NEDMONTERINGEN AV SPANIEN

1 total views, 1 views today

5/5 -2016
2008 så drabbades hela planeten av finanskrisen. Spanien var ett av de EU-länder som drabbades hårt. Anledningen till krisen i spanien var att företag och privatpersoner satte sig i skuld som sedan inte gick att betala tillbaks. Som vanligt så hade de spanska bankerna inga problem med att ge ut frikostiga lån utan krav. Syftet var att skuldsätta Spanien.

 

DESTRUKTIONEN AV SPANIEN.  Spanien gick med i eurosamarbetet 2002. Detta innebar att det blev lättare att flytta kapital mellan EU-länderna och kapital började flöda in till Spanien av investerare. När Spanien gick med i eurosamarbetet så innebar det också att de lämnade över kontrollen över sin ekonomiska politik till Bryssel – ett öde värre än döden.

Före krisen så var det en byggboom i Spanien. Folk lånade pengar av de spanska bankerna och köpte sina egna bostäder. Bankerna lånade frikostigt ut pengar till byggbolag och diverse storföretag som byggde för glatta livet. Man byggde bostäder, moderna motorvägar, flygplatser, gallerior, sjukhus etc. Byggboomen var ett faktum.

Sedan slog finanskrisen till 2008.  De tillgångar som hade köpts för lånade pengar förlorade sitt värde.  Jobben och projekten försvann, storföretagen fick svårt att betala sina lån till de spanska bankerna och privatpersoner fick problem att betala för de lån för de hus de hade köpt. Bankerna var nämligen snälla nog att chockhöja räntorna. Sedan kunde bankerna köpa tillbaks husen för halva beloppet. Tack för den.

Situationen i Spanien blev tuff. Det pratas om 25 % arbetslöshet, 50 % ungdomsarbetslöshet. 2 miljoner jobb försvann mellan 2008 och 2009. Ekonomin blev svårt sargad. Detta resulterade också i att byggprojekten stannade upp. Nu står det tomma bostadsområden lite här och där i Spanien, det står halvfärdiga motorvägar, det finns oanvända nybyggda sjukhus, det finns flygplatser som gapar tomma etc.

EN ORGIE I NEDSKÄRNINGAR 

In klev Europeiska Centralbanken (ECB) med lån till Spanien med den s.k. European Stability Mechanism (ESM). Vilket är en fond vars syfte är att stabilisera ekonomier inom EU. Värt att nämna är att ECB:s pengar gick till att rädda de spanska bankerna. Väldigt lite pengar gick till spanska folket och dess regering. I gengäld krävde ECB nedskärningar och åtstramningar av den spanska regeringen.

Och nedskärningar blev det.  Bl.a. så togs fysiska tillgångar från spanska folket och byggbolagen och såldes och vinsterna av dessa försäljningar gick till bankerna. Arbetslöshetskassan sänktes drastiskt, lönerna sänktes, välfärdstjänsterna  drogs in, pensionerna frystes, de införde skattehöjningar, anställningsvillkoren försämrades så att det t.ex. gick lättare att avskeda folk, kompensation vid upphörande av anställning togs bort etc. Arbetarna blev helt i händerna på företagen som kunde diktera villkoren som de ville.

Jag läste att Spanien var ett land med en stark arbetskultur före finanskrisen. Arbetarna hade bra rättigheter, arbetarna hade rättmätiga löner, spanjorerna fick en bra pension, arbetsvillkoren för arbetarna i Spanien låg på en hög nivå, man hade en fungerande välfärd etc.  Allt detta raserades i och med krisen och kraven på nedskärningar från EU.

Hade Spanien inta haft euron som valuta så kunde de ha devalverat sin egen valuta och ev. sänkt vissa räntor. Vilket – enligt vissa – kunde ha hjälpt landet. Men detta var omöjligt tack vare eurosamarbetet. Ekonomierna i eurosamarbetet är intimt förknippade med varandra. Det som händer i ett lands ekonomi påverkar de andra EU-länderna.

När nedskärningarna började hagla och folk stod utan pengar och jobb så började givetvis protesterna och demonstrationerna.

Eftersom protesterna och demonstrationerna blev så omfattande i Spanien så har nu Spaniens (diktator?) premiärminister Mariano Rajoy förbjudit demonstrationer. Demonstranten kan bli tvungen att betala mellan 30 000 till 600 000 euro. Att filma en polis innebär 30 000 euro i böter. Det verkar som om diktaturen har hittat tillbaks till Spanien.

Nedanstående video visar en demonstration mot förbudet av demonstratoner i Spanien.

NER WORLD ORDER IN ACTION

Spanien är ett klassiskt exempel på hur NWO (New World Order) opererar. Spanjorerna levde helt enkelt över sina tillgångar och kunde sedan inte betala tillbaks lånen. Men faktum är att det är precis denna mekanism som NWO använder. NWO (privata kreditorer, finansinstitut, IMF etc) skuldsätter en nation så att nationen får svårt att betala tillbaks lånen. I och med detta så blir den skulddrabbade nationen helt i händerna på NWO och sedan kan NWO ställa villkoren för det drabbade landet.

Värt att nämna här är att de spanska bankerna lånade pengar av privata och internationella kreditorer. De spanska bankerna använde inte kapitalet från spanjorernas egna besparingar. Och i och med att de spanska bankerna fick problem att betala till sina kreditorer så var dessa banker helt i händerna på NWO. Eller så var det kanske så att de spanska bankerna arbetade tillsammans med NWO för att uppnå just denna situation. Villkoren för att få lån från en spansk bank före finanskrisen var i princip obefintliga.

Jag läste för inte så länge sedan boken Confessions of an economic hitman som är skriven av John Perkins. I den boken berättar John Perkins hur NWO gör för att ta över ett land. Den mekanism som används är det som jag skrev ovan – man använder skuldsättning som vapen. I boken ges flera exempel på länder – främst i latinamerika – som har råkat ut för samma sak som Spanien. Resultatet blir alltid detsamma – kaos i det drabbade landet medans bankerna alltid klarar sig undan.

Jag läste någonstans att syftet för NWO är att förstöra den västerländska kulturen. Sedan kommer NWO att komma in som räddare och införa en slags världsregering (antagligen med hjälp av FN, EU och Nato).  I det ögonblicket har vi fått vårt 1984-samhälle. I Sverige så är massinvandringen ett bra exempel på globalisternas syften. Massinvandringen har destabiliserat Sverige. Inte blir det bättre att vi har en fåne som statsminister som säger att han har ”tagit ansvar”. Under valrörelsen 2014 i Sverige så haglade det slogans såsom ”Vi tror på Europa”, ”Europa i första hand” etc. Detta är ingenting annat än globalism. I princip så är det bara SD och V som är emot projekt EU medans resten av partierna vill fortsätta att sälja ut Sverige.PRIVATISERINGAR I SPANIEN

 Ett av syftena för NWO verkar vara att ta över företag och projekt i det attackerade landet. Jag pratar alltså om privatiseringar.  Precis som i Grekland så  sker privatiseringar i Spanien  av infrastruktur t.ex. privatiseringar av sjukhus, skolor, flygplatser etc. Dessa privatiseringar görs för att Spanien ska kunna betala tillbaks sina lån till bankerna och EU.

Antagligen så kan man köpa t.ex. en flygplats för en spottstyver om man jämför vad den kostade tidigare. Sedan – om nu Spanien kommer på fötter igen – så är hela landet privatiserat. Och då kommer det att bli dyrt att gå till doktorn.

Länge leve EU och eurosamarbetet.

Referenser
Nej till EU: besparingar och nedskärningar i Spanien

LT:skuldsättnng bakom krisen i Spanien

BBC: Spaniens kris 

 

Share

Kommentera