EU:S FÖRBUD MOT BIVAXSALVA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Det är förbjudet inom EU att göra egenhändig bivaxsalva. Läs mer på:

http://www.land.se/landkoll/biodlare-rasar-hur-kan-det-vara-brottsligt-att-koka-salva/

Länge leve den europeiska gemenskapen!

 

Kommentera