Extra val 2015

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

    Det blir som bekant extra val 2015. Extra valet kom till därför att Sverigedemokraterna röstade på Alliansens budgetförslag och därmed sänkte de rödgrönas budgetförslag och regeringskrisen var ett faktum. Stefan Löfven ville inte lämna ifrån sig stafettpinnen till Alliansen så istället utlyste han nyval – eller extra val som det faktiskt heter.

    Jag bestämde mig för att titta lite på några saker som partierna vurmar för och jag har tagit med sådant som jag tycker är intressant. I princip alla partier förutom SD vill ha fri invandring.

 

KRISTDEMOKRATERNA
Vill sänka skatter för pensionärer. KD vill förenkla reglerna för företagen. Sänka arbersgivaravgifter för de mindre företagen.

VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet vill återinföra arvsskatten och förmögenhetsskatten. VP vill inte ha vinster i välfärden.  VP är emot euron som svensk valuta. VP vill ha större skattehöjningar än vad Socialdemokraterna vill.

SOCIALDEMOKRATERNA
Ville storsatsa på invandringen i 2014 års budget med 150 miljarder kronor. S vill satsa på ett kunskapslyft. S vill göra många skattehöjningar och därför är deras reformutrymme större än Alliansen. S vill höja skatterna för människor med höga inkomster och även höja skatter för banker. Socialdemokraterna vill införa punktskatter på gödsel, naturgrus och vägslitageavgift (punktskatt = höjda skatter på vissa områden). S vill höja taket i A-kassan. Vill ha mindre förskolegrupper. Vill avskaffa läx-rut. Vill att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen till år 2050. Vill skärpa kraven för privat verksamhet inom välfärden med tydliga regelverk.

ALLIANSEN
Vill höja skatten på alkohol, fordon, tobak och för storbanker. Vill ha kvar jobbskatteavdraget. A vill sänka arbetsgivaravgiften för unga.  Vill förenkla för småföretagarna. Alliansen vill inte höja taket på A-kassan däremot kan man delta i utbildning om man har A-kassa. Vill ha betyg från årskurs 4. Vill ha höjt studiemedel. Vill satsa på bonussystem för miljövänliga bilar. Vill satsa stort för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Både de rödgröna och Alliansen vill höja fordonsskatten. Båda blocken vill även höja skatten på alkohol och tobak.

 

SVERIGEDEMOKRATERNA
Vill kraftigt begränsa invandringen. Vill att Sverige ska lämna EU. Vill höja taket i A-kassan. Vill satsa på försvaret.

MILJÖPARTIET
vill satsa på att folk sak utbilda sig till lärare och de vill höja lönen för lärarna.
  Skolbetyg från årskurs tre.


MINA ÅSIKTER
Några synpunkter som jag har på politik är följande saker:

1. Att Sverige för en mer normaliserad invandringspolitik.
2. Sverige ut ur EU.
3. Skolbetyg från årskurs 1.
4. Riskkapitalbolag bör inte få äga skolor.
5. Höjd A-kassa, skippa 75-dagars regeln och mildra kraven för inträde i A-kassan.
6. Höj inte inkomstskatten för höginkomsttagare – höj inte inkomsktatten för någon.
7. Sälj inte ut statliga bolag.
8. Satsa på att avveckla kärnkraften och gå i bräschen för att kärnkraftsfritt land.
9. Höj inte bensinskatten.
10. Höj inte pensionsåldern.
11. Sänk bolagsskatten.
12. Subventionerad tandvård

Jag tror personligen att jag kommer rösta på samma parti som jag röstade på i september 2014 förutsatt att inte något väldigt stort inträffar som påverkar mig. Punktskatt innebär höjd skatt på vissa områden.

 

Kommentera