EU:S PNR-REGLER-YTTERLIGARE ETT STEG MOT ETT SUPERKONTROLLERAT SAMHÄLLE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

14/10-2016

STOREBROR SER DITT FLYGPLAN. EU jobbar vidare på att skapa sitt storebrorssamhälle. Den senaste agendan de jobbar på är PNR-regler. PNR står för Passenger Name Record och innebär att flygpassagerares personuppgifter samlas in och delas mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter. PNR samlar in data som t.ex.namn på personen som reser, hur denne har rest, samt e-postadress som används för att boka resan och  kontokortnummer.  

EU:s inrikeskommissionär Dimitris Avrampoulus säger:

-Vårt splittrade säkerhetssystem gör oss alla sårbara. Ett EU lands säkerhet är lika med alla EU länders säkerhet .

Nedanstående video är en ironisk video om varför PNR är ”bra ”för EU-medborgarna.

 

EU – SMÅ STEG MOT ETT STOREBRORSSAMHÄLLE

EU med sina globalistpolare håller på att skapa ett storebrorssamhälle där vi alla kommer att bli superkontrollerade från vaggan till graven.  Det sätt EU implementerar sin världsregering är att göra små små steg i taget. Dessa steg kanske ter sig obetydliga men varje sådant steg innebär mindre frihet för dig och mig. Och adderar man dessa små steg så får du ett väldigt stort kliv. Det var precis detta som skedde i England där EU mer och mer bestämde vad som fick ske och inte ske. Detta var en av anledningarna till att England lämnade EU. EU:s syfte är att urholka medlemsstaternas suveränitet och skapa ett Europas Förenta Stater. Det kommer inte att bli vackert. Den person eller grupp som inte passar in i normen blir utfryst från samhället. Den som är lydig mot den nya ordningen kommer att belönas (med digitala krediter).

 I nedanstående video så protesterar EU-parlamentarikern Paul Murphy över PNR-reglerna.

 

SOCIALDEMOKRATERNA HYLLAR GLOBALISMEN

Den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöparitet säger i princip ja till allt som EU kommer med.  Anders Ygeman har lobbat hårt för PNR (globalist som han är) De enda partier som har någorlunda anti-etablissemang i sig är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Jag tror faktiskt att det kommer att bli parlamentariskt kaos i valet 2018. På något sätt så måste det dock ske blocköverskridande arbeten.

VI MÅSTE ARBETA PÅ ATT SVERIGE SKA LÄMNA EU!

Referenser

Infowars om PNR EU

 USAbloggen om PNR, USA och EU

Dagens samhälle: Miljöpartiet mot PNR-flygregister

 

 

Kommentera