FÖRBJUD INTE HOMEOPATIN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

November 2017

På grund av stränga regelverk och saftiga prishöjningar baserat på EU-direktiv så är homeopatin i Sverige i fara. 

 Pga. EU-direktiv så har priserna för registrering av homeopatiska läkemedel skjutit i höjden. EU:s restriktioner har lett till att tillgången till homeopatiska läkemedel har minskat drastiskt. Många utövare och tillverkare har lagt ner verksamheten.

VAD ÄR HOMEOPATI?

Grundidén är att varje organism har en inneboende förmåga att läka sig själv och att denna läkning kan stimuleras med hjälp av svaga doser av vissa substanser. Homeopatin stärker personens immunförsvar. Man menar att en varje substans som kan producera vissa symptom hos en person även kan användas för att bota samma symptom. Homeopati har en holistisk livssyn, vilket innebär att man ser människan som en helhet där kropp och själv samverkar. Man skulle kunna säga att homeopatin går under benämningen alternativmedicin. För en utförligare definition av homeopati – kolla denna länk.

LIVSMEDEL BLIR LÄKEMEDEL

På 1990-talet så blev det lag på att homeopatiska preparat inte längre räknades som livsmedel utan numera var de läkemedel (Läkemedelslagen 1992:859). Samtidigt blev det också lag att tillverkare av homeopatika måste få sina  homeopatiska produkter  registrerade, granskade och godkända av svenska Läkemedelsverket för att få sälja dem på den svenska marknaden.  Man kunde dock fortfarande sälja vissa homeopatiska läkemedel som inte blivit granskade och godkända av Läkemedelsverket. Det enda kravet för detta var att man måste  anmäla sitt homeopatiska läkemedel till Läkemedelsverket. År 2006 så reviderades Läkemedelslagen och detta innebar att homeopatika som inte godkänts och granskats  av Läkemedelsverket skulle bli olagliga efter 1 maj 2011. 

5 000 KRONOR PER PRODUKT FÖR REGISTRERING

Efter 1 maj 2011 så kostade det cirka 5 000 kr för en tillverkare av homeopatika att få sin produkt granskad, registrerad och godkänd av Läkemedelsverket. Och det var inte bara 5000 kronor för produkt, utan om samma produkt hade en burk med  annan potens (styrka) så skulle även denna registreras för 5 000 kronor.  En markant kostnadsökning för tillverkare av homeopatika med andra ord med tanke på att tillverkare inte behövde betala något innan Läkemedelsverkets direktiv. Icke-registrerad homeopatika var f.o.m. maj 2011 olaglig och kunde innebära ett års fängelse. Pga. att det nu blev dyrt att tillverka homeopatika så var det många tillverkare som lade ned sin verksamhet.

HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL FÖRSVINNER FRÅN MARKNADEN

På grund av att det har blev så dyrt att registrera  och få homeopatiska läkemedel godkända så har antal medel på marknaden minskat dramatiskt. Nu 2017 så finns det ca 190 godkända homeopatiska läkemedel medans det fanns tusentals medel att välja på förut. Detta i sin tur innebär att utövarna av homeopati begränsas i sitt utövande och att det blir så gott som omöjligt att utöva 100-procentik homeopati. En homeopat som jag pratade med liknade det hela med att förbjuda hammaren för en snickare. Hon menar att de homeopatiska läkemedel som finns kvar endast är lekmannamedel, en skugga av sitt forna jag. Antalet utövare av homeopati har således minskat i Sverige som följd av Läkemedelverkets direktiv.

CHOCKHÖJNING

År 2016 så kom Läkemedelsverkets nästa dråpslag. De föreslog att registreringen av homeopatiska läkemedel skulle höjas från 5 000 kr per produkt till 90 000 kronor. (Ett förslag som den rödgröna regeringen tyckte var finfint). Lyckligtvis skippades detta förslag.  Istället blev höjningen för registrering 10 % vilket är dyrt i sig. Man måste komma ihåg att till skillnad från Big Pharma så är den homeopatiska marknaden ingen kommersiell aktivitet. Man drar inte in samma summor som läkemedelsindustrin gör. Läkemedelsindustrins produkter får även subventioner men det får inte homeopatin.

RESTRIKTIONER

I samband med Läkemedelsverkets lagar infördes restriktioner för homeopatin. En homeopat är förbjuden att säga vad för effekt en produkt har. Det blev förbjudet att  påstå att homeopatika kunde  bota, läka, lindra eller hjälpa sjukdomar. Marknadsföring får endast produkter som är tillverkade av läkemedelsindustrin göra, eller av legitimerad personal.

EU-DIREKTIV FIENTLIGA TILL HOMEOPATI

Anledningen till att Läkemedelsverket inför restriktioner för Homeopatiska utövare grundar sig på EU-bestämmelser. År 2001 kom EU med direktiv 2001/83/EC (Directive on the Community code relating to medicinal products for human use). Det som EU ville göra var att harmonisera regler för humanläkemedel. Detta direktiv innebar att homeopatiska preparat numera betraktas som läkemedel inom EU.
Detta direktiv innebar även att homeopatiska läkemedel blev tvungna att genomgå speciella registreringsprocedurer för att bli godkända att användas inom EU. Samma EU-direktiv innebar även att homeopatika inom EU endast får a) användas utvärtes eller intas oralt. b) de ska vara säkra. c) det är förbjudet att ange medlens effekt eller dess användningsområde. d) de får inte innehålla mer än en tiotusendel av stamberedningen. e) en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet.

CODEX ALIMENTARIUS

Codex Alimentarius är ett regelverk från Förenta Nationerna gällande livsmedel. Själva namnet Codes Alimentarius betyder ‘regler för mat’.  Det officiella syftet för Codex är att ”skydda konsumenters hälsa vad gäller livsmedel”. Det inofficiella syftet för Codex är att krossa allt som har med alternativindustrin att göra samt att ta ifrån dig din frihet att köpa kosttillskott hos din lokala hälsobutik.  Codex Alimentarius styrs av Codex Alimentarius Commission (CAC). Om man  undrar vad som är källan till attackerna mot alternativindustrin och vår frihet att äta kosttillskott så anser jag att Codex Alimentarius är denna källa. Codex Alimentarius är en produkt av Förenta Nationerna. I nedanstående video ser du Scott Tips som jobbar för Natural Health Federation (NHF). NHF är den enda organisation som representerar konsumenter av kosttillskott som får vara med på dessa Codexmöten. Utan NHF:s insatser så hade vi haft än mer restriktioner än vi har idag.

Referenser

Göran Hägglund hade tydligen inga problem med att springa etablissemangets ärenden:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/homeopatiska-lakemedel_GX11944

Newsvoice om Läkemedelsverkets chockhöjningar:

https://newsvoice.se/2016/08/17/halsofrihetsprofiler-ifragasatter-lakemedelsverkets-forslag-att-hoja-avgifterna-for-alternativa-preparat/

Kommentera