FLYKTINGAR FÅR FÖRTUR I SIGNALISTENS BOSTADSKÖ

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

3/11 – 2015

Flyktingar får förtur i bostadsstiftelsens Signalistens kösystem.

SOCIALDEMOKRATISK POLITIK. Bostadsstiftelsen Signalisten ordnar förtur till flyktingar i bostadskön . I vanliga fall får man vänta elva år för att få en lägenhet i Sundbyberg. 25 lägenheter har än så länge öronmärkts till flyktingar skriver tidningen mitti. Signalisten gör ett avtal med länsstyrelsen som i detta fall representerar Migrationsverket.

En mor säger:

– Jag har två barn som inte kan flytta hemifrån eftersom det inte finns några lägenheter. Att nu ta och bara ge bort blir väldigt orättvist. Har man köat länge ska man gå först.

” DE (FLYKTINGARNA) KAN JU INTE STÅ 15 ÅR I NÅGON BOSTADSKÖ”

Magnus Nilsson , ordförande i Signalistens styrelse .

– Det kan säkert vara jäkligt stötande att de bara glider förbi kön. Men tycker vi i Sverige att man ska ta emot flyktingar så ska de ju bo någonstans. De kan ju inte stå i någon 15-årig bostadskö. säger Magnus Nilsson , ordförande i Signalistens styrelse .

 

Tidningen mitti om flyktingar förtur i Sundbyberg

 

 

REFUGEES IS GIVEN PRIORITY BEFORE SWEDES IN HOUSING

Refugees is given priority in housing Foundation Signalisten queuing system.
Housing Foundation Signalisten arrange priority to refugees in the queue . Usually you have to wait eleven years to get an apartment in Sundbyberg – if you are s swede. 25 apartments have so far been earmarked for refugees, says the newspaper Mitti. Signalisten make an agreement with the provincial government, which  in this case represents the Swedish Migration Board.

A mother says:

– I have two children who can not leave home because there are no apartments. To now take and just give it away is very unfair. Have you queued long should you go first.

”They (refugees) can not stand 15 YEARS IN ANY housing queue”

Magnus Nilsson, President of the Signalisten

– It can certainly be bloody offensive that they just slide past the queue. They can not stand in a 15-year waiting list. says Magnus Nilsson, president of Signalling Tens board.

 

Kommentera