR. Diktatur-kommissionen (EU-kommissionen) arbetar vidare med att försöka få till stånd ett gemensamt asylsystem inom EU:s medlemsländer, dvs. en harmonisering av asylreglerna. Nu under våren 2017 så arbetar de i EU-parlamentet vidare med denna gemensamma asylpolitik. Inom EU-parlamentet så är det Cecilia Wikström från Liberalerna som leder arbetet med att få igenom denna harmonisering av asylpolitiken inom Europeiska Unionen. Den överstatliga EU-kommissionen vill ha ett permanent system för omfördelning av asylsökande inom EU som även ska gäller de länder inom EU som motsäger sig en gemensam asylpolitik inom EU. Cecilia Wikström säger:

– Nu gör vi det bindande. Nu blir det som tidigare varit direktiv istället förordningar. Dvs. att det blir bindande för länderna att anpassa sig om det vi gemensamt beslutar om.2,5 MILJONER I BÖTER FÖR VARJE  AVVISAD FLYKTING INOM EU

Det finns alltså risk att EU kommer att köra över medlemsländer inom EU som är skeptiska till ett gemensamt asylsystem inom EU. Länder såsom Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien. Cecilia Wikström menar att det enda rimliga att göra är att förbise dessa länder och implementera systemet i alla fall. Polen och Ungern har inte tagit emot en enda asylsökande än så länge.

EU-kommissionen vill också att alla flyktingar ska få tillfälliga uppehållstillstånd i tre år och skyddsbehövande i ett år. Ett EU-land kan tillfälligt säga nej att att emot flyktingar men då måste landet betala 2,5 miljoner kronor för varje asylsökande som nekas (wow).

Att Stefan Löfven vill ha en gemensam asylpolitik inom EU är knappast något överraskning.

– Vi måste dela ansvaret när det handlar om att ta emot personer, sade Löfven om EU-kommissionens förslag om harmoniserad asylpolitik. I Dagens Industri kunde man nyligen läsa:

”Stefan Löfven fick också frågor om den svenska invandringspolitiken. Statsministern öppnade för en ny överenskommelse med Moderaterna inför att de nuvarande reglerna löper ut sommaren 2019 men säger att de viktigaste förhandlingarna nu sker inom EU, där länderna ska enas om gemensam lagstiftning.  EU-kommissionen har bland annat lagt fram förslag om att ta bort permanenta uppehållstillstånd. Stefan Löfven vill dock inte ge klara besked om huruvida Sverige ska följa den linjen.”

-Vi menar att det bästa på sikt för en etablering i samhället är det permanent men vi kan inte heller ha alltför avvikande regler jämfört med övriga EU”-

Stefan Löfven vill alltså att EU ska bestämma Sveriges flyktingpolitik samt att han vill att alla flyktingar ska ha permanent uppehållstillstånd. 

I nedanstående video så pratar Sverigedemokraten Kristina Winberg från EFDD-Group i EU-parlamentet om en gemensam flyktingpolitik.

SLUTKOMMENTAR OM GEMENSAM ASYLPOLITIK INOM EU

Stefan Löfven skapade massinvandring år 2015 och nu åker han land och rike runt för att propagera för att den ”svenska modellen” borde gälla inom hela EU. Ge den rödgröna regeringen fyra år till och Sveriges suveränitet är som bortblåst. De rödgröna jobbar nämligen stenhårt på att anpassa svenska lagar till EU:s lagar. De jobbar hårt på att skänka bort Sverige till Bryssel.

Att EU vill harmonisera flyktingpolitiken inom EU är ingen överraskning. EU vill nämligen harmonisera hela EU. EU vill ha en gemensam militärstyrka, en gemensam flyktingpolitik, en gemensam skattepolitik, en gemensam bostadspolitik, en gemensam energipolitik etc. De vill ha ett Europas Förenta Stater.

Vill vi ha en harmoniserad asylpolitik inom EU? Jag vet att jag inte vill det. Den dagen som EU inför gemensamma regler oavsett vad medlemsländerna säger så är Sveriges suveränitet som bortblåst; den dagen blir det Bryssel som bestämmer vad som får göras och inte göras i Sverige. Och det kommer inte bara att gälla flyktingpolitik utan inom alla områden: skatter, bostäder, arbetslagar etc. Jag hoppas att vi inte hamnar där. 

Swexit – ja tack.

Referenser

Expressen: gemensamt asylsystem inom EU

Sverigedemokraterna:nej till gemensamt asylsystem inom Europeiska Unionen

 

Share

Kommentera