FN TAR ÖVER HAVEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Januari 2018

Nu börjar FN arbeta på hur de ska ta över kontrollen över haven. Det officiella syftet är att ”skydda haven”. Mer inofficiellt handlar det om att FN vill leka världsregering och bestämma över allt land och vatten. Man är ute efter total kontroll. Till sin hjälp har de vinklad vetenskap om klimatet. 

Läs mer:

FN och världshaven

New American: United Nations as World Government

Kommentera