5G I SVERIGE

5 g sverige_hälsorisker_strålning_strålskyddsstiftelsen


April 2018

Just nu pågår utbyggnaden av 5g-nätet  i Sverige. 5g kommer att innebära markanta ökningar av strålning. Samtidigt visar det sig att svenska myndigheter inte har gjort någon riskbedömning av 5g.

5G I SVERIGE

Utbyggnaden av 5g pågår i Sverige. 5g kommer att innebära markant höjd strålningsexponering för alla och envar. Ändå visar det sig att svenska myndigheter inte gjort någon riksbedömning även fast de har sagt att de har gjort en bedömning. När Föreningarna Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas riksförbund bad regeringskansliet om kopior på den riskbedömning som myndigheten sade att de hade gjort så visade det sig att myndigheten inte hade någon sådan rapport.  Men även fast regeringskansliet inte gjort någon riskbedömning gällande 5g så anser dock  Näringsdepartementet att 5g är helt ok. Följande meddelande fick Strålskyddsstiftelsen av Näringsdepartementet:

”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i
alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5g – utbyggnaden både kan och bör stimuleras”. 


MANIFESTATION MOT 5G

Den 14 april 2018 så hölls en manifestation mot 5g på Sergels torg Stockholm. . Manifestationen var gjord av Elöverkänsligas riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen. Henning Witte från white tv spelade in manifestationen. Texten nedanför är utdrag ur talen från manifestationen.

Gunilla Ladberg från föreningen Vågbrytaren:

För 15 år sedan så lade jag ifrån mig min mobiltelefon för gott.  Det jag hade fått reda på då var att strålning från mobiltelefoner  öppnar blodkärlens väggar i hjärnan, och får ämnen att läcka ut och skada och döda de känsliga hjärncellerna. Denna vägg kallas blod-hjärnbarriären.  Jag lärde mig att grodyngel nära en mobilmast kan ha en dödlighet på 90 % istället för de normala 5 %. Enligt experiment med myror som utsätts för strålning av mobila trådlösa nätverk, de tar med sig sina ägg och larver och beger sig bort från strålningskällan. Mänskliga spermier försvagas och dör av mobilstrålning. (killar, ha inte mobiltelefonen i byxfickan). Det är bekräftat att spermiekvaliteten hos män har försämrats  drastiskt på senare år. Signaler från trådlös teknik skadar naturliga livsprocesser.  Jag kände en mamma som hade en som och de bodde här utanför Stockholm. sonen kunde inte sitta still, var ständigt rastlös och så vidare. Modern flyttade till Dalarna eftersom strålningsnivåerna där är mycket mindre än här i Stockholm. Ungen förändrades över en natt till det positiva.

Video nedan: Strålskyddsstiftelsen och andra grupper höll en manifestation på Sergels Torg mot 5g.

Nästa talare var  Kia Hollbrink som har Facebook-gruppen som heter Wi-fi, strålning, trådlös teknik och hälsorisker.  

Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning. Strålningen syns inte, den luktar inte men den går att mäta med speciella mikrovågsmätare. Den redan nu befintliga strålningen är alldeles för hög och nu står 5g för dörren. 5g kommer markant att öka strålningen. Mobilsändare kommer att sättas upp mycket mycket tätt på lyktstolpar och dylikt.  200 vetenskapsmän har skickat in en appell till Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen där de kräver sänkta gränsvärden. Vetenskapsmän har även skickat in en skrivelse till EU där man kräver ett stopp  för 5g, ett moratorium, tills hälsoriskerna är utredda.

I svenska skolor så massinför vi trådlös teknik och läsplattor i svenska skolor. Det är skrivet att myndigheten Strålskyddsmyndigheten ska informera oss medborgare om de allvarliga risker som föreligger med 5G. Har vi fått någon sådan information från myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten? Nej det har vi inte.

5 g antenner sverige_risker mobilnät
5g antenner kommer att sättas upp på lyktstolpar i tät följd. Vi kommer att exponeras för betydligt högre strålning än tidigare.   Foto: Tony Webster

5 G OCH FORSKNINGSFUSK

Christer Arnell från Elöverkänsligas Förbund.

Det är en fantastisk sak vi har fått i våra händer, att kunna använda datorer, mobiltelefoner med mera men vi måste använda dem på ett riktigt sätt. Vi är ett elektrosystem och störs vårt system så blir det inte bra.  Varför tar inte folk till sig detta hot? En del säger att det inte finns vetenskapliga bevis Det finns det som kallas  forskningsfusk.  Det finns storindustrier som tjänar pengar på trådlös teknik. Dessa företag köper det forskningsresultat som de vill ha. På grund av detta så får inte allmänheten den rätta informationen. Det finns massvis med forskning på detta område. Sök på nätet och du kommer att finna. I Sverige kan du inte gå till en läkare och få diagnosen elöverkänslig eller strålskada. Man måste åka till Tyskland eller något annat land.

INGEN RISKBEDÖMNING AV 5G

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen:

Strålskyddsstiftelsen startade år 2012 mot bakgrunden av att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inte  gör det jobb de borde göra.  SSM ser till industrins intresse och inte folkets hälsa.  Förra året så deklarerade Post-och Telestyrelsen (PTS) att man avsåg att tillåta storskaliga experiment med 5g. Med 5g så kommer man att använda skyhöga frekvenser vars hälsorisker inte är utredda.  Man kommer att skicka starka riktade antennstrålar som ger extremt hög mikrovågsstrålning. När en person närmar sig en 5g basstation så blir strålningen ett avsevärt hälsoproblem.

Borde inte människorna informeras om riskerna? Borde vi inte få ge vårat informerade samtycke till denna massexponering av skadlig mikrovågsstrålning (som är cancerframkallande). Nyligen meddelade PTS att Eriksson  fått lov att använda 26 gigahertsbandet för 5g utbyggnaden. Det kommer rapporter om att 5g redan satts upp efter motorvägar och i Stockholm. Hur länge ska vi tillåta dem att experimentera med vår hälsa? utan vårt godkännande. Regeringens tjänstemän har sagt till Strålskyddsstiftelsen att regeringen har gjort en riskbedömning av 5g och gett klartecken till 5g. Samtidigt får vi beskedet att den påstådda riskbedömningen inte finns som samlat underlag och kan inte lämnas ut.

 FAKTA 5G

5g står för 5:e generationens mobilnät eller trådlösa system. Meningen är att 5g ska snabba upp hastigheten, surfandet med mera. Det sägs att 5g kan klara upp till 10 – 20 gigabit/sekund. 5g kommer att ligga på frekvenserna 6 – 100 GHz. Dagens nät ligger under 6 GHz.

Mer info om 5g:

Strålskyddsstiftelsens hemsida:

Strålskyddsstiftelsen

Hemsidan för vetenskapsmännen som vill stoppa 5g.

5g appeal

Smarta mätare som installeras i ditt hem:

JMM: smarta elmätare

 

Kommentera

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?