FÖRSÄKRINGSKASSAN, RÄTTSVÄSENDET OCH DOKUMENTATION

försäkringskassan_dan_eliasson_utförsäkringar.
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

6/2 – 2016
Jag har skrivit tidigare om den cynism som råder inom Försäkringskassan. Svenskar som är uppenbart sjuka blir enligt löpande band-principen nekad sjukersättning från Försäkringskassan. Men även rättsväsendet följer samma spår och dömer enligt löpande band-principen till Försäkringskassans fördel i de rättsmål som blir till.

 
Försäkringskassan fortsätter sin cynism. Svenskar som uppenbart är sjuka får systematiskt avslag på sina ansökningar om sjukersättning. De som överklagar Försäkringskassans beslut stöter ofta på ett rättsväsende som väldigt ofta går på Försäkringskassans linje. Det verkar med andra ord som om hela systemet har blivit riggat för att kasta ut svenskar på gatan.

Jag måste erkänna att det känns barockt när svenskar som har betalt skatt hela sitt liv blir utkastade på gatan när de söker hjälp hos Försäkringskassan medans staten vänder på varje sten för att bekosta flyktingars och asylsökandes hotellboende.

fredrik_reinfeldt_försäkringskassan_moderaterna_avslag_cynsim
”Att leva på sina nära och kära” – arvet från Fredrik Reinfeldt och Moderaterna.

 

 

DOKUMENTERA FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH RÄTTSVÄSENDETS FÖREHAVANDEN

Ett tips som jag skulle vilja ge till er som har med Försäkringskassan och rättsväsendet att göra är att DOKUMENTERA allt samröre med dessa. Med dokumentation menar jag att spara data. Vem pratade ni med? När fick du det svaret? Hur lång tid tog det innan ärendets blev bemött etc etc. Dokumentera allt!

Så varför ska man då dokumentera sina förehavanden med Försäkringskassan och rättsväsendet ? Anledningen till att jag rekommenderar dokumentation är att man kan antingen använda det som bevis i en rättegång. Alternativt så kan du exponera Försäkringskassans/rättsväsendets förehavanden via sociala medier så att folk blir medvetna om vad som sker.

Photo By http://www.flickr.com/photos/alliansen/  [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Kommentera