EU:S UTSLÄPPSRÄTTER

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

November 2017

EU har gjort nya bestämmelser vad gäller utsläppsrätter. Nu ska priserna höjas.  Vad kommer hända om en industri släpper ut för ”mycket” växthusgaser? Blir det dryga böter då? Jag kan garantera att hela iden med avgifter för utsläppsrätter kommer att innebära påfrestningar för svensk industri och kommer att begränsa industrin. Jag lyssnade på David Icke och han sade att en aspekt med ”miljödebatten” är nedmontering av industrin (trots allt så släpper industrin ut mycket växthusgaser och ”skadar” planeten). Lägg sedan till det faktum att hela iden med att växthusgaser är orsaken bakom klimatförändringar inte är något annat än ett påhitt eller starkt överdrivet så blir det hela ännu roligare. EU:s klimatregler handlar egentligen  om att ta kontroll över dess medlemsländer. Man använder vinklad vetenskap om klimatförändringarna för att få sin vilja igenom.

Läs mer:

https://www.dn.se/nyheter/varlden/nattlig-eu-uppgorelse-om-klimatpolitiken-ska-minska-utslappen/

http://klimatsans.com/

Kommentera