FONDER SKA REDOVISA HÅLLBARHETSARBETE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Regeringen Löfven vill tvinga  fonder att redovisa hållbarhetsarbete.

– Alla tvingas nu att vara transparanta och redovisa hur man arbetar med hållbarhet, säger Per Bolund.

Som vanligt så använder man vackra argument såsom ”miljöfrågor, ”sociala förhållanden”, ”mänskliga rättigheter” och korruptionsfrågor.  En vacker dag så kommer EU att bestämma över svenska fonder och fonderna kommer att vara tvungen att lyda minsta lilla vink. Jag har sagt det förr och jag säger det igen – den miljöagenda som vi ser utspelas framför våra ögon är inte en miljömässig agenda, det är en politisk agenda. Allt är en rökridå.

 

https://www.svd.se/fonder-ska-redovisa-hallbarhetsarbete

Kommentera