EU:S FALSKA MILJÖREGLER ÄR ETT HOT MOT SVENSKT SKOGSBRUK

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Skogsägare i Sverige har blivit stoppade att avverka skog på sin egen mark eftersom Skogsstyrelsen vill ”rädda den biologiska mångfalden”. Skogsstyrelsens beslut baseras på EU:s falska  miljöregler.

I ett av seminarierna i Almedalen 2017 så deltog Karin Perers som  är ordförande för Mellanskog ( en förening för skogsägare). Karin Perers uttryckte kritik  över det som hände i orten Arbrå nyligen och vad det kan innebära för Sveriges skogsägare.

LAVSKRIKAN

Det som hände i orten Arbrå i Hälsingland  var att Skogsstyrelsen stoppade fem skogsägare att avverka 29.5 hektar skog på sin egen mark. Skogsstyrelsens stopp berodde på att fågeln lavskrikan hade revir i området. Anledningen till att Skogsstyrelsen prioriterade en fågel istället för skogsägarnas verksamhet beror på artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en lag från EU  och i princip så går den lagen ut på att rädda utrotningshotade arter.

Det som brukar ske när staten vill skydda skog och bilda naturreservat är att markägarna ersätts ekonomiskt. Men markägarna i Arbrå fick intet. Orsaken till den uteblivna ersättningen är att Skogsstyrelsen anser att lavskrikan är skyddad enligt EU:s regler och artskyddsförordningen och då menar Skogsstyrelsen att det är olagligt att förstöra boplatserna. Stoppet har blivit överklagat till Mark-och miljödomstolen.

”VART TOG RÄTTEN ATT BRUKA SIN EGEN SKOG VÄGEN?”

Carin Håkansson, vd för Skogsindustrierna:

Skogsägarna är utsatta för svåra begränsningar som kultur-och naturreservat. Känslan hos många skogsägare just nu är att de åker runt i en buss där de får sitta längst bak. Man börjar fråga sig: vart tog rätten att bruka min egen skog vägen? Rätten att äga och bruka den skog man äger, det tror vi är grundstenen för ett aktivt skogsbruk som i sin tur leder till en hållbar skogsindustri, sysselsättning och välfärd i Sverige.

”VI MÅSTE STÄRKA ÄGANDERÄTTEN”

Emil Källström, ekonomisk talesperson för Centerpartiet:

Vi måste stärka äganderätten och den enskilde skogsägarens möjlighet att bruka sin skog. Det nära, småskaliga skogsbruket där man i generationer brukar samma mark har visat sig vara det mest ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara skogsbruket. Den svenska skogen kan erbjuda nästan allt som oljan kan erbjuda. Vi pratar förpackningar, bränsle och så vidare. Ska vi kunna lösa miljöutmaningar samtidigt som vi skapar jobb och ekonomisk utveckling ska vi vara tydliga. Om man drar slutsatsen att den svenska skogen är något vi ska sluta använda och lägga en död hand över den, det är en mycket farlig syn i Sverige.

VAD HÄNDER MED SVERIGES SKOGSBRUK?

När man läser ovanstående text om Sveriges skogsbruk och att markägare blir stoppade att avverka skog på sin egen mark pga. en fågel så kan man ställa sig frågan: vad det är som pågår? Är en fågel viktigare än en industri? Om man inte är helt knasig så kommer svaret på den frågan att vara nej.  Men om man ska följa EU:s artskyddsförordning så är svaret på frågan ja. Varför har då EU prioriterat ett fågelskrälle istället för en hel industri?

DEN GRÖNA AGENDAN
Det vi nu ser utvecklas nu i Sverige är vad som skulle kunna kallas för en grön agenda. När jag säger grön agenda så menar jag  att det är stort fokus på att ”rädda planeten från global uppvärmning eller klimatförändringar”. Jag syftar på att vi måste ”rädda den biologiska mångfalden så att arterna inte dör ut”. Jag syftar på ”en hållbar utveckling för denna planet”. Man skulle kunna säga att hela samhället har blivit en smula miljögalet nu för tiden. Det är inget fel att värna om miljön men jag tror tyvärr att denna gröna agenda handlar om helt andra saker.

En aspekt i denna gröna agenda är nämligen att äganderätten ska försvinna.  Slutmålet är att EU ska bestämma vad som får ske och inte får ske med Sveriges mark och skogar. Ett annat alternativ är att svenska skogsägare får någon slags urvattnad äganderätt. Allt detta sker under skenet av att ”rädda den biologiska mångfalden”.  Skogsägarna har således rätt att vara oroad – Regeringen vill göra stora delar av Sveriges skog till natur/kulturreservat baserat på EU:s  artskyddsförordning.

FINNS DET ETT KLIMATHOT?
I decennier har vi matats med budskap om global uppvärmning/klimatförändringar. Vi har matats med att det finns vattenbrist i världen. Vi har blivit sagda att människans utsläpp av koldioxid är orsaken till klimatförändringarna och att människans beteende således måste ändras.

Är jorden i fara? Sker klimatförändringarna pga. mänskligt koldioxidutsläpp? Är den biologiska mångfalden i fara?  Det finns många forskare som motsätter sig att koldioxid är orsaken till klimat-förändringarna.   De säger att klimatförändringar är naturliga processer för denna planet. Det finns vetenskapliga belägg att det först sker en naturlig klimatförändring och att mängden koldioxid i atmosfären anpassar sig efter klimatförändringarna. Denna teori är således tvärtemot den gängse teorin.  Men dessa forskare släpps inte fram i massmedia. Den enda vi får höra i media är domedagsprofessorn Johan Rockström och likasinnade miljöextremister.

CLIMATEGATE

År 2009 kom det som döptes till Climategate. Vad som hände var att datorer hackades och e-mail mellan forskare uppdagades  som visade att rapporter om global uppvärmning/klimatförändringar inom Förenta Nationerna var fejk. Väderrapporterna hade manipulerats så att de skulle stämma in på FN:s domedagsscenario om att jorden kommer att gå under pga. global uppvärmning/klimatförändringar.

I videon nedan pratar kongressledamoten Ted Poe om hur NASA, EPA m.m. inte vill visa upp sina forskningsdata om klimatet.  Vad har de att dölja?

Video nedan: nyhetskanalen RT berättar om Förenta Nationernas manipulerade vetenskapliga arbeten om global uppvärmning/klimatförändringar.

sven erik bucht_skogsnäringen_lavskrikan_emil källström_äganderätten_EU_artskyddsförordningen_karin perers_
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht prioriterar en fågel istället för en industri.  Har han fått pippi? Foto: Ninni Andersson.

FN OCH AGENDA 21/2030
Den organisation som har pushat iden om global uppvärmning/klimatförändringar  är Förenta Nationerna. FN:s propaganda om planetens klimat har pågått i decennier; massmedia hjälper gärna  till att sprida det alarmerande  budskapet. FN ligger även bakom de agendor som kallas Agenda 21 och Agenda 2030.   Agenda 21 är en manual för att ”rädda planeten från klimatförändringar och global uppvärmning”.  Efterföljaren till Agenda 21 heter Agenda 2030. Medans Agenda 21 fokuserar på klimat och miljö så fokuserar Agenda 2030 på att ”transformera hela svenska samhället”.  Läs gärna Pia Hellertz artiklar på denna blogg som handlar om  Agenda 2030.   Agenda 2030 kallas även för hållbar utveckling. Avgör själv om Sveriges skogsägare får en hållbar utveckling när EU prioriterar en pippi istället för en hel industri. Att prioritera klimat och miljön före annat är en modell som EU kommer att använda för att uppnå kontroll.

SUMMERING
Den svenska skogsindustrins existens är hotad av FN:s och EU:s falska miljölagar. EU:s och FN:s miljöregler baseras på korrumperad vetenskap och det egentliga syftet bakom denna gröna agenda är att uppnå kontroll.  FN:s och EU:s  miljölagar kommer givetvis inte bara att drabba svensk skogsindustri utan dessa lagar kommer att tillämpas på alla möjliga områden i Sverige.

Video nedan. Vill man veta mer om den gröna agendan så kan man alltid lyssna på Rosa Koire. Hon är motståndare till Agenda 21.  På engelska heter det United Nations Agenda 21 – Sustainable development. Rosa Koire har även skrivit boken ‘Behind the Green Mask’ som handlar om hur planetens globalister planerar att ta över planetens resurser med hjälp av miljö-och klimat regler.

 Referenser

Skogsindustrierna:debatt i Almedalen

Agenda 2030: mål 16

 

 

1 Comment

  1. Samtidigt som statliga Svea skogar avverkar skyddad skog för att ha råd med ALLA som nu vill bo i Sverige

Kommentera