FEDERAL RESERVE BANK

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

18/1 2016

Federal Reserve Bank är den bank som kontrollerar amerikansk ekonomi. Tvärtemot vad många kan tro så styrs inte FED av regeringen utan banken är privatägd.  Federal Reserve Bank har kallats ” det största rånet som någonsin gjorts i Amerika”.

 
DEN OSYNLIGA REGERINGEN. Ordet ”federal” betyder ” ett antal stater som lyder under en central regering”. Ordet ”reserv” syftar på att det ska finnas en reserv av något slag att backa upp värdet av pengarna, t.ex.guld. Ordet Federal Reserve Bank är således vilseledande eftersom FED (Federal Reserve Bank) är privatägt.

 

URSPRUNGET TILL BANKERNAS UTLÅNING AV PENGAR

Hela iden med dagens moderna pengasystem började på 1700-talet. Rikt folk kom till guldsmeder och lämnade in sitt guld och silver för förvaring. I utbyte mot guldet/silvret så fick de ett kvitto av guldsmederna som visade hur mycket guld de hade lämnat in. Kvittot var alltså värd lika mycket som guldet som de hade lämnat in. Till slut resulterade detta i att kvittot blev värdefullt Folk använde kvittona som betalning eftersom guld och silver var klumpigt att bära omkring. Dessa kvitton är i dagens samhälle kontanter.

Guldsmederna började sedan att manipulera sina kvitton. De upptäckte nämligen att folk inte visste hur mycket guld som guldsmederna hade i sina valv så guldsmederna började ge ut falska kvitton, dvs. kvitton som det inte fanns uppbackning för. Dessa lånades ut till ränta. Det är denna modell som är ursprunget till dagens banksystem där banker lånar ut pengar som inte finns (som de inte har någon reserv för)

federal reserve bank_protest_kritik_blogg_blog_critisism
Protest mot Federal Reserve bank (FED).

URSPRUNGET TILL FEDERAL RESERVE BANK

År 1910 så var det ett möte mellan bankirer och politiker inom ekonomi. Dessa herrer representerade eliten inom den finansiella sektorn i USA. De närvarande personerna på mötet var: Senator Nelson W Aldrich, Abraham Platt junior (Assistent Secretary of Treasury), Frank A Vanderlip (President of National Citybank of New york), Henry Pomeroy Davidson (senior parnter of JP Morgan Bank & Co), Charles D Norton (President of First National Bank of New York), Paul Wahlberg (Director of Wells Fargo) och Benjamin Strong (Emmissarie for JP Morgan Bank). Syftet med mötet var att ta kontroll över USA:s pengareserv. Mötet skedde i största hemlighet på JP Morgans residens på en ö utanför Georgia. Detta möte var det som resulterade i skapandet av Federal Reserve Bank.

 

FEDERAL RESERVE ACT KLUBBADES IGENOM I SMYG

Två dagar före jul 1913 så var de flesta kongressledamöter på julledighet. Då passade USA:s President Woodraw Wilson på att klubba igenom lagen ”Federal Reserve Act”. Den lagen innebar att kontrollen över amerikansk ekonomi överlämnades från den amerikanske regeringen till privatägda Federal Reserve Bank. De som ägde Federal Reserve Bank var några av USA:s rikaste personer. Federal Reserve Act innebar att FED kunde skapa pengar, manipulera räntor och göra hemliga bail outs (se definition nedan) Amerikanska kongressen samt USA:s president fick ingen insyn över vad Federal Reserve Bank gjorde med pengarna. FED har haft kontrollen över USA:s ekonomi i 100 år och de är fortfarande lika förtegna om vad de sysslar med.

Nedanstående video förklarar systemet för Federal Reserve bank

AMERIKANSKA FOLKET FICK BETALA FINANSKRISEN

År 2008 så slog finanskrisen till. Finanskrisen berodde på att banker i USA hade spekulerat med ekonomin och det slog slint. Dessa banker krävde i sin tur att den amerikanska staten skulle ge dem pengar så att de inte gick under. Skulle så inte ske så hotade dessa finansiella institut och banker att USA:s dagar skulle vara räknade rent ekonomist sett. Och som bekant så gick lånen igenom. Det sägs att amerikanska skattebetalare fick betala 2,2 biljoner dollar till dessa banker och institutet – även fast de var instituten själva som orsakade finanskrisen.
 
Det har sagts följande om Federal Reserve Bank:

”The biggest robbery ever enacted on the american people”.
 
Bankiren Mayer Amscheel Rothschild var grundaren till den finansiellt mäktiga Rothschild-dynastin sade:
 
” Permit me to issue and control the money of a nation, and i care not who makes the laws.”
 
Svenska:
 
” Den som skapar och kontrollerar pengarna i ett land är den som styr det landet – inte den som skriver landets lagar”.

 

PÅ VILKET SÄTT HÅLLER FEDERAL RESERVE BANK USA OCH VÄRLDEN I ETT EKONOMISKT JÄRNGREPP?

På sajten vaken.se så kan man läsa följande:

”Bankirernas geniala affärsidé var att trycka upp pengar som inte var uppbackade av någonting. Om regeringen i USA behöver kapital till något stort projekt så går USA:s president till kongressen, vilken i sin tur ger finansdepartementet fullmakten att trycka statsobligationer till ett värde av 1miljard dollar. Dessa statsobligationer levereras sedan till Federal Reserves bankirer där Federal Reserve i sin tur överlämnar 1 miljard i dollar till regeringen.

”Enligt de gällande reglerna så kan nu Federal Reserve använda denna statsobligation som en reserv för nya krediter. Kapitaltäckningsgraden är 1 på 15, vilket innebär att Federal Reserve kan trycka 15 nya miljarder dollar i krediter till delstater, företag och individer i USA, där en del existerar i form av en obligation som amerikanska folket betalar ränta på och sedan 15 delar som är luft. Med andra ord: Dessa 15 miljarder existerar bara i teorin, inte i realiteten, där Federal Reserve sen tar ränta på pengar som inte finns.”

Tittar man på det på ett personligt plan så bör man alltså vara försiktig med att ta lån 🙂

Definitioner:

Bail out = Staten går in och räddar en bank eller finansinstitut från konkurs. Skattebetalarna står för notan.

Referenser.

Vaken.se: så fungerar bankväldet

Foton:

Photo By U.S. Government [Public domain], via Wikimedia Commons

Photo Justin Ruckman. 2.0 license

Kommentera