FÖRSÄKRINGSKASSANS NYA REGLER FÖR SJUKPENNING FRÅN 1 NOVEMBER 2016

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

F.o.m. 1 november 2016 så tar Försäkringskassan ytterligare ett struptag på Sveriges sjuka.
Varje månad så får cirka 2 000 personer ett brev från barmhärtiga Försäkringskassan där fk meddelar att de är tveksamma om personen ifråga ska få någon sjukpenning.
Personen ifråga har då några veckor på sig att lämna in kompletterande uppgifter till Försäkringskassan. Förut så fick den sjuke betald sjukpenning under denna period som denne fick på sig att hämta intyg och liknande. Från första november så är det slut på det roliga. Det innebär att om den gudomliga Försäkringskassan anser att personen inte har rätt till sjukpenning så kommer alltså sjukersättningen att stoppas på en gång.
 Försäkringskassan kommer heller inte att ge någon förvarning om att den inte kommer att betala något till den sjuke. Även personer som utreds om arbetsförmågan är nedsastt kan påverkas av Försäkringskassans nya regler. De nya reglerna berör även personer som har pågående sjukskrivningar och som skickar in läkarintyg som förlänger sjukskrivningen. Försäkringskassans slipade jurister har nämligen kommit fram till att fk har tillämpat lagen fel. Och dessa nya regler ska alltså vara lösningen.    
Jag läser också att regeringen har pressat Försäkringskassan att få ned sjuktalen eftersom dessa har ökat under senare år. Cynismen i Sverige rullar vidare. Nu har även den rödgröna regeringen gått med i kampen mot de sjuka.

 

Kommentera