EU VILL FÖRBJUDA VITAMINER OCH MINERALER

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Maj 2017

Den 10 juni 2002 så klubbade EU igenom Direktiv 2002/46/EG. Där kan man läsa följande:

”Antalet produkter som säljs i EU-gemenskapen som livsmedel som utgör näringskoncentrat i syfte att komplettera  näringsintaget  från  den  normala  kosten  ökar ständigt.  Sådana   produkter   regleras   av   olika   nationella bestämmelser i olika medlemsstater, vilket kan leda till hinder för deras fria rörlighet och till snedvriden konkurrens och därigenom direkt påverka den inre marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att anta gemenskaps-bestämmelser avseende dessa produkter när de säljs som livsmedel”.

”ENDAST KOSTTILLSKOTT GODKÄNDA AV EU FÅR SÄLJAS”

”I  ett  första  stadium  bör  i  detta  direktiv  fastställas särskilda regler för vitaminer och mineralämnen som används som ingredienser i kosttillskott. Det är också viktigt att kosttillskott som innehåller vitaminer eller mineralämnen och andra ingredienser står i överensstämmelse med de specifika bestämmelser om vitaminer och mineralämnen som fastställs i detta direktiv. Endast sådana vitaminer och mineralämnen som normalt sett förekommer i kosten och som konsumeras genom sådan kost bör tillåtas i kosttillskott, även om detta inte innebär att de nödvändigtvis måste förekomma i tillskotten. För att undvika eventuella tvister om dessa näringsämnens identitet bör en positiv förteckning över vitaminer och mineralämnen som får förekomma i kosttillskott upprättas”.

”För höga doser av vitaminer och mineralämnen kan vara skadliga för hälsan, vilket innebär att det i förekommande fall måste fastställas säkra maximinivåer för dessa i kosttillskott. Medlemsstaterna skall se till att kosttillskott får säljas inom gemenskapen endast om de överensstämmer med de regler som fastställs i detta direktiv. Endast vitaminer och mineralämnen som förtecknas i bilaga I, i de former som de anges i bilaga II, får användas vid tillverkningen av kosttillskott, om inte annat följer av punkt 6”.

”Med tanke på kosttillskottens särskilda egenskaper bör övervakningsorganen få tillgång till ytterligare befogenheter utöver vad som normalt sett ges till sådana organ,för att de skall kunna garantera en effektiv övervakning av produkterna i fråga. Den övre gränsen för säkert intag av vitaminer och mineralämnen enligt vad som fastställs genom vetenskaplig risk-bedömning på grundval av allmänt erkända vetenskapliga rön, i förekommande fall med beaktande av olika konsumentgruppers varierande grad av känslighet”.

Stora kanonen:

”FÖRBJUDET ATT PÅSTÅ ATT KOSTTILLSKOTT KAN FÖREBYGGA, BEHANDLA ELLER BOTA MÄNSKLIGA SJUKDOMAR”

Artikel 6:

”En märkning, presentation eller reklam som gäller kosttillskott får inte tillskriva dessa egenskaper som  att kunna förebygga,  behandla  eller  bota  mänskliga  sjukdomar  eller antyda sådana egenskaper. I den märkning, presentation och reklam som gäller kosttillskott får det inte påstås eller antydas att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen”.

”Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 juli 2003 och skall genast underrätta kommissionen om detta Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på ett sådant sätt att a) handel med produkter som följer detta direktiv tillåts senast den 1 augusti 2003, b) handel med produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv förbjuds senast den 1 augusti 2005″.

Slut citat

EU VILL FÖRBJUDA VITAMINER OCH MINERALER

EU har nu jobbat i två decennier på att ta bort vår möjlighet att äta kosttillskott. De kom med ört-direktivet som innebar att svenska kosttillskott-försäljare var tvungna att plocka bort vissa örter från deras butikshyllor. EU-direktiv kräver att försäljare av kosttillskott ska godkända hälsopåståenden av EU. Om försäljaren inte har ett godkänt hälsopåstående så får de t.ex. inte säga att C-vitamin är bra mot förkylning.  Att få ett hälsopåstående godkänt kostar skjortan och är i princip en omöjlig process. Samma sak gäller att få sina vitaminer och mineraler godkända av EU – en process som är svindyr och omöjlig och kan kosta miljontals kronor per produkt,

Nyligen läste jag att Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över maxdoser för näringstillskott i Sverige. Givetvis så är det EU som har pushat för detta. Regeringen Löfven och Läkemedelsverket har även chockhöjt avgifterna för registrering av homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel. Att registrera ett homeopatiskt läkemedel höjdes från 4 000 kronor till 90 000 kronor.    Dessa priser har satts efter påtryckningar från EU. (Gabriel Wikström var dock jättenöjd med höjningarna). Läkemedelsverket förbjöd ett företag i Lund att sälja örten Djävulsklo efter som örtens egenskaper liknar de egenskaper som en medicin mot artros har.

Kostförsäljaren Rolf Forslund fick kämpa mot Livsmedelsverket i en lång rättegång  när Livsmedelsverket förbjöd hans försäljning eftersom de ansåg att hans doser ”överskred EU:s maxvärden på kosttillskott”.  Läkemedelsverket polisanmälde företag Ion Silver  eftersom Ion Silvers hälsopåståenden om deras produkt Ionosil ”inte är godkända av EFSA”  (EFSA är EU:s läkemedelsverk). Om jag inte minns fel så ville de t.om. att Anders Sultan -som äger företaget Ion Silver – inte skulle få säga hälsopåståenden om sin produkt på sociala meder såsom Facebook. Snacka om censur. Konsumentombudsmannen stämde företaget JM Sales and Marketing pga. hälsopåståenden som inte var godkända av EU. De myndigheter som ligger bakom denna attack mot alternativ medicinen är Läkemedelsverket,  Konsument-ombudsmannen och Livsmedelsverket. Läkemedelsverket är ökänt för att ha gått i säng med läkemedelsindustrin och läkemedelsindustrin vill helt enkelt sopa bort att konkurrens

 

EU:S MÅL

Exakt vad som är EU:s mål kan man alltid spekulera om men några saker är dock glasklara a) EU vill förbjuda allt som har med alternativ medicin att göra. b) EU vill ta ifrån dig din rätt att äta kosttillskott.   EU kommer att göra sitt yttersta för att se till att maxdoserna på kosttillskotten blir så låga att det blir meningslöst att äta dem. Glöm heller inte bort frihandelsavtalen TTIP och CETA. Dessa frihandelsavtal är designade att gynna storföretagen och om dessa avtal klubbas igenom så kan jag garantera att de kommer att krossa alternativ medicinen. EU springer läkemedelsindustrin ärenden och denna bransch vill helt enkelt ha monopol på området hälsa/ohälsa.

EU kommer givetvis att använda fina fraser för att försöka åstadkomma dessa förbud mot alternativ medicinen. Man kommer att prata om ”evidensbaserad vetenskap”,  ”saklighet och fakta” etc. De kommer med andra ord använda politisk korrekthet för att försöka få sin vilja igenom. Att ”evidensbaserad vetenskap” är fake science är uppenbart när man tittar på t.ex. psykiatri. Enligt psykiatrin är det ”evidensbaserat och vetenskaplig praxis” att ge småungar amfetamin när de fått en fejkad psykiatrisk diagnos.  Nästa steg från EU blir att  försöka förbjuda eller censurera all kritik mot ”evidensbaserad vetenskap”. De kommer att försöka stämma, censurera  eller stoppa hemsidor.

Välkommen till den Europeiska Gemenskapen.

alliance for natural health, ANH, EU, förbud mot vitaminer och mineraler, ian crane, codea alimentarius, robert verkerk, donation, godkända hälsopåståenden, ört-direktivet, fri rörlighet, läkemedelsverket, konsumentombudsmannen, livsmedelsverket, kosttillskott,
Dr. Robert Verkerk på Alliance for Natural Health

 

ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH OCH ROBERT VERKERK

Om man ska söka efter hjältar vad gäller kampen mot EU:s överförmynderi så är en av dessa hjältar Alliance for Natural Health – ANH. Chef för ANH är Dr. Robert Verkerk som  sedan 2002 har kämpat  mot  EU och dess försök att kriminalisera kosttillskott. ANH vann t.ex. en rättegång 2005 mot EU. Hade ANH förlorat här så hade det inneburit starka begränsningar för maxdoser för kosttillskott inom EU. Om du är mån om att få äta din kosttillskott utan restriktioner så rekommenderar jag dig att donera pengar till ANH. ANH opererar endast på donationer. Jag har själv donerat några hundralappar.  Jag rekommenderar dig även att se videon av Ian Crane som handlar om Codex Alimentarius. Det är denna kodex från Förenta Nationerna som är källan till attackerna mot alternativ industrin. 

Nedanstående video handlar om ANH och hur de kämpar mot EU:s överförmynderi vad gäller kosttillskott.

 

SWEXIT – JA TACK!

 

Referens

Alliance for Natural Health

 

 

Kommentera