FÖRSÖKER TRUMP ATT TYGLA FED?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

8/2-2017

Trumpadministrationen verkar inte vara så förtjusta att medlemmar i Federal Reserve Bank (FED) deltar i möten med centralbanker från andra länder.  FED har hemliga möten med bl.a. Baselkommitten och Financial Stablility Board. Där sker överläggningar bakom stängda dörrar.  Det som förhandlas är internationella regelverk som ska gälla för finansiella institutioner.

Det är Patrick McHenry, ledamot i amerikanska kongressen, som riktar kritik mot FED ang. just detta. McHenry menar bl.a. att FED inte har mandat att förhandla med med andra centralbanker.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) blev kinkig när han läste detta och sade bl.a.

”Det här gör att vi inte kommer att kunna komma fram till överenskommelser som bevarar den finansiella stabiliteten”.

Den finansiella stabiliteten? Finns det en sådan? Eurosamarbetet är kraschat och länder är fortfarande i knipa efter finanskrisen. Den finansiella krisen möjliggjordes tack vare FED och den amerikanska regeringen (bl.a. med hjälp av FED:s låga räntor så att amerikanarna lånade ihjäl sig). USA har en statsskuld på 20 biljoner dollar och är mer eller mindre i konkurs. Hela bankväsendet är privatägt och här i Sverige håller de på att ta kål på kontanterna. Och Per Bolund vill ”bevara den finansiella stabiliteten”?

Nej du Per Bolund, den finansiella stabilitet som du representerar är dödsdömd. Tack vare godtyckligheter och överenskommelser bakom stängda dörrar så har
vi en planet i finansiell knipa .

Om Trumpadministrationen lyckas slå in en kil i FED så är det nästan under över alla under. Den som är påläst vet att FED är ett av de största problemen som finns idag och dess handlingar  påverkar oss alla.

Jag håller tummarna…

Referenser

 

http://www.affarsliv.com/nyheter/bolund-trump-hotar-finansiell-stabilitet-om4489702.aspx

Kommentera