FÖRBUD MOT TIGGERI I TUNNELBANAN

170 total views, 0 views today

Enligt SvD så blir det förbud mot tiggeri i t-banan i Stockholm. Trafiknämndens ordförande Kristoffer Tamsons vill helst att tiggeri förbjuds helt och hållet. Det nya förslaget innebär att tiggare som uppfattas som störande eller som sitter på golvet ska förbjudas. Den som på ett ”störande sätt” spelar musik utan tillåtelse kan avvisas. Det blir även förbud mot att sälja tidningar innanför spärrarna. Reglerna börjar gälla första juni 2016.

Känner du dig besvärad av tiggeri, musikanter, tidningsförsäljare el dyl i kollektivtrafiken så kan du ringa SL:s trygghetsnummer 020-1202525
Låt oss se om det blir någon substans i detta beslut eller om det är ett spel för galleriet. Förbudet är i alla fall välkommet från min sida.

 

Referens

SvD: Störande tiggeri förbjuds i kollektivtrafiken

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.