FATTIGPENSIONÄR EFTER ETT AKADEMISKT LIV

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Inga-Lisa Sangregorio har jobbat ett helt liv inom den akademiska världen. När hon gick i pension så blev hon fattigpensionär. Samtidigt har politikernas pensioner ökat kraftigt. Myndigheterna har med andra ord försämrat vår pension big time. Läs mer på Expressen.

Expressen fattigpensionär

Kommentera