FOLKPARTIET VILL HÖJA BILSKATT OCH INFÖRA ELEKTRONIKSKATT

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

The one and only Erik Ullenhag deklarerar att Folkpartiet vill att alla nya bilar som inte är miljöklassade ska betala
2 000 kronor extra i fordonsskatt per år. Erik Ullenhag säger också att FP vill införa en miljöskatt på elektronik som innehåller miljöfarliga kemikalier.

Vore det inte bättre att subventionera priserna på nya miljövänliga bilar? Svar:nej, eftersom detta inte ger klirr i Statskassan.

The one and only Erik Ullenhag erkänner att ett av syftena med dessa skatter är att  det behövs mer pengar till välfärden och att dessa två skatter skulle bidra till detta.

Tycker du precis som Erik Ullenhag att Sverige har för lite skatter och att fler skatter borde myntas? Rösta på Erik Ullenhag och hans folkparti.

Dagens nyheter: Folkpartiet vill införa ny skatt

English

 The one and only Erik Ullenhag declares that the Liberal Party would like all new cars that are environmentally certified to pay
2000 SEK extra in vehicle per year. Erik Ullenhag also says that FP would introduce an environmental tax on electronics that contain hazardous chemicals.

Would not it be better to subsidize the prices of new environmentally friendly cars? Answer: No, since that does not jingle in treasury.

The one and only Erik Ullenhag recognizes that one of the objectives of these taxes is that we need more money for welfare and that these two taxes would contribute to this.

Do you like Erik Ullenhag that Sweden has too little taxes and more taxes should be coined? Elect Erik Ullenhag and his Liberal Party.

Kommentera