GDPR – EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING TAR ÖVER PUL

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

EU kommer med en ny dataskyddsförordning som handlar om hur personuppgifter får/inte får lagras. Det engelska namnet är GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen  GDPR kommer att knocka ut den svenska personuppgiftslagen – PUL. GDPR ska börja gälla maj 2018.
Förordningen kommer att börja gälla direkt.

Sajten Accountor skriver följande om GDPR:

”Från och med 25 maj 2018 måste företagen klart och tydligt ange vilken fakta de samlar in om personer, hur denna data ska användas, hur länge den ska användas och om en tredje part är tänkt att få tillgång till den. Att inte följa reglerna i GDPR kan stå företaget mycket dyrt. Det kan innebära att datainspektionen utdömer en sanktionsavgift från 4% av den globala omsättningen till 20 miljoner euro beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Förändringen kommer att få stora konsekvenser för företag, myndigheter och andra organisationer som handskas med person­uppgifter. Det är därför hög tid nu för bolagen att förbereda sig för GDPR eller så kan det bli mkt dyrt dem som inte gör det”.

Dataskyddsförordningen GDPR kommer att gälla alla företag, organisationer, myndigheter etc som hanterar personuppgifter.

dataskyddsförordningen GDPR_EU_general data protection regulation_personuppgiftslagen_pul_storebror_
I det långa loppet vill EU ”harmonisera” databaser i EU:s medlemsländer. Dvs. att en central kommitté ska ha tillgång till alla våra uppgifter. Detta sker redan inom andra områden.  Att Dataskyddsförordningen GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen är ännu en kniv i ryggen på Sveriges suveränitet.

 

Referens

Datainspektionen om GDPR, dataskyddsförordningen

Photo By Sstrobeck23 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Kommentera